Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

Het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) verbetert de consistentie van de EU-telecomregels.

  satellietbeeld van Europa ’s nachts, met lichten

Berec heeft tot taak de Commissie en de nationale regelgevende instanties bij te staan bij de tenuitvoerlegging van de EU-telecomregels. Het geeft ook advies aan Europese instellingen en vormt een aanvulling op de regelgevende taken van de nationale autoriteiten op Europees niveau.

Belangrijkste taken van Berec

 • Deelnemen aan raadplegingen in het kader van de EU-raadplegingsprocedure;
 • Beste praktijken op het gebied van regelgeving uit te wisselen, die regelgevende instanties kunnen helpen telecomregels uit te voeren;
 • De Commissie, het Europees Parlement en de Raad adviseren over het telecommunicatiebeleid;
 • De EU-instellingen en de NRI’s bij te staan in hun betrekkingen met derden;
 • Om meningen te geven:
  • betreffende ontwerpbesluiten en aanbevelingen inzake harmonisatie, overeenkomstig artikel 19 van de kaderrichtlijn;
  • betreffende ontwerpbesluiten inzake de identificatie van transnationale markten, overeenkomstig artikel 15 van de kaderrichtlijn;
  • gericht op de ontwikkeling van gemeenschappelijke regels en vereisten voor aanbieders van grensoverschrijdende zakelijke diensten.
 • Te raadplegen:
  • betreffende ontwerpmaatregelen met betrekking tot de daadwerkelijke toegang tot het noodoproepnummer 112;
  • over ontwerpmaatregelen met betrekking tot de effectieve uitvoering van de nummerreeks 116;
  • betreffende ontwerpaanbevelingen voor relevante product- en dienstenmarkten, overeenkomstig artikel 15 van de kaderrichtlijn.
 • Advies te geven over grensoverschrijdende geschillen;
 • Toezicht houden op en verslag uitbrengen over de sector elektronische communicatie en een jaarverslag publiceren over de ontwikkelingen in die sector.

Berec bestaat uit de hoofden van de 27 nationale regelgevende instanties en wordt bijgestaan door een kantoor in Riga, Letland.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Nieuw besluit van de Commissie ter versterking van de samenwerking tussen Oekraïne en de EU op het gebied van elektronische communicatie

De Commissie heeft onlangs een besluit vastgesteld waarbij de nationale regelgevende instantie van Oekraïne die verantwoordelijk is voor elektronische communicatie, wordt gemachtigd deel te nemen aan het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en het Berec-Bureau, het agentschap dat Berec ondersteunt.

PRESS RELEASE |
Telecoms Council adopts partial general approach on the Digital Europe Programme and confirms new EU telecoms rules

At the Telecoms Council of 4 December, the EU ministers adopted a partial general approach on the Digital Europe Programme. Building on the Digital Single Market strategy, launched in May 2015, and its achievements over the past years, the European Commission proposed in June 2018 to create the first ever Digital Europe Programme and invest €9.2 billion in tomorrow's digital technologies as part of the next long-term EU budget 2021-2027.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

EU-wetboek voor elektronische communicatie

Het EU-beleid inzake elektronische communicatie verbetert de concurrentie, stimuleert innovatie en stimuleert de consumentenrechten binnen de Europese interne markt.

Zoek verder

Raadplegingsprocedures in telecommunicatie

De raadplegingsprocedure vereist dat de nationale regelgevende instanties Berec in kennis stellen van de maatregelen die zij voornemens zijn in te voeren om marktproblemen op te lossen.