Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

WiFi4EU: Firmy

Jeśli jesteś firmą instalacyjną Wi-Fi, przeczytaj tę stronę, aby dowiedzieć się więcej o WiFi4EU i jego specyfikacjach technicznych.

    /– „”

Czym jest WiFi4EU i jak działa?

WiFi4EU jest inicjatywą UE, która zapewnia bony o wartości 15 000 EUR na pokrycie kosztów wyposażenia i instalacji punktów dostępu Wi-Fi dla tysięcy gmin w całej Europie. Beneficjenci wybierają „centra życia społeczności”, w których zainstalowane są hotspoty WiFi4EU. Hotspoty Wi-Fi są zazwyczaj instalowane w pomieszczeniach lub na zewnątrz pomieszczeń publicznych, gdzie nie istnieją już podobne oferty bezpłatnej łączności Wi-Fi. Mogą to być urzędy miejskie, ośrodki zdrowia, place publiczne, deptaki i wiele innych. 

Jest to usprawniony system finansowania, który po raz pierwszy udostępnia bony przekazywane przez gminy przedsiębiorstwom instalującym sieć Wi-Fi, które tworzą hotspoty.

Gminy otrzymujące bon mogą swobodnie określać i zamawiać swoje lokalne projekty instalacyjne Wi-Fi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Mogą one zapoznać się z wykazem zarejestrowanych firm instalacyjnych Wi-Fi działających na ich obszarze geograficznym.

Rejestracja na portalu

Po pomyślnym ubieganiu się o bon gminy mają okres 18 miesięcy na zapewnienie instalacji hotspotu WiFi4EU. Rozpoczynają proces zamówień na wybór firmy instalacyjnej Wi-Fi. Jako firma instalacyjna Wi-Fi musisz zarejestrować się na portalu internetowym, aby otrzymać wynagrodzenie do wartości bonu od Komisji Europejskiej.

Jak zarejestrować się jako firma instalacyjna Wi-Fi

Firmy instalujące Wi-Fi mogą zarejestrować się na portalu WiFi4EU za pośrednictwem specjalnej sekcji, w której proszone są o podanie następujących informacji:

  • informacje o firmie
  • informacje na temat obszaru geograficznego (krajów lub obszarów w Twoim kraju), na którym prowadzisz działalność Twojej firmy
  • informacje o osobie kontaktowej

Rejestracja na portalu WiFi4EU przez przedsiębiorstwa zajmujące się instalacją Wi-Fi ma zasadnicze znaczenie dla realizacji bonów.

Specyfikacje techniczne

Wymogi techniczne dotyczące sieci WiFi4EU określono w najczęściej zadawanym pytaniu 27 i doprecyzowano w warunkach zaproszenia do składania wniosków i wzór umowy o udzielenie dotacji. Wymagania te szczegółowo określają minimalną liczbę wewnętrznych i zewnętrznych punktów dostępu, a także możliwości techniczne każdego z tych punktów dostępu. Pełna specyfikacja techniczna znajduje się w pkt 6.2.2 warunków zaproszenia do składania wniosków.

Procedura płatności

Wartość bonu 15 000 EUR jest wypłacana bezpośrednio przedsiębiorstwom instalacyjnym przez Komisję Europejską w ciągu maksymalnie 60 dni. Płatność ta jest realizowana przelewem bankowym, po potwierdzeniu przez Komisję Europejską, że hotspoty WiFi4EU działają. To wyłącznie za pośrednictwem portalu przedsiębiorstwo instalacyjne i gmina powiadamiają o zainstalowaniu i eksploatacji sieci Wi-Fi. Po zweryfikowaniu przez Komisję tych informacji suma bonu jest wypłacana bezpośrednio przedsiębiorstwu instalacyjnemu. Gmina rozlicza wszelkie saldo powyżej wartości bonu ze względu na firmę instalacyjną Wi-Fi.

Skontaktuj się z nami

Najnowsze wiadomości

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

WiFi4EU

Inicjatywa WiFi4EU promuje bezpłatny dostęp obywateli do łączności Wi-Fi w przestrzeni publicznej, w tym w parkach, na placach, w budynkach publicznych, bibliotekach, ośrodkach zdrowia i muzeach w gminach w całej Europie.

Zobacz też

WiFi4EU: Obywatele

Dzięki WiFi4EU obywatele i goście lokalnych gmin w Unii Europejskiej mogą korzystać z bezpłatnego połączenia Wi-Fi w miejscach publicznych.

WiFi4EU: Gminy

Gdy zaproszenie jest otwarte, gminy w Unii Europejskiej mogą ubiegać się o bon w ramach inicjatywy WiFi4EU. Kupony o wartości 15 000 EUR każdy mają na celu zapewnienie społeczności bezpłatnego publicznego połączenia.