Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Radiospektrum: grunden för trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation, via offentliga eller privata nätverk, använder radiospektrum, dvs. en rad radiovågor, för att bära information. Sådan kommunikation kan vara mellan människor, människor och maskiner eller system (”saker” mer allmänna) eller mellan saker. I detta sammanhang är radiospektrum också avgörande för att möjliggöra och främja säkra, innovativa och effektiva system för bland annat transport, energi, allmän säkerhet, miljöskydd och system för cirkulär ekonomi. Tillgång till radiospektrum är också avgörande för att bevara och främja digitala mänskliga rättigheter.

  Radiovågor

© Getty Images - watchara_tongnoi

Vad är radiospektrum?

Radiospektrumet är den del av det elektromagnetiska spektrumet med frekvenser från 30 Hz till 300 GHz. Elektromagnetiska vågor i detta frekvensområde, som kallas radiovågor, används ofta i modern teknik, särskilt inom telekommunikation. Allmänt kända tekniker som använder radiospektrum är trådlösa bredbandscellulära (t.ex. baserat på den fjärde eller femte generationens teknikstandard) och WiFi-system. Utöver denna teknik möjliggör radiospektrum även nuvarande och framtida tjänster inom en rad olika områden, bland annat följande:

 • sändningar, inklusive nyhetsrapportering, intervjuer och teaterproduktioner (t.ex. trådlösa mikrofoner och kameror)
 • intelligenta transportsystem, vilka fordon som ska kommunicera med varandra och med väginfrastruktur, vilket ger föraren information som är avgörande för säkerheten – och kanske ingripa för att förebygga eller mildra farliga incidenter
 • kommunikationsnät för larmtjänster
 • sakernas internet (t.ex. för smarta nät, smart jordbruk, smarta städer, smarta hem, industri 4.0)
 • kortdistansutrustning baserade på sensorer, från enkla garageportöppnare, larmsystem, hörapparater och aktiva medicinska implantat samt smarta hälso- och sjukvårdssystem och telemedicin

Hantering av spektrumanvändning

För att förhindra störningar mellan olika användare regleras generering och överföring av radiovågor av regional och/eller nationell lagstiftning och samordnas ytterligare på internationell nivå av ett internationellt organ, Internationella teleunionen (ITU).

Det finns två viktiga roller inom radiospektrumförvaltningen:

 • Fastställande av tekniska villkor för radiospektrumanvändning per spektrumband (även kallad harmoniseringsprocessen för spektrum)
 • Tilldela radiospektrum till användare (dvs. mobiloperatörer, programföretag osv.). En sådan tilldelning kan innebära spektrumtilldelning och exklusiva licensieringssystem i vissa band (för att undvika risk för störningar i vissa band) eller licensbefriade.

Radiospektrum i EU

EU:s medlemsstater förvaltar radiospektrum i enlighet med EU-lagstiftningen och internationella avtal. På så sätt förvaltas och används radiospektrum i hela EU på ett samordnat sätt för att ta itu med dagens ekonomiska och samhälleliga utmaningar och dra nytta av nya tekniska möjligheter.

Kommissionen utvecklar tillsammans med medlemsstaterna EU-omfattande spektrumpolitik och samordnar harmonisering och genomförande för att stödja den inre marknaden för innovativa produkter och tjänster samt minska risken för skadlig störning mellan teknik och användare.
EU:s radiospektrumpolitik har tre övergripande mål:

 • Harmonisering av användningen av radiospektrum
 • Arbeta för en effektivare spektrumanvändning
 • Förbättra tillgången till information om den nuvarande användningen, framtida planer för användning och tillgång till spektrum

Medlemsstaterna samordnar användningen av denna väsentliga resurs genom att genomföra kommissionens beslut på nationell nivå. Dessa beslut är viktiga verktyg som banar väg för en verkligt harmoniserad spektrumtilldelning i hela EU. Medlemsstaternas myndigheter organiserar och hanterar vidare hur spektrum tilldelas och godkänns på nationell nivå. Detta kan innebära att nationella spektrumtilldelningsförfaranden genomförs, t.ex. konkurrensutsatt upphandling av spektrumlicenser.

 

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Konnektivitet

EU:s mål är att Europa ska vara den mest uppkopplade kontinenten senast 2030.

Fördjupning

EU:s radiospektrumpolitik för trådlösa anslutningar över gränserna

Möjliggör sömlösa trådlösa anslutningar över gränserna så att vi kan dela media, hålla dig informerad och njuta av den senaste innovativa tekniken där vi tar samordning och samarbete om radiospektrum. Denna dynamiska och snabbt föränderliga sektor behöver ett flexibelt och...

Se också

Öppna Internet

I EU:s regler fastställs principen om öppen tillgång till Internet: internettrafik ska behandlas utan diskriminering, blockering, strypning eller prioritering.

IKT och standardisering

IKT-specifikationer säkerställer att produkter kan kopplas samman och samverka med varandra, främja innovation och hålla IKT-marknaderna öppna och konkurrenskraftiga.

EU:s kod för elektronisk kommunikation

EU:s politik för elektronisk kommunikation förbättrar konkurrensen, driver på innovation och stärker konsumenternas rättigheter på EU:s inre marknad.

Verktygslådan för konnektivitet

Verktygslådan för anslutning ger vägledning för utbyggnaden av fiber- och 5G-nät. Dessa nätverk kommer att erbjuda betydande ekonomiska möjligheter.

5G

5G är den kritiska nya generationens nätverksteknologi som kommer att möjliggöra innovation och stödja den digitala omvandlingen.

112: EU:s nödnummer

Behöver du hjälp? 112 är ditt livräddande nummer! 112 är det europeiska larmnumret, tillgängligt överallt i EU, kostnadsfritt.

Roaming: uppkopplad var som helst i EU utan extra kostnad

När du reser över hela EU kan du använda din telefon för att ringa, texta och använda data precis som du gör hemma. Protokollen från samtal, sms och data som du använder utomlands i EU debiteras på samma sätt som hemma.

Satellitbredband

Satellitbredband finns tillgängligt för snabb internetuppkoppling i alla EU-länder.

Stöd för bredbandsutbyggnad

EU-kommissionen hjälper företag, projektledare och myndigheter i EU att öka nätverkstäckningen för att nå EU:s mål för gigabitsamhället.