Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:s 5G-strategi i det digitala decenniet

Kommissionen har fastställt nya strategiska mål för utbyggnaden av 5G under det digitala decenniet som grund för en digital och grön återhämtning.

Läs mer om det digitala decenniet
fix-empty

Covid-19-pandemin har ökat allmänhetens medvetenhet om behovet av avancerad konnektivitet. Utan sådan konnektivitet skulle många förvaltningar, företag och utbildningsanstalter inte ha kunnat fortsätta sin verksamhet. Pandemin belyste också den enorma potentialen för konnektivitet för vår ekonomis framtid.

Kommissionen fastställde en europeisk strategi för en digitaliserad ekonomi och ett digitaliserat samhälle, med beaktande av den digitala omvandlingens strategiska betydelse. I meddelandet om den digitala kompassen för 2030 om den europeiska vägen för det digitala decenniet beskrivs detta tillvägagångssätt.

5G-mål för det digitala decenniet: i minst en större stad i alla EU-länder före utgången av 2020. i befolkade områden och transportvägar före utgången av 2025, i alla befolkade områden före utgången av 2030

5G kommer att spela en nyckelroll när det gäller att nå en av de kardinalpunkter som den digitala kompassen riktar sig till: säker och hållbar digital infrastruktur. Kommissionen föreslår att ambitionsnivån på EU-nivå höjs när det gäller utbyggnaden av 5G-infrastrukturer. Syftet är att se till att alla europeiska hushåll omfattas av ett gigabitnät senast 2030, med alla befolkade områden som omfattas av 5G. Strategin syftar också till att distribuera minst 10 000 klimatneutrala, mycket säkra kantnoder inom samma period.

I detta sammanhang ser kommissionen över EU:s 5G-strategi i enlighet med handlingsplanen för 5G från 2016.

5G-nät används för närvarande i de ledande regionerna runt om i världen. De flesta EU-länder har lanserat kommersiella 5G-tjänster, men spektrumtilldelningen och nätutbyggnaden är inte lika snabb som i ledande länder som Sydkorea och USA.

Europa har dock tagit ledningen när det gäller att utveckla 5G-industriella ekosystem med ambitiösa försöksinvesteringar som erbjuder stora nya marknadsmöjligheter. Att bygga 5G-ledarmarknader kommer att vara av avgörande betydelse i detta sammanhang. Och eftersom industrins FoU-investeringar tenderar att flytta där marknaderna är mer avancerade.

Ett område med hög potential för en sådan ledande marknad är 5G-baserade Connected and Automated Mobility (CAM). Fonden för ett sammanlänkat Europa bör stödja utbyggnaden av 5G-korridorer för CAM. Detta kommer att frigöra detta ekosystem i Europa efter en strategisk genomförandeagenda som utvecklats av ett brett spektrum av intressenter.

På utbudssidan är en viktig framgångsfaktor att skapa och utnyttja sådana möjligheter så att Europa kan vara en standardsättare inom 6G och relaterade teknikområden.

För det första kan europeiska aktörer bidra till att nya standarder för nätteknik definieras i enlighet med europeiska värden, t.ex. dataskydd eller människocentrerade strategier.

För det andra måste de utforma viktiga tekniska standarder, särskilt när det gäller radiokommunikation, eftersom de fastställer de europeiska aktörernas ställning på området för immateriella rättigheter.

Slutligen måste de europeiska aktörerna utforma nästa generations nätverksarkitektur för att europeiska leverantörer ska förbli konkurrenskraftiga och säkerställa tillhandahållandet av avancerade servicefunktioner. Till exempel genom effektiv användning av programvaruteknik och öppna gränssnitt, samtidigt som kraven på energieffektivitet uppfylls. Det föreslagna europeiska partnerskapet för smarta nät och tjänster (SNS) kommer att vara en viktig faktor för att uppnå dessa mål.

De strategiska målen i 5G-handlingsplanen är fortfarande relevanta, särskilt med tanke på de investeringar som krävs fram till 2025, men det nya målet för 2030 höjer EU:s ambitioner om en bred tillgång till 5G-tjänster, för utveckling av 5G-baserade pionjärmarknader och för en god utgångsposition för 6G-tjänster som förväntas i slutet av detta årtionde.

 

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

5G

5G är den kritiska nya generationens nätverksteknik som kommer att möjliggöra innovation och stödja den digitala omvandlingen.

Se också

5G Forskning & standarder

EU-kommissionen samarbetar med branschen i 5G offentlig-privat partnerskap som ett forsknings- och innovationsverktyg för att strukturera och styra den europeiska 5G-forskningen.

5G och elektromagnetiska fält

Den europeiska koden för elektronisk kommunikation spelar en viktig roll för att säkerställa enhetliga 5G-utbyggnadsförhållanden och samtidigt skydda folkhälsan.

5G-observatorium

Det europeiska 5G-observatoriet gör det möjligt för EU att bedöma framstegen med handlingsplanen för 5G och vidta åtgärder för att genomföra den fullt ut.

5G-handlingsplan

5G-handlingsplanen är ett strategiskt initiativ som kommer att göra 5G till verklighet för alla medborgare och företag i hela EU.

5G gränsöverskridande korridorer

EU-länderna och industrin samarbetar för att förbereda den storskaliga utbyggnaden av 5G-korridorer för uppkopplad och automatiserad rörlighet på europeiska transportvägar.

Mer om det digitala decenniet

Europas digitala årtionde

EU kommer att sträva efter en människocentrerad och hållbar vision för det digitala samhället under...