Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Partnerstwo cyfrowe UE i Republiki Korei: wzmocnienie naszej odporności gospodarczej

W zeszły piątek Unia Europejska i Republika Korei zorganizowały pierwsze posiedzenie Rady Partnerstwa Cyfrowego w Seulu (Republika Korei). Radzie współprzewodniczyli komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton oraz koreański minister nauki i technologii informacyjno-komunikacyjnych Lee Jong-Ho.

flags of the Republic of Korea and the European Union

European Commission

Przy okazji posiedzenia ministerialnego UE i Republika Korei uzgodniły kluczowe wyniki w zakresie zacieśniania współpracy na rzecz sprzyjającej włączeniu społecznemu i odpornej transformacji cyfrowej.

Obaj partnerzy zgodzili się pracować nad półprzewodnikami, obliczeniami wielkiej skali (HPC) i technologią kwantową, 5G i nie tylko, gospodarką platform, sztuczną inteligencją (AI) i cyberbezpieczeństwem.

Najważniejsze wyniki pierwszego posiedzenia Rady Partnerstwa Cyfrowego

UE i Republika Korei zobowiązały się do współpracy w zakresie powstających technologii, które zostały niedawno przedstawione w unijnej strategii bezpieczeństwa gospodarczego.

UE i Republika Korei mają wiodące zdolności w dziedzinie półprzewodników. Postanowili oni ustanowić forum ROK-UE dla naukowców z sektora półprzewodników, które zamierza promować badania w dziedzinach uzupełniających. W dziedzinie obliczeń wielkiej skali (HPC) obaj partnerzy zgodzili się połączyć siły w celu opracowania zastosowań w przypadkach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak ekstremalne zdarzenia pogodowe lub materiałoznawstwo. Aby osiągnąć te cele, UE i Republika Korei będą dążyć do ułatwienia naukowcom dostępu do odpowiedniej infrastruktury HPC. Powołana zostanie również grupa ekspertów ds. kwantów, której zadaniem będzie praca nad normami i badaniami.

Obaj partnerzy określą wspólną wizję 6G, opierając się na ich wiodącej pozycji w zakresie technologii 5G. Zintensyfikują również współpracę w zakresie sztucznej inteligencji i ustanowią stały dialog, aby umożliwić regularne informowanie przez każdą ze stron o inicjatywach na rzecz wiarygodnej sztucznej inteligencji, w tym na temat dużych modeli generacyjnej sztucznej inteligencji, oraz wspierać wspólne podejścia w międzynarodowych organach normalizacyjnych związane ze sztuczną inteligencją.

Ponadto jako strategiczni partnerzy o podobnych poglądach UE i Korea podjęły kroki w celu zacieśnienia współpracy na rzecz sprzyjającej włączeniu społecznemu i odpornej transformacji cyfrowej. Obaj partnerzy podzielają tę samą wizję sprawiedliwego i bezpiecznego środowiska internetowego, które harmonijnie równoważy innowacje, bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Uzgodnili, że zacieśnią współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w szczególności poprzez wymianę informacji i współpracę przemysłową, i będą nadal wdrażać zasady określone w deklaracji w sprawie przyszłości internetu.

Kolejne kroki

Jeżeli chodzi o przyszłe prace, obie strony zgodziły się na wymianę informacji na temat łańcucha dostaw półprzewodników oraz na rozszerzenie w przyszłości współpracy w zakresie bezpiecznej infrastruktury łączności cyfrowej, w tym kabli podmorskich; umiejętności cyfrowe i budowanie zdolności; oraz wymiana najlepszych praktyk w zakresie cyfrowych przedsiębiorstw typu start-up.

Następne posiedzenie Rady Partnerstwa Cyfrowego zaplanowano na początek 2024 r. w Brukseli, aby dokonać przeglądu postępów i podjąć dalsze kroki w celu pogłębienia partnerstwa cyfrowego między UE a Republiką Korei.

Kontekst ogólny

28 listopada 2022 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen i prezydent Yoon ogłosiły wspólnie partnerstwo cyfrowe UE- ROK. Pierwsze partnerstwo cyfrowe zawarto z Japonią w maju 2022 r. podczas 28. szczytu UE-Japonia. 1 lutego 2023 r. podpisano partnerstwo cyfrowe UE-Singapur, które nadal wzmacnia partnerstwa UE w Azji, zgodnie ze strategią UE na rzecz współpracy w regionie Indo-Pacyfiku

UE i Republika Korei nawiązały stosunki dyplomatyczne 60 lat temu i od dawna współpracują w dziedzinie handlu, badań i technologii cyfrowych z umową o wolnym handlu ROK-UE (FTA z 2011 r.) oraz umową o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei (umowa o współpracy naukowo-technicznej z 2006 r.). Przy okazji szczytu ROK-UE w dniu 22 maja 2023 r. przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent Republiki Korei Yoon Suk Yeol potwierdzili znaczenie stosunków między UE a Koreą Południową i wezwali do rozszerzenia współpracy w ramach partnerstwa cyfrowego między UE a Koreą Południową.

Więcej informacji

Wspólne oświadczenie UE-ROK

Uruchomienie partnerstwa cyfrowego UE-ROK

Partnerstwa cyfrowe