Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G ir elektromagnetiniai laukai

Europos elektroninių ryšių kodeksas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant nuoseklias 5G diegimo sąlygas ir kartu apsaugant visuomenės sveikatą.

    5G

Elektromagnetiniai laukai ir belaidžiai įrenginiai

Elektromagnetinis laukas (EMF) yra fizinis laukas, kurį sukuria stacionarios, besisukančios arba judančios elektra įkrautos dalelės. Elektromagnetiniai laukai nėra naujausias skaitmeninio pasaulio reiškinys, gamtoje egzistuoja elektriniai ir magnetiniai laukai. Tačiau didėjant išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių ir daugelio kitų prijungtų įrenginių skaičiui, kilo susirūpinimas dėl to, kaip EML poveikis gali turėti įtakos mūsų sveikatai.

Kai kurie piliečiai mano, kad penktosios kartos belaidžio ryšio tinklai – 5G – kelia grėsmę visuomenės sveikatai, nes jie mano, kad elektromagnetinių laukų poveikis yra didesnis nei dabartinių 4G tinklų poveikis. Tuo pačiu metu dėl prieštaravimo 5G tam tikroms suinteresuotosioms šalims sunku visapusiškai diegti 5G tinklus.

Kai kurie iš pareikštų susirūpinimą keliančių klausimų buvo klasifikuojami kaip dezinformacija. To pavyzdys – 5G tinklų susiejimas su COVID-19 protrūkiu.

Elektromagnetinių laukų poveikis

EVL poveikiui, kurį sukelia belaidžio ryšio įranga, taikomos Tarybos rekomendacijoje nustatytos ribos. Šios ribos nustatytos pagal Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos paskelbtas gaires. Daugiau informacijos apie gaires galima rasti ICNIRP tinklalapyje.

Remdamasi mokslinėmis rekomendacijomis, ES nustato poveikio plačiajai visuomenei ribą, kuri yra bent 50 kartų mažesnė, nei rodo tarptautiniai moksliniai duomenys, kaip rodo bet koks poveikis sveikatai. Šios ribos ES valstybėms narėms nėra privalomos. Tačiau Europos elektroninių ryšių kodekse jie minimi ir ragina valstybes nares užtikrinti nuoseklų jų taikymą.

5G ir elektromagnetinių laukų poveikis

5G (ir būsimi 6G) tinklai naudos daug mažesnes antenas, todėl paprastai bus mažesnis poveikio lygis, palyginti su dabartiniais 2G, 3G ir 4G tinklais, tačiau iš viso bus pasiekta daug geresnė paslaugų kokybė ir didesnė ryšio sparta. Daugelis šių mažesnių antenų tam tikru mastu galėtų būti lyginamos su „Wi-Fi“ įrenginiais. Apibrėžiant peržiūrėtas ICNIRP gaires atsižvelgta į visus naujus 5G technologijos ypatumus.

Šiuo tikslu Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą dėl mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų fizinių ir techninių charakteristikų, visų pirma jų apimties, svorio, vizualinio poveikio ir emisijos galios. Šiuo reglamentu nenustatomos naujos ES ribos EVF. Įrenginiai turės atitikti galiojančius nacionalinius arba regioninius teisės aktus.

Todėl, atsižvelgiant į visas esamas rekomendacijas, 5G tinklų diegimas neturės neigiamo poveikio žmonių sveikatai.

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
Komisija pristato naujas ateities skaitmeninės infrastruktūros iniciatyvas

Komisija pristatė galimų veiksmų, kuriais būtų skatinamos skaitmeninės infrastruktūros inovacijos, saugumas ir atsparumas, rinkinį. Būsimas Europos ekonomikos konkurencingumas priklauso nuo šių pažangių skaitmeninių tinklų infrastruktūros ir paslaugų, nes spartus, saugus ir platus junglumas yra labai svarbus diegiant technologijas, kurios padės mums patekti į rytojaus pasaulį: nuotolinė medicina, automatizuotas vairavimas, pastatų prognozinė priežiūra arba tikslusis ūkininkavimas.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

5G

5G yra itin svarbi naujos kartos tinklo technologija, kuri sudarys sąlygas inovacijoms ir rems skaitmeninę transformaciją.

Taip pat žr.

5G tyrimai ir standartai

Europos Komisija bendradarbiauja su pramonės atstovais pagal 5G viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę kaip mokslinių tyrimų ir inovacijų priemonę, kuria siekiama struktūrizuoti ir valdyti Europos 5G mokslinius tyrimus.

5G observatorija

Europos 5G observatorija suteikia ES galimybę įvertinti 5G veiksmų plano įgyvendinimo pažangą ir imtis veiksmų, kad jis būtų visiškai įgyvendintas.

5G veiksmų planas

5G veiksmų planas yra strateginė iniciatyva, kuria siekiama, kad 5G ryšys taptų realybe visiems piliečiams ir įmonėms visoje ES.

Susietasis ir automatizuotas judumas

Susietasis ir automatizuotas judumas suteikia unikalią galimybę padaryti mūsų transporto sistemas saugesnes, švaresnes, veiksmingesnes ir patogesnes naudoti.

5G tarpvalstybiniai koridoriai

ES šalys ir pramonė bendradarbiauja, kad pasirengtų plataus masto 5G koridorių diegimui susietajam ir automatizuotam judumui Europos transporto keliuose.