Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G este tehnologia critică de rețea de nouă generație care va permite inovarea și va sprijini transformarea digitală.

© Comisia Europeană

5G pentru Europa: de la coridoare fixe și mobile la coridoare și campusuri de transport

fix-empty

5G oferă o „conectivitate” practic universală, ultra-înaltă și latență scăzută nu numai pentru utilizatorii individuali, ci și pentru obiectele conectate. Se preconizează că acesta va servi unei game largi de aplicații și sectoare, inclusiv utilizări profesionale. De exemplu, mobilitatea automatizată conectată, e-sănătatea, gestionarea energiei, eventual aplicațiile de siguranță și multe altele.

5G va fi, de asemenea, un factor-cheie pentru sistemele de inteligență artificială, deoarece va furniza colectarea și analiza datelor în timp real. În același timp, va aduce cloudul într-o nouă dimensiune, permițând distribuția de calcul și stocare, cum ar fi cloud-ul de margine, și calculul de margine mobilă, în întreaga infrastructură,

Europa modelează viziunea 5G

Comisia Europeană a identificat din timp oportunitățile 5G, instituind un parteneriat public-privat privind 5G (5G-PPP) în 2013, pentru a accelera cercetarea și inovarea în domeniul tehnologiei 5G. Comisia Europeană a angajat fonduri publice în valoare de peste 700 de milioane EUR prin intermediul programului Orizont 2020 pentru a sprijini această activitate.

Aceste activități sunt însoțite de un plan internațional pentru a asigura un consens global pe baza tehnologiei 5G. Investițiile UE în cercetarea și standardele 5G sunt necesare pentru a sprijini volumul de trafic preconizat până în 2025. Investițiile UE vor stimula, de asemenea, rețelele și arhitecturile de internet în domenii emergente, cum ar fi comunicarea de la mașină la mașină (M2M) și internetul obiectelor (IoT). 

În 2016, Comisia a adoptat un plan de acțiune privind 5G pentru Europa, pentru a asigura implementarea timpurie a infrastructurii 5G în întreaga Europă. Obiectivul planului de acțiune a fost de a începe lansarea serviciilor 5G în toate statele membre ale UE până cel târziu la sfârșitul anului 2020. În urma acestui fapt, se sugerează o acumulare rapidă pentru a asigura o acoperire neîntreruptă a rețelelor 5G în zonele urbane și de-a lungul principalelor căi de transport până în 2025.

Busola pentru dimensiunea digitală: Modelul european pentru deceniul digital adoptat în 2021 stabilește obiectivul suplimentar de a acoperi toate zonele populate cu 5G până în 2030.

Pentru a monitoriza progresele înregistrate de Planul de acțiune privind 5G și de Strategia privind deceniul digital, Comisia sprijină Observatorul european al 5G. Observatorul este un instrument de monitorizare care acoperă evoluțiile majore ale pieței din Europa într-un context global. De asemenea, raportul raportează cu privire la acțiunile pregătitoare întreprinse de statele membre, cum ar fi licitațiile privind spectrul de frecvențe radio și strategiile naționale 5G.

Implementarea rețelelor 5G depinde îndeaproape de accesul la spectrul de frecvențe radio, care stă la baza tehnologiilor fără fir. Pe măsură ce rata dispozitivelor conectate și utilizarea acestora crește, resursele spectrului de frecvențe radio și utilizările acestora trebuie armonizate în întreaga Europă pentru a permite interoperabilitatea infrastructurii la nivel transfrontalier. Aceasta este baza pentru o gamă largă de servicii furnizate cu 5G pentru consumatori, cum ar fi noile aplicații pentru smartphone-uri și servicii profesionale pentru diferite sectoare industriale.

Dincolo de 5G, spre 6G

Tehnologia și standardele 5G vor evolua rapid în următorii câțiva ani, pe măsură ce implementarea va progresa. Inițiativele de cercetare și inovare (C&I) legate de tehnologiile 6G sunt acum în curs de dezvoltare în întreaga lume, primele produse și infrastructuri urmând să se dezvolte până la sfârșitul acestui deceniu.

Sistemele 6G vor permite trecerea de la capacitățile Gigabit la Terabit și timpii de răspuns sub-milisecunde. Acest lucru va permite noi aplicații, cum ar fi automatizarea în timp real sau detectarea extinsă a realității (internetul senzorilor). De asemenea, va pune la dispoziție date pentru a facilita crearea unui geamăn digital al lumii fizice.

Pentru a sprijini această schimbare, Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului a instituit întreprinderea comună pentru rețele și servicii inteligente (SNS) ca entitate juridică și de finanțare și a stabilit un buget ambițios al UE de 900 de milioane EUR în perioada 2021-2027, care să fie completat de industrie. Evenimentul de lansare „On the Road to 6G” aavut loc la Mobile World Congress 2022, care a avut loc la Barcelona, în martie 2022.

Cele două misiuni principale întreprinse de întreprinderea comună SNS sunt:

  1. promovarea suveranității tehnologice a Europei în domeniul 6G prin punerea în aplicare a C & I aferente;
  2. stimularea implementării tehnologiei 5G în întreaga Europă prin dezvoltarea unor piețe-pilot digitale și prin facilitarea tranziției digitale și verzi a economiei și a societății.  

În urma unui prim set de proiecte 6Gîn valoare de 60 de milioane EUR, inclusivinițiativa emblematică Hexa-X ,întreprinderea comună SNS a adoptat primul său program de lucrupentru cercetare și inovare în domeniul rețelelor și serviciilor inteligente 2021-2022 ,cu o finanțare publică alocată în valoare de aproximativ 250 de milioane EUR. În urma primei cereri de propuneri, 35 de proiecte SNSau început în ianuarie 2023.

Ulterior, un al doilea set de cereri de propuneri lansate în cadrul Programului de lucru pentru cercetare și inovare SNS 2023-2024.  Proiectele nou selectate urmează să înceapă în 2024 și, respectiv, 2025.

Aflați mai multe informații despre cererea de propuneri și oportunitățile de finanțare a rețelelor și serviciilor inteligente

Ultimele știri

PRESS RELEASE |
Comisia prezintă noi inițiative pentru infrastructurile digitale de mâine

Comisia a prezentat un set de acțiuni posibile pentru a promova inovarea, securitatea și reziliența infrastructurilor digitale. Competitivitatea viitoare a economiei Europei depinde de aceste infrastructuri și servicii de rețele digitale avansate, deoarece conectivitatea rapidă, sigură și pe scară largă este esențială pentru implementarea tehnologiilor care ne vor aduce în lumea de mâine: telemedicina, conducerea automată, întreținerea predictivă a clădirilor sau agricultura de precizie.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Conectivitate

Obiectivul UE este ca Europa să devină continentul cel mai conectat până în 2030.

Aprofundați subiectul

5G Cercetare și standarde

Comisia Europeană colaborează cu industria în cadrul parteneriatului public-privat 5G ca vehicul de cercetare și inovare pentru a structura și a coordona cercetarea europeană 5G.

5G și câmpuri electromagnetice

Codul european al comunicațiilor electronice joacă un rol esențial în asigurarea unor condiții coerente de implementare a tehnologiei 5G, protejând în același timp sănătatea publică.

Observatorul 5G

Observatorul european 5G permite UE să evalueze progresele înregistrate de planul de acțiune privind 5G și să ia măsuri pentru a-l pune pe deplin în aplicare.

Planul de acțiune 5G

Planul de acțiune 5G este o inițiativă strategică care va transforma tehnologia 5G într-o realitate pentru toți cetățenii și întreprinderile din întreaga UE.

Mobilitate conectată și automatizată

Mobilitatea conectată și automatizată oferă o oportunitate unică de a face sistemele noastre de transport mai sigure, mai curate, mai eficiente și mai ușor de utilizat.

Coridoarele transfrontaliere 5G

Țările UE și industria cooperează pentru a pregăti implementarea pe scară largă a coridoarelor 5G pentru mobilitatea conectată și automatizată pe căile de transport europene.

Citiți și

Internet deschis

Normele UE consacră principiul accesului deschis la internet: traficul pe internet este tratat fără discriminare, blocare, restrângere sau prioritizare.

TIC și standardizarea

Standardele și specificațiile TIC garantează că produsele se pot conecta și interopera între ele, stimulând inovarea și menținând deschiderea și competitivitatea piețelor TIC.

Codul Comunicațiilor Electronice al UE

Politica UE în domeniul comunicațiilor electronice îmbunătățește concurența, stimulează inovarea și consolidează drepturile consumatorilor în cadrul pieței unice europene.

Setul de instrumente pentru conectivitate

Setul de instrumente pentru conectivitate oferă orientări pentru implementarea rețelelor de fibră optică și 5G. Aceste rețele vor oferi oportunități economice semnificative.

Spectrul radio: baza comunicațiilor fără fir

Comunicațiile fără fir, prin intermediul rețelelor publice sau private, utilizează spectrul radio, adică o serie de unde radio, pentru a transporta informații. O astfel de comunicare poate fi între oameni, oameni și mașini sau sisteme („lucruri” mai generale) sau între lucruri...

112: Numărul de urgență al UE

Ai nevoie de ajutor? 112 este numărul tău salvator de vieți! 112 este numărul european de telefon de urgență, disponibil gratuit peste tot în UE.

Roaming: conectat oriunde în UE fără costuri suplimentare

Pe măsură ce călătoriți în UE, vă puteți folosi telefonul pentru a apela, a trimite mesaje și a utiliza date la fel ca acasă. Procesele-verbale ale apelurilor, SMS-urilor și datelor pe care le utilizați în străinătate în UE sunt taxate la fel ca acasă.

Bandă largă prin satelit

Banda largă prin satelit este disponibilă pentru a oferi conectivitate rapidă la internet în toate țările UE.