Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Accesibilitatea site-urilor web în statele membre

Statele membre trebuie să promoveze accesibilitatea site-urilor web prin programe de formare, sensibilizare și măsuri de facilitare a accesibilității.

    O tastatură cu butonul Enter înlocuit cu un buton albastru care citește „accesibilitate” și o pictogramă pentru handicap lângă ea.

© iStock by Getty Images -1149465351 GOCMEN

Pe lângă necesitatea de a adopta acte cu putere de lege și măsuri administrative naționale pentru a transpune obligațiile prevăzute în Directiva privind accesibilitatea site-urilor web în legislația națională, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a îmbunătăți în continuare accesibilitatea site-urilor web.

În conformitate cu directiva, statele membre trebuie:

  • promovarea și facilitarea programelor de formare pentru părțile interesate relevante și pentru personalul organismelor din sectorul public;
  • sensibilizarea cu privire la cerințele de accesibilitate și la beneficiile acestora pentru utilizatori și pentru proprietarii de site-uri web și de aplicații mobile;
  • să informeze utilizatorii cu privire la posibilitatea de a oferi feedback în cazul în care se confruntă cu conținut inaccesibil;
  • să ia măsuri pentru a facilita aplicarea cerințelor de accesibilitate la alte tipuri de site-uri web sau aplicații mobile, cu excepția celor ale organismelor din sectorul public.

Această pagină web oferă o colecție de linkuri către resursele statelor membre privind accesibilitatea site-ului web, cum ar fi informații generale, explicații, orientări, orientări, legislație și administrație relevante, astfel cum au fost primite de la statele membre. Lista va fi actualizată periodic cu noi informații, deoarece Comisia Europeană primește resurse suplimentare de la statele membre. Publicarea pe pagina web nu implică faptul că Comisia Europeană aprobă sau este de acord cu conținutul.

Această pagină poate conține trimiteri la măsurile naționale de transpunere a directivei. Pentru trimiteri la toate măsurile naționale, vă rugăm să consultați site-ul EUR-Lex.

Statele membre sunt enumerate în ordinea oficială a protocolului (ordinea alfabetică în limbile statelor membre).

Dacă aveți link-uri suplimentare pentru a recomanda, vă rugăm să scrieți la CNECT-WAD@ec.europa.eu.

Spania

Franța

Croația

Suedia

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Accesibilitate web

Ce este accesibilitatea web? Accesibilitatea web permite tuturor, inclusiv persoanelor cu dizabilități, să perceapă, să înțeleagă, să navigheze și să interacționeze cu internetul.

Citiți și