Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Cuideachtaí

Más Cuideachta Suiteála Wi-Fi thú, léigh an leathanach seo chun tuilleadh eolais a fháil faoi WiFi4EU agus na sonraíochtaí teicniúla a ghabhann leis.

Cad é WiFi4EU, agus conas a oibríonn sé?

Tionscnamh de chuid an Aontais is ea WiFi4EU a thugann dearbháin dar luach EUR 15,000 chun costais trealaimh agus suiteála pointí rochtana Wi-Fi a chlúdach chuig na mílte bardas ar fud na hEorpa. Is iad na tairbhithe a roghnaíonn na ‘lárionaid de shaol an phobail’ ina bhfuil na baill the WiFi4EU suiteáilte. De ghnáth, suitear na baill the Wi-Fi i spásanna poiblí laistigh nó lasmuigh, áit nach bhfuil aon tairiscint den chineál céanna de nascacht Wi-Fi saor in aisce ann cheana féin. Áirítear orthu sin hallaí baile, ionaid sláinte, cearnóga poiblí, sráideanna coisithe, agus eile. 

Scéim maoiniúcháin chuíchóirithe is ea é a chuireann dearbháin ar fáil den chéad uair a d’aistrigh na bardais chuig na cuideachtaí suiteála Wi-Fi a bhunaigh na baill theo.

Is féidir le bardais a fhaigheann dearbhán a dtionscadail suiteála Wi-Fi áitiúla a shainiú agus a sholáthar i gcomhréir leis na rialacha soláthair is infheidhme. Féadfaidh siad féachaint ar liosta na gcuideachtaí suiteála Wi-Fi cláraithe atá ag feidhmiú ina limistéar geografach.

Clárú ar an tairseach

Nuair a éiríonn le bardas iarratas a dhéanamh ar dhearbhán, tá tréimhse 18 mí acu lena chinntiú go suiteálfar an ball te WiFi4EU. Seolann siad próiseas soláthair chun cuideachta suiteála Wi-Fi a roghnú. Mar chuideachta suiteála Wi-Fi, ní mór duit clárú ar an tairseach ar líne chun luach an dearbháin a fháil ón gCoimisiún Eorpach.

Conas clárú mar Chuideachta Suiteála Wi-Fi

Is féidir le cuideachtaí suiteála Wi-Fi clárú ar an tairseach WiFi4EU trí roinn ar leith ina n-iarrfar ort na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

  • eolas faoin gcuideachta
  • eolas faoin limistéar geografach (tíortha nó limistéir laistigh de do thír féin) ina n-oibríonn do chuideachta
  • eolas faoi dhuine teagmhála

Ní mór do chuideachtaí suiteála Wi-Fi clárú ar thairseach WiFi4EU chun na dearbháin a fhuascailt.

Sonraíochtaí Teicniúla

Tá riachtanais theicniúla na líonraí WiFi4EU leagtha amach i gCeisteanna Coitianta 27 agus tá siad sonraithe tuilleadh i gcoinníollacha an ghlao agus sa chomhaontú deontais samplach. Sonraítear leis na ceanglais sin an líon íosta pointí rochtana laistigh agus lasmuigh, chomh maith le cumais theicniúla gach ceann de na pointí rochtana sin. Féach pointe 6.2.2 de choinníollacha an ghlao don tsonraíocht theicniúil iomlán

Nós imeachta íocaíochta

Íocann an Coimisiún Eorpach luach an dearbháin EUR 15 000 go díreach leis na cuideachtaí suiteála laistigh de 60 lá ar a mhéad. Déantar an íocaíocht sin trí aistriú bainc, ar dheimhniú ón gCoimisiún Eorpach go bhfuil na baill the WiFi4EU ag feidhmiú. Is tríd an tairseach amháin a chuireann an chuideachta suiteála agus an bardas lena mbaineann in iúl go bhfuil an líonra Wi-Fi suiteáilte agus oibríochtúil. A luaithe a fhíoróidh an Coimisiún an fhaisnéis sin, íocfar suim an dearbháin go díreach leis an gcuideachta suiteála. Socraíonn an bardas aon iarmhéid atá níos airde ná luach an dearbháin atá dlite don chuideachta suiteála Wi-Fi.

Déan teagmháil linn

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

WiFi4EU

Cuireann an tionscnamh WiFi4EU rochtain saor in aisce ar nascacht Wi-Fi chun cinn do shaoránaigh i spásanna poiblí, lena n-áirítear páirceanna, cearnóga, foirgnimh phoiblí, leabharlanna, ionaid sláinte agus músaeim i mbardais ar fud na hEorpa.

Féach freisin

WiFi4EU: Saoránaigh

Baineann saoránaigh agus aíonna bardas áitiúil laistigh den Aontas Eorpach leas as nasc Wi-Fi saor in aisce in áiteanna poiblí a bhuí le WiFi4EU.

WiFi4EU: Bardais

Nuair a bhíonn glao ar oscailt, tá bardais laistigh den Aontas Eorpach i dteideal iarratas a dhéanamh ar dhearbhán mar chuid den tionscnamh WiFi4EU. Tá sé mar aidhm ag na dearbháin, ar fiú EUR 15,000 an ceann iad, cabhrú le ceangal poiblí saor in aisce a chur ar fáil do do phobal...