Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G și câmpuri electromagnetice

Codul european al comunicațiilor electronice joacă un rol esențial în asigurarea unor condiții coerente de implementare a tehnologiei 5G, protejând în același timp sănătatea publică.

    5G

Câmpuri electromagnetice și dispozitive fără fir

Un câmp electromagnetic (EMF) este un câmp fizic produs de particule staționare, care se rotesc sau se deplasează electric. EMF nu este un fenomen recent din lumea digitală, câmpurile electrice și magnetice există în natură. Cu toate acestea, pe măsură ce numărul de smartphone-uri, tablete, laptopuri și multe alte dispozitive conectate crește, acesta a ridicat îngrijorări cu privire la modul în care expunerea la EMF ar putea afecta sănătatea noastră.

Unii cetățeni percep a cincea generație de rețele fără fir – 5G – ca o amenințare la adresa sănătății publice, deoarece consideră că expunerea la CEM este mai mare decât expunerea la rețelele 4G actuale. În același timp, opoziția față de 5G îngreunează implementarea integrală a rețelelor 5G pentru anumite părți interesate.

Unele dintre preocupările exprimate au fost clasificate drept dezinformare. Un exemplu în acest sens este conectarea rețelelor 5G cu epidemia de COVID-19.

Expunerea la câmpuri electromagnetice

Expunerea la CEM cauzată de echipamentele de comunicații fără fir face obiectul unor limite definite într-o recomandare a Consiliului. Aceste limite sunt stabilite în conformitate cu orientările emise de Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante. Mai multe informații despre orientări pot fi găsite pe pagina web a ICNIRP.

În urma recomandărilor științifice, UE plasează expunerea pentru publicul larg la o limită care este de cel puțin 50 de ori mai mică decât ceea ce sugerează dovezile științifice internaționale ca având un efect asupra sănătății. Aceste limite nu sunt obligatorii pentru statele membre ale UE. Cu toate acestea, Codul european al comunicațiilor electronice face trimitere la acestea și invită statele membre să asigure o aplicare consecventă.

5G și expunerea la câmpuri electromagnetice

Rețelele 5G (și viitoarele 6G) vor utiliza antene mult mai mici și, prin urmare, în general niveluri de expunere mai scăzute în comparație cu rețelele actuale 2G, 3G și 4G, dar vor obține o calitate mult mai bună a serviciilor și viteze de conectare mai mari. Multe dintre aceste antene mai mici ar putea fi comparate într-o anumită măsură cu instalațiile Wi-Fi. Toate noile particularități ale tehnologiei 5G au fost luate în considerare în definirea orientărilor revizuite ale ICNIRP.

În acest scop, Comisia a adoptat Regulamentul de punere în aplicare privind caracteristicile fizice și tehnice ale punctelor de acces fără fir cu arie mică, în special volumul, greutatea, impactul vizual și puterea de emisie. Acest regulament nu introduce noi limite la nivelul UE pentru FME. Instalațiile vor trebui să respecte reglementările naționale sau regionale aplicabile.

Prin urmare, în urma tuturor recomandărilor existente, implementarea rețelelor 5G nu va avea un efect negativ asupra sănătății oamenilor.

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
Comisia prezintă noi inițiative pentru infrastructurile digitale de mâine

Comisia a prezentat un set de acțiuni posibile pentru a promova inovarea, securitatea și reziliența infrastructurilor digitale. Competitivitatea viitoare a economiei Europei depinde de aceste infrastructuri și servicii de rețele digitale avansate, deoarece conectivitatea rapidă, sigură și pe scară largă este esențială pentru implementarea tehnologiilor care ne vor aduce în lumea de mâine: telemedicina, conducerea automată, întreținerea predictivă a clădirilor sau agricultura de precizie.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

5G

5G este tehnologia critică de rețea de nouă generație care va permite inovarea și va sprijini transformarea digitală.

Citiți și

5G Cercetare și standarde

Comisia Europeană colaborează cu industria în cadrul parteneriatului public-privat 5G ca vehicul de cercetare și inovare pentru a structura și a coordona cercetarea europeană 5G.

Observatorul 5G

Observatorul european 5G permite UE să evalueze progresele înregistrate de planul de acțiune privind 5G și să ia măsuri pentru a-l pune pe deplin în aplicare.

Planul de acțiune 5G

Planul de acțiune 5G este o inițiativă strategică care va transforma tehnologia 5G într-o realitate pentru toți cetățenii și întreprinderile din întreaga UE.

Mobilitate conectată și automatizată

Mobilitatea conectată și automatizată oferă o oportunitate unică de a face sistemele noastre de transport mai sigure, mai curate, mai eficiente și mai ușor de utilizat.

Coridoare transfrontaliere 5G

Țările și industria UE cooperează pentru a pregăti implementarea pe scară largă a coridoarelor 5G pentru mobilitatea conectată și automatizată pe căile de transport europene.