Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program MEDIA Ustvarjalna Evropa

Sklop MEDIA programa Ustvarjalna Evropa je namenjen podpori evropski filmski in drugi avdiovizualni industriji.

    Pasica za 30 let programa MEDIA

Kaj je program MEDIA Ustvarjalna Evropa?

Ustvarjalna Evropa je program EU, ki podpira kulturne in ustvarjalne sektorje. Nova Ustvarjalna Evropa 2021–2027 s proračunom v višini 2,44 milijarde EUR bo vlagala v ukrepe, ki krepijo kulturno raznolikost ter se odzivajo na potrebe in izzive kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Njegove novosti bodo prispevale k okrevanju teh sektorjev in okrepile njihova prizadevanja, da postanejo bolj digitalni, okolju prijaznejši, odpornejši in bolj vključujoči.

Program je razdeljen na tri sklope: Mediji, KULTURA in CROSS-SECTORAL.

Leta 2021 je program MEDIA praznoval 30 let podpore evropskim avdiovizualnim vsebinam in začel izvajati nov program za obdobje 2021–2027, ki je v skladu s cilji, ki jih zasledujejo, razdeljen na štiri tematske sklope:

  1. vsebina: spodbujanje sodelovanja in inovacij pri ustvarjanju in produkciji visokokakovostnih del.
  2. podjetje: spodbujanje podjetniških inovacij, konkurenčnosti, razširljivosti in talentov za krepitev evropske industrije v primerjavi s svetovnimi konkurenti.
  3. občinstvo: krepitev dostopnosti in prepoznavnosti del za potencialno občinstvo prek distribucijskih kanalov in pobud za razvoj občinstva.
  4. politika: podpora političnim razpravam/izmenjavam forumov, študij in poročil. Spodbujanje dejavnosti ozaveščanja.

Sklop MEDIA se osredotoča na:

  • spodbujanje sodelovanja v celotni vrednostni verigi in na ravni EU, da bi razširili avdiovizualna podjetja in evropske vsebine na svetovni ravni;
  • spodbujanje talentov, ne glede na to, od kod prihajajo, ter razširitev sodelovanja in sodelovanja med državami;
  • krepitev svetovnega kroženja, promocije in distribucije evropskih avdiovizualnih del ob upoštevanju novega digitalnega okolja;
  • podpiranje udejstvovanja in razvoja občinstva vseh starosti, zlasti mladih, po vsej Evropi in zunaj nje.

Mediji v letu 2022

Komisija vsako leto pripravi letni delovni program za izvajanje programa Ustvarjalna Evropa. Proračun za program Ustvarjalna Evropa za leto 2022 znaša 385,6 milijona EUR, od tega bo 226,5 milijona EUR namenjenih njegovemu podprogramu MEDIA, kar je 31 % več kot leta 2021.

Da bi povečali konkurenčnost in gospodarski potencial avdiovizualnega sektorja in sektorja novičarskih medijev, je bil program MEDIA okrepljen z dodajanjem novih ukrepov in osredotočanjem na krepitev sodelovanja na ravni EU s podporo koprodukcijam, strukturiranim mrežam in partnerstvom.

Oglejte si letni delovni program za leto 2022

Razpisi Ustvarjalna Evropa MEDIA bodo objavljeni tukaj

Zakaj?

Digitalna revolucija in kriza zaradi COVID-19 sta preoblikovali avdiovizualni sektor. Kot ključni izzivi so se pojavila nova vprašanja, kot so varstvo intelektualne lastnine, zagotavljanje dostopa do financiranja v hitro spreminjajočem se sektorju in zagotavljanje ustrezne distribucije del.

Cilj programa Ustvarjalna Evropa je osredotočiti se na pobude, ki lahko resnično vplivajo na sektor po vsej Evropi. Ta učinek je lahko posledica podpiranja posameznih del in pobud, ki spodbujajo nova znanja in spretnosti v sektorju, ali pobud za mednarodno sodelovanje v sektorju.

Poleg tega program spodbuja prizadevanja in najboljše prakse, ki prispevajo k doseganju ključnih prednostnih nalog Evropske komisije, kot so zeleni dogovor, vključenost in uravnotežena zastopanost spolov.

V času, ko se ponovno odpirajo muzeji, kinematografi, kraji kulturne dediščine, gledališča, želim ponovno poudariti podporo Komisije kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju. S povečanim proračunom si bo program Ustvarjalna Evropa prizadeval za okrepitev okrevanja sektorjev, hkrati pa bo spodbujal izjemno raznolikost in ustvarjalnost, ki ju ponujajo.

Mariya Gabriel, komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade

Kje lahko izvem več?

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Avdiovizualne in medijske storitve

Danes lahko naše najljubše oddaje gledamo ne samo na televiziji, ampak tudi na spletu. Za te predstave veljajo pravila enotnega trga.

Podrobnejše informacije

Glej tudi

Konvergenca medijev

Preoblikovanje avdiovizualnega medijskega okolja ponuja potencial za nove izkušnje in priložnosti. Postavlja nam tudi številna vprašanja.

Evropski filmski forum

Evropski filmski forum je platforma za strukturiran dialog med oblikovalci politik in zainteresiranimi stranmi v avdiovizualnem sektorju.