Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Revizija direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD)

Revidirana direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah vzpostavlja medijski okvir za evropsko digitalno desetletje.

    Vrsta različnih stilov mikrofonov na lahkem turkiznem ozadju, predstavljajo dele avdiovizualnih medijskih storitev.

© image by BrAt_PiKaChU - Getty Images/iStock

Revizijo direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah je predlagala Komisija in je bila predmet intenzivnih pogajanj med sozakonodajalcema. Evropski parlament je sprejel poročilo o zagotavljanju avdiovizualnih medijskih storitev. Svet je leta 2018 sprejel revidirano direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah in zaključil zakonodajni postopek. Države članice so morale direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah prenesti v svojo nacionalno zakonodajo do septembra 2020.

Kaj je novega v prenovljeni AVMSD?

Revidirana direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah ponuja številne nove elemente: 

  • Okrepljeno načelo države izvora z večjo jasnostjo glede tega, katera pravila države članice se uporabljajo, usklajene postopke odstopanja za izdajatelje televizijskih programov in ponudnike storitev na zahtevo ter možnosti za odstopanja v primeru pomislekov glede javne varnosti in resnih tveganj za javno zdravje.
  • Razširitev nekaterih avdiovizualnih pravil na platforme za izmenjavo videov in storitve družbenih medijev.
  • Boljša zaščita mladoletnikov pred škodljivimi vsebinami v spletnem svetu, vključno s krepitvijo zaščite storitev videa na zahtevo.
  • Okrepljena zaščita televizije in video na zahtevo pred spodbujanjem k nasilju ali sovraštvu ter javno spodbujanje k terorističnim kaznivim dejanjem.
  • Povečane obveznosti za spodbujanje evropskih del za storitve na zahtevo.
  • Več prožnosti pri televizijskem oglaševanju, ki izdajateljem televizijskega programa omogoča, da bolj svobodno izbirajo, kdaj bodo prikazovali oglase čez dan. Skupna omejitev je določena na 20 % oddajnega časa med 6:00 do 18:00 z enakim deležem, dovoljenim v času praštevila (od 18:00 do polnoči).
  • Okrepljene določbe za zaščito otrok pred neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili. Platforme za izmenjavo videov morajo spoštovati tudi nekatere obveznosti za komercialna sporočila.
  • Neodvisnost regulativnih organov za avdiovizualno področje.

Ozadje

Medijska pokrajina se je v zadnjih desetih letih dramatično spremenila. Namesto da bi sedeli pred družinskim televizorjem, milijoni Evropejcev zdaj gledajo vsebine na spletu na različnih mobilnih napravah. 

Komisija je maja 2016 predlagala revidirano direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki vključuje nov pristop k spletnim platformam, ki razširjajo avdiovizualne vsebine. Sedanja direktiva EU o avdiovizualnih medijskih storitvah ureja usklajevanje nacionalne zakonodaje o vseh avdiovizualnih medijih po vsej EU.

Evropska komisija je organizirala javno posvetovanje, da bi pridobila mnenja vseh zainteresiranih strani o tem, kako evropsko avdiovizualno medijsko okolje prilagoditi svojemu namenu v digitalni dobi. Dokument je na voljo v vseh jezikih EU. 

Za obravnavo drugih izzivov pri delovanju notranjega medijskega trga je Komisija septembra 2022predstavila predlog za evropski akt o svobodi medijev. Eden od predlaganih ukrepov je preoblikovanje skupine evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA), ustanovljene v okviru direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, v nov evropski odbor za medijske storitve.

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Avdiovizualni mediji: Komisija poziva države članice k popolnemu prenosu pravil EU o avdiovizualnih vsebinah

Evropska komisija je ta teden poslala obrazloženo mnenje Češki, Estoniji, Irski, Španiji, Hrvaški, Italiji, Cipru, Sloveniji in Slovaški, ker niso zagotovile informacij o prenosu direktive EU o avdiovizualnih medijskih storitvah v nacionalno zakonodajo. Nova pravila se uporabljajo za vse avdiovizualne medije, tako tradicionalno televizijsko oddajanje in storitve na zahtevo kot platforme za izmenjavo videov. Njihov namen je oblikovati regulativni okvir, primeren za digitalno dobo, ki omogoča varnejše, pravičnejše in bolj raznoliko avdiovizualno okolje.

Povezane vsebine

Širša slika

Avdiovizualne in medijske storitve

Danes lahko naše najljubše oddaje gledamo ne samo na televiziji, ampak tudi na spletu. Za te predstave veljajo pravila enotnega trga.

Podrobnejše informacije

Uporaba in implementacija AVMSD

Komisija zagotavlja, da Direktivo izvajajo države članice in da jo ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev upoštevajo.

Promocija in distribucija evropskih del

Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah želi okrepiti evropsko avdiovizualno industrijo z zakonsko ureditvijo promocije in distribucije avdiovizualnih del.

Glej tudi

Konvergenca medijev

Preoblikovanje avdiovizualnega medijskega okolja ponuja potencial za nove izkušnje in priložnosti. Postavlja nam tudi številna vprašanja.

Evropski filmski forum

Evropski filmski forum je platforma za strukturiran dialog med oblikovalci politik in zainteresiranimi stranmi v avdiovizualnem sektorju.