Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Ettevõtted

Kui olete WiFi paigaldusettevõte, lugege seda lehekülge, et saada lisateavet WiFi4EU ja selle tehniliste kirjelduste kohta.

    „“

Mis on WiFi4EU ja kuidas see toimib?

WiFi4EU on ELi algatus, mis pakub vautšereid summas 15 000 eurot, et katta tuhandetele omavalitsustele üle kogu Euroopa ulatuvate Wi-Fi juurdepääsupunktide seadmete ja paigalduse kulud. Toetusesaajad valivad kogukonnaelu keskused, kuhu on paigaldatud WiFi4EU esmase vastuvõtu keskused. WiFi levialad on tavaliselt paigaldatud avalikesse sise- või välisruumidesse, kus samalaadseid tasuta WiFi-ühendusi juba ei ole. Nende hulka võivad kuuluda raekojad, tervisekeskused, avalikud väljakud, jalakäijate tänavad ja palju muud. 

Tegemist on ühtlustatud rahastamiskavaga, millega antakse esmakordselt välja vautšerid, mille omavalitsusüksused annavad üle WiFi paigaldusettevõtetele, kes rajavad esmase vastuvõtu keskused.

Vautšerit saavatel omavalitsustel on vabadus määratleda ja hankida oma kohalikud WiFi paigaldusprojektid kooskõlas kohaldatavate hanke-eeskirjadega. Nad võivad tutvuda nende geograafilises piirkonnas tegutsevate registreeritud WiFi paigaldusettevõtete loeteluga.

Registreerumine portaalis

Kui omavalitsus on vautšeri edukalt taotlenud, on tal WiFi4EU esmase vastuvõtu keskuse paigaldamiseks aega 18 kuud. Nad algatavad hankemenetluse Wi-Fi paigaldusettevõtte valimiseks. WiFi paigaldusettevõttena peate end registreerima veebiportaalis, et saada Euroopa Komisjonilt vautšeri väärtuse eest tasu.

Kuidas registreeruda Wi-Fi paigaldusettevõttena

WiFi paigaldusettevõtted saavad end registreerida WiFi4EU portaalis spetsiaalse jaotise kaudu, kus teil palutakse esitada järgmised andmed:

  • teave ettevõtte kohta
  • teave geograafilise piirkonna kohta (riigid või piirkonnad teie riigis), kus teie ettevõte tegutseb
  • teave kontaktisiku kohta

WiFi paigaldusettevõtete registreerimine WiFi4EU portaalis on oluline vautšerite lunastamiseks.

Tehnilised spetsifikatsioonid

WiFi4EU võrkude tehnilised nõuded on sätestatud korduma kippuvas küsimuses nr 27 ning täpsustatud konkursikutse tingimustes ja toetuslepingu näidises. Nendes nõuetes täpsustatakse sise- ja välispääsupunktide miinimumarv ning iga sellise juurdepääsupunkti tehniline suutlikkus. Täieliku tehnilise kirjelduse saamiseks vaadake konkursikutse tingimuste punkti 6.2.2.

Maksemenetlus

Euroopa Komisjon maksab 15 000 EUR suuruse vautšeri otse paigaldusettevõtetele maksimaalselt 60 päeva jooksul. Makse tehakse pangaülekandega, kui Euroopa Komisjon on kinnitanud, et WiFi4EU esmase vastuvõtu keskused toimivad. Paigaldusettevõte ja asjaomane omavalitsus teatavad ainult portaali kaudu, et WiFi-võrk on paigaldatud ja töökorras. Kui komisjon on seda teavet kontrollinud, makstakse vautšeri summa otse paigaldusettevõttele. Vald arveldab WiFi paigaldusettevõtte tõttu vautšeri väärtusest suurema saldo.

Võtke meiega ühendust

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Seotud sisu

Üldpilt

WiFi4EU

Algatusega „WiFi4EU“ edendatakse kodanike tasuta juurdepääsu WiFi-ühendusele avalikes kohtades, sealhulgas parkides, väljakutel, üldkasutatavates hoonetes, raamatukogudes, tervisekeskustes ja muuseumides kogu Euroopa omavalitsustes.

Vaata lisaks

WiFi4EU: Kodanikud

Tänu WiFi4EU-le on Euroopa Liidu kohalike omavalitsuste kodanikel ja külalistel avalikes kohtades tasuta WiFi-ühendus.

WiFi4EU: Vallad

Kui konkurss on avatud, on Euroopa Liidu kohalikel omavalitsustel õigus taotleda WiFi4EU algatuse raames vautšerit. Iga 15 000 EUR väärtuses vautšerite eesmärk on aidata teie kogukonnal pakkuda tasuta avalikku ühendust.