Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Accesibilitate web

Ce este accesibilitatea web? Accesibilitatea web permite tuturor, inclusiv persoanelor cu dizabilități, să perceapă, să înțeleagă, să navigheze și să interacționeze cu internetul.

  O tastatură cu un buton pentru „accesibilitate” în locul butonului Enter. Este verde și are o pictogramă de handicap pe ea.

Accesibilitatea digitală a devenit și mai importantă în timpul pandemiei de COVID-19 și rămâne esențială pentru adaptarea Europei la era digitală. Odată cu creșterea rapidă a informațiilor și a serviciilor interactive furnizate prin intermediul internetului și al dispozitivelor mobile, o parte a populației riscă să fie exclusă de la serviciile de bază atât din sectorul privat, cât și din cel public, cum ar fi obținerea de informații de la serviciile publice, cumpărăturile alimentare, consultațiile medicale, serviciile bancare online, serviciile de mesagerie și de apelare video, pentru a numi doar câteva.

Modificările simple care fac site-urile web și aplicațiile mai „accesibile” pot ajuta pe toată lumea, nu doar pe utilizatorii cu dizabilități. De exemplu, posibilitatea de a asculta un text atunci când nu există suficientă lumină pentru a citi sau atunci când multitaskingul sau citirea subtitrărilor unui videoclip într-un mediu zgomotos. Întreprinderile cu servicii accesibile pot ajunge la o bază de clienți mai mare, în cea mai mare parte neexploatată, și pot experimenta un câștig economic în acest sens. Aproximativ 100 de milioane de persoane din UE au o anumită formă de handicap și, prin urmare, reprezintă o piață importantă.

Accesibilitatea digitală nu este doar o problemă a standardelor tehnice, a arhitecturii web și a designului. Este, de asemenea, un drept al persoanelor cu handicap de a avea acces la tehnologiile informației și comunicațiilor în condiții de egalitate cu toți ceilalți, de a asigura independența, integrarea socială și profesională și participarea la viața comunității (Carta drepturilor fundamentale a UE, articolul 26: Integrarea persoanelor cu dizabilități: „Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri menite să le asigure independența, integrarea socială și profesională și participarea la viața comunității”. Și este consacrată în Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD). Articolul 9 din convenție, la care UE și statele sale membre sunt părți, prevede luarea măsurilor corespunzătoare pentru a asigura accesul persoanelor cu handicap, în condiții de egalitate cu ceilalți, la tehnologiile informației și comunicațiilor, inclusiv la internet. Prin urmare, UE a legiferat pentru a sprijini drepturile persoanelor cu handicap.

Directiva privind accesibilitatea site-urilor web

Directiva privind accesibilitatea site-urilor web[Directiva (UE)2016/2102] este în vigoare de la 22 decembrie 2016 și oferă persoanelor cu handicap un acces mai bun la site-urile web și la aplicațiile mobile ale serviciilor publice.

Este disponibil un rezumat al Directivei privind accesibilitatea site-urilor web.

Normele prevăzute în directivă reflectă activitatea în curs a Comisiei de a construi o „Uniune europeană a egalității” socială și favorabilă incluziunii, în cadrul căreia toți europenii să poată juca un rol deplin și activ în economia și societatea digitală.

Directivaobligă site-urile web și aplicațiile organismelor din sectorul public să fie „mai accesibile”. Există un număr limitat de excepții care includ radiodifuzorii și streamingul live. Un standard tehnic sprijină directiva, clarificând ceea ce se așteaptă prin termenul „accesibil”.

Directiva prevede:

 • o declarație de accesibilitate pentru fiecare site web și aplicație mobilă, precizând conținutul și alternativele inaccesibile, precum și contactele;
 • un mecanism de feedback, astfel încât utilizatorii să poată semnala probleme de accesibilitate sau să solicite informații publicate într-un conținut inaccesibil;
 • monitorizarea periodică a site-urilor și aplicațiilor din sectorul public de către statele membre și raportarea rezultatelor către Comisie o dată la trei ani.

Directiva completeazăActul european privindaccesibilitatea , care acoperă o gamă largă de produse și servicii și în sectorul privat. Alte acte legislative europene sprijină persoanele cu handicap în alte domenii, inclusiv comunicațiile electronice, serviciile mass-media audiovizuale, cărțile electronice, comerțul electronic și echipamentele TIC. Evidențierea modului în care aceste politici ale UE afectează accesibilitatea digitală figurează în infograficul privind legislația privind economia și societatea digitală

Revizuirea Directivei privind accesibilitatea site-urilor web

Comisia Europeană a revizuit Directiva privind accesibilitatea site-urilor web în 2022. Revizuirea a luat în considerare rezultatele unei consultări publice organizate în 2021, care a colectat opinii cu privire la aplicarea directivei în practică, primele rapoarte de monitorizare ale statelor membre privind accesibilitatea și un studiu de sprijin.

Raportul Comisiei este publicat pe portalul EUR-Lex:

Aceste documente și rezultatele consultării sunt, de asemenea, publicate pe portalul„Exprimați-vă părerea”.

Studiu care sprijină revizuirea Directivei privind accesibilitatea site-urilor web

Acest studiu a sprijinit revizuirea Directivei privind accesibilitatea site-urilor web și a actelor de punere în aplicare a acesteia.

Studiul și versiunile ușor de citit sunt publicate pe portalul publicațiilor UE:

Punerea în aplicare a Directivei privind accesibilitatea site-urilor web

În 2018, Comisia Europeană a adoptat două decizii de punere în aplicare care asigură condiții uniforme pentru punerea în aplicare a directivei:

 1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1523 a Comisiei de stabilire a unui model de declarație privind accesibilitatea
 2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1524 a Comisiei de stabilire a unei metodologii de monitorizare și a modalităților de raportare de către statele membre

O a treia decizie de punere în aplicare privind standardul armonizat pentru site-urile web și aplicațiile mobile care prevede prezumția de conformitate cu directiva a fost actualizată de la prima adoptare în 2018. Standardul armonizat actual este EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) PDF,care este în conformitate cu cele mai recente orientări privind accesibilitatea conținutului web: WCAG 2.1. Mai multe informații sunt disponibile aici.

Grupul de experți privind Directiva privind accesibilitatea site-urilor web (WADEX) reunește reprezentanți ai statelor membre pentru a sprijini punerea în aplicare a directivei, pentru a facilita cooperarea dintre statele membre și părțile interesate și pentru a face schimb de bune practici.

Transpunerea Directivei privind accesibilitatea site-urilor web

Toate statele membre au transpus directiva în legislația națională (termen-limită a fost 23 septembrie 2018).

Lista măsurilor naționale de transpunere

Monitorizarea Directivei privind accesibilitatea site-urilor web

Directiva privind accesibilitatea site-urilor web impune statelor membre să monitorizeze periodic conformitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerințele de accesibilitate.  

Începând din 2021, și ulterior din trei în trei ani, statele membre publică și prezintă Comisiei un raport privind rezultatele monitorizării și utilizării aplicării legii. 

Primele rapoarte de monitorizare ale statelor membre din 2021 sunt puse la dispoziție pe site-ul internet al Comisiei. 

Următoarea serie de rapoarte va avea loc în decembrie 2024. 

Sprijin prin finanțarea proiectelor de cercetare și pilot

Comisia oferă sprijin financiar pentru cercetarea și implementarea accesibilității web și a soluțiilor tehnologice accesibile.

Exemplele recente de proiecte includ:

 • Wai-Tools, care reunește parteneri-cheie din industrie, guvern și comunitatea de cercetare pentru a stabili norme uniforme de testare a accesibilității;
 • WADcher, care dezvoltă o platformă pentru evaluarea, monitorizarea și raportarea accesibilității;
 • Wai-Guide, care concepe programe educaționale pentru accesibilitatea site-urilor web, elaborează orientări pentru instrumentele de creare și abordează aspectele legate de accesibilitate ale tehnologiilor emergente, cum ar fi mediile imersive și internetul obiectelor;
 • We4Authors, care facilitează încorporarea caracteristicilor de accesibilitate ca opțiune implicită în instrumentele de creare.

 

Cele mai recente

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Incluziunea digitală

Incluziunea digitală reprezintă un demers la nivelul UE prin care se dorește asigurarea contribuției tuturor la lumea digitală și posibilitatea tuturor de a beneficia de pe urma acesteia.

Aprofundați subiectul

Citiți și

Femeile în domeniul digital

UE dorește să se asigure că toată lumea, indiferent de gen, are o șansă echitabilă de a beneficia de era digitală și de a contribui la aceasta.