Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program Ustvarjalna Evropa MEDIA

Sklop MEDIA programa Ustvarjalna Evropa je namenjen podpori evropske filmske in druge avdiovizualne industrije.

    Pasica za 30 let programa MEDIA

Kaj je program MEDIA Ustvarjalna Evropa?

Ustvarjalna Evropa je program EU, ki podpira kulturne in ustvarjalne sektorje. Nova Ustvarjalna Evropa za obdobje 2021–2027 s proračunom v višini 2,44 milijarde evrov bo vlagala v ukrepe, ki krepijo kulturno raznolikost ter se odzivajo na potrebe in izzive kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Njegove novosti bodo prispevale k okrevanju teh sektorjev in okrepile njihova prizadevanja, da postanejo bolj digitalna, okolju prijaznejša, odpornejša in bolj vključujoča.

Program je razdeljen na tri različne sklope: Mediji, KULTURA in KROSS-SEKTORSKA.

Leta 2021 je program MEDIA praznoval 30 let podpore evropskim avdiovizualnim vsebinam in začel izvajati nov program za obdobje 2021–2027, ki je razdeljen na štiri tematske sklope glede na cilje, za katere si prizadevajo:

  1. vsebina: spodbujanje sodelovanja in inovacij pri ustvarjanju in produkciji visokokakovostnih del.
  2. podjetja: spodbujanje poslovnih inovacij, konkurenčnosti, nadgradljivosti in talentov za krepitev evropske industrije v primerjavi s svetovnimi konkurenti.
  3. občinstvo: krepitev dostopnosti in prepoznavnosti del za njihovo potencialno občinstvo prek distribucijskih kanalov in pobud za razvoj občinstva.
  4. politika: podpiranje političnih razprav/forumov za izmenjavo, študij in poročil. Spodbujanje dejavnosti ozaveščanja.

 

Sklop MEDIA se osredotoča na:

  • spodbujanje sodelovanja v celotni vrednostni verigi in na ravni EU, da bi okrepili avdiovizualna podjetja in evropske vsebine na svetovni ravni;
  • spodbujanje talentov, ne glede na to, od kod prihajajo, ter razširitev udeležbe in sodelovanja med državami;
  • krepitev globalnega kroženja, promocije in distribucije evropskih avdiovizualnih del ob upoštevanju novega digitalnega okolja;
  • podpiranje udejstvovanja in razvoja občinstva vseh starosti, zlasti mladih, po vsej Evropi in zunaj nje.

 

Odprti razpisi za programUstvarjalna Evropa MEDIA

 

Kje lahko izvem več?

Obrnete se lahko na centre Ustvarjalne Evrope v vaši državi.

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Avdiovizualne in medijske storitve

Danes lahko naše najljubše oddaje gledamo ne samo na televiziji, ampak tudi na spletu. Za te predstave veljajo pravila enotnega trga.

Podrobnejše informacije

Glej tudi

Konvergenca medijev

Preoblikovanje avdiovizualnega medijskega okolja ponuja potencial za nove izkušnje in priložnosti. Postavlja nam tudi številna vprašanja.

Evropski filmski forum

Evropski filmski forum je platforma za strukturiran dialog med oblikovalci politik in zainteresiranimi stranmi v avdiovizualnem sektorju.