Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: WiFi paigaldusettevõtted

WiFi4EU on algatus, mille abil paigaldatakse tuhandeid WiFi pääsupunkte, et anda kõikjal Euroopas kogukondadele avalikes kohtades juurdepääs tasuta internetiühendusele. Olete WiFi paigaldusettevõte ja soovite lisateavet WiFi4EU algatuse ja tehniliste nõuete kohta? Tutvuge alloleva teabega!

    " "

Mis on WiFi4EU ja kuidas see toimib?

WiFi4EU on Euroopa Liidu algatus, mille raames antakse tuhandetele omavalitsustele 15 000-eurone vautšer, mida saab kasutada WiFi ühenduse juurdepääsupunktide seadmete ja paigaldamise kulude katmiseks. Toetusesaajad valivad avaliku elu keskused, kuhu WiFi4EU pääsupunktid paigaldada. Need võivad olla siseruumid või välised avalikud kohad (nt linnavalitsuse hoone, tervisekeskus, avalik väljak, jalakäijate tänav jne), kus samalaadset tasuta WiFi ühendust veel ei pakuta.

See on ühtlustatud rahastamisskeem, mille raames antakse esimest korda omavalitsustele vautšer, mida nad saavad edasi anda WiFi paigaldusettevõttele, kes paigaldab pääsupunkti.

Vautšeri saanud omavalitsustel on õigus vabalt valida kohaliku WiFi paigaldusprojekti teenusepakkujaid kooskõlas kehtivate hanke-eeskirjadega. Muu hulgas saavad nad teenusepakkujaid valida oma geograafilises piirkonnas tegutsevate WiFi paigaldusettevõtete nimekirjast.

Portaalis registreerimine

Kui omavalitsusele on vautšer eraldatud, peavad nad WiFi4EU pääsupunkti paigaldamise korraldama 18 kuu jooksul. Nad peavad selleks avaldama hankemenetluse, mille raames valitakse välja WiFi paigaldusettevõte. Et saada Euroopa Komisjonilt vautšeri väärtuses hüvitist, peab WiFi paigaldusettevõte registreeruma veebiportaalis.

WiFi paigaldusettevõtte registreerimine

WiFi paigaldusettevõte saab registreeruda WiFi4EU portaalis selleks ettenähtud lehel. Ta peab esitama järgmised andmed.

  • Teave ettevõtja kohta
  • Teave ettevõtja tegevuspiirkonna kohta (riigid või ühe riigi piirkonnad)
  • Teave kontaktisiku kohta

Mine WiFi4EU portaali

WiFi paigaldusettevõte peab vautšerite lunastamiseks registreeruma WiFi4EU portaalis.

Tehniline kirjeldus

WiFi4EU võrkude tehnilised nõuded on esitatud vastuses küsimusele 27 ja neid on veelgi täpsemalt selgitatud osalemiskutse tingimustes ja toetuslepingu näidises. Neis on esitatud sise- ja välisruumide pääsupunktide minimaalne arv ja iga pääsupunkti tehnilise võimekuse nõuded. Osalemiskutse punktist 6.2.2 leiate täieliku tehnilise kirjelduse.

Toetuse maksmine

Euroopa Komisjon maksab vautšeri väärtuseks olevad 15 000 eurot otse paigaldusettevõttele 60 päeva jooksul. Makse tehakse pangaülekandega, kui Euroopa Komisjon on saanud kinnituse, et WiFi4EU pääsupunkt töötab. Paigaldusettevõte ja omavalitsus peavad WiFi võrgu paigaldamisest ja selle tööle hakkamisest teatama WiFi4EU portaali vahendusel. Euroopa Komisjon teeb vautšeri väärtuses makse otse paigaldusettevõttele, olles enne kontrollinud esitatud teavet. Kui WiFi paigaldusettevõtte kulud olid suuremad, jäävad need omavalitsuse kanda.

Võtke meiega ühendust

 

Viimati lisatud

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Seotud sisu

Üldpilt

WiFi4EU | Tasuta WiFi eurooplastele

WiFi4EU on algatus, mille abil soovitakse pakkuda kodanikele tasuta WiFi ühendust avalikes kohtades, nagu parkides, väljakutel, raamatukogudes, tervisekeskustes ja muuseumides kõikjal Euroopas.

Vaata lisaks

WiFi4EU: Kodanikud

Euroopa Liidu omavalitsusüksuste kodanikud ja külalised saavad varsti tänu WiFi4EU algatusele kasutada avalikes kohtades tasuta WiFi ühendust. Omavalitsus saab taotleda vautšerit, millega saab tänu Euroopa Komisjoni toetusele katta WiFi pääsupunkti paigaldamiskulusid.

Wifi4EU: Omavalitsused

WiFi4EU algatuse vautšerit saavad taotleda Euroopa Liidu omavalitsused. Vautšeri väärtus on 15 000 eurot ja seda saab kasutada omavalitsusüksuses tasuta avaliku võrguühenduse pakkumiseks.