Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Uppkoppling

EU:s mål är att Europa ska vara den mest uppkopplade världsdelen år 2030.

    Network of interconnected symbols above city

©GettyImages - metamorworks

Att hålla kontakt med omvärlden är oerhört viktigt för oss. Alla vill vi kunna höra av oss till nära och kära, hur långt ifrån varandra vi än är. Under covid-19-pandemin växte sig denna längtan ännu starkare, när många av oss inte kunde träffa släkt och vänner på lång tid.

Med internetuppkoppling kan vi nå andra oavsett var i världen de befinner sig. Möjligheterna som detta innebär är oräkneliga. Vi kan läsa de senaste nyheterna var som helst och när det passar oss, gå onlinekurser, lära oss nya saker och rådfråga experter från när och fjärran. Vi kan söka på internet tills vi hittar de varor och tjänster som passar oss bäst, eller bjuda ut våra egna produkter till kunder runtom i världen.

EU har agerat på en rad områden för att förbättra uppkopplingsmöjligheterna i Europa. Roamingavgifter har avskaffats, så att vi kan använda våra mobilabonnemang utan extra kostnad när vi är ute och reser inom EU. Genom initiativet WiFi4EU finansierades kostnadsfria surfpunkter i lokalsamhällen.

EU stöder också offentliga förvaltningar och företag som arbetar med att förbättra täckningen och införa 5G-nät i hela Europa. EU erbjuder finansiering, utarbetar teknisk vägledning och sammanför experter.

Fokus ligger nu på att skapa ett Europa med harmoniserade regler för uppkopplingstjänster, så att vi kan åtnjuta samma fördelar överallt i EU. EU:s åtgärder bidrar också till att ge konsumenterna fler valmöjligheter, sänka räkningarna och höja servicestandarden.

Mycket har redan gjorts på EU-nivå:

  • EU har infört en europeisk kodex för elektronisk kommunikation med tydliga regler som gäller i hela Europa.
  • EU stöder trådlösa nätverk såsom 5G genom programmet för radiospektrumpolitik.
  • Roamingavgifter har slopats inom EU och ett pristak för kommunikation inom EU har införts.
  • EU leder globala diskussioner om utveckling och förvaltning av internet.

Nu under det digitala decenniet är det främsta uppkopplingsmålet att alla europeiska hushåll ska ha tillgång till snabbt internet senast 2025 och gigabituppkoppling senast 2030.

Latest News

REPORT / STUDY |
Bredbandstäckning i EU 2022

I studien om bredbandstäckning 2022 övervakas medlemsstaternas framsteg mot de mål som fastställs i policyprogrammet för det digitala decenniet, nämligen ”Gigabitkonnektivitet för alla senast 2030” och ”minst 5G i alla befolkade områden”.

Läs mer

Fördjupning

Öppna Internet

I EU:s regler fastställs principen om öppen tillgång till Internet: internettrafik ska behandlas utan diskriminering, blockering, strypning eller prioritering.

IKT och standardisering

IKT-specifikationer säkerställer att produkter kan kopplas samman och samverka med varandra, främja innovation och hålla IKT-marknaderna öppna och konkurrenskraftiga.

EU:s kod för elektronisk kommunikation

EU:s politik för elektronisk kommunikation förbättrar konkurrensen, driver på innovation och stärker konsumenternas rättigheter på EU:s inre marknad.

Verktygslådan för konnektivitet

Verktygslådan för anslutning ger vägledning för utbyggnaden av fiber- och 5G-nät. Dessa nätverk kommer att erbjuda betydande ekonomiska möjligheter.

Radiospektrum: grunden för trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation, via offentliga eller privata nätverk, använder radiospektrum, dvs. en rad radiovågor, för att bära information. Sådan kommunikation kan vara mellan människor, människor och maskiner eller system (”saker” mer allmänna) eller mellan saker. I detta sammanhang...

5G

5G är den kritiska nya generationens nätverksteknologi som kommer att möjliggöra innovation och stödja den digitala omvandlingen.

112: EU:s nödnummer

Behöver du hjälp? 112 är ditt livräddande nummer! 112 är det europeiska larmnumret, tillgängligt överallt i EU, kostnadsfritt.

Roaming: uppkopplad var som helst i EU utan extra kostnad

När du reser över hela EU kan du använda din telefon för att ringa, texta och använda data precis som du gör hemma. Protokollen från samtal, sms och data som du använder utomlands i EU debiteras på samma sätt som hemma.

Satellitbredband

Satellitbredband finns tillgängligt för snabb internetuppkoppling i alla EU-länder.

Stöd för bredbandsutrullning

EU-kommissionen hjälper EU:s företag, projektledare och myndigheter att öka nätverkstäckningen för att nå EU:s Gigabit Society-mål.

WIFI4EU

WiFi4EU

WiFi4EU-initiativet främjar fri tillgång till Wi-Fi-anslutning för medborgare på offentliga platser...