Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

regler for e-handel i EU

Europa-Kommissionen nedbryder onlinebarrierer, så folk kan få fuld adgang til alle varer og tjenester, der tilbydes online af virksomheder i EU.

  Nogen holder en tablet, og et digitalt ikon af en indkøbsvogn popper ud.

© iStock by Getty Images -12068000961 ipopba

EU har gjort det lettere og sikrere for de europæiske forbrugere at handle online, uanset hvor de befinder sig i EU. For at nå det fulde potentiale i e-handel har EU arbejdet på:

 • det reviderede betalingstjenestedirektiv og de nye regler om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, der allerede er trådt i kraft
 • nye regler for at standse uberettiget geoblokering
 • reviderede forbrugerbeskyttelsesregler
 • nye momsregler for onlinesalg af varer og tjenesteydelser.

Nye regler skal sætte en stopper for uberettiget geoblokering i EU

Geoblokering forhindrer os i at købe fra et websted, der er baseret i en anden EU-medlemsstat. Dette skaber hindringer for forbrugerne i forbindelse med grænseoverskridende indkøb.

Hvad gør Kommissionen ved det?

Kommissionen har bebudet EU-regler, der skal sætte en stopper for onlinediskrimination på grundlag af nationalitet eller bopæl. Den indfører også regler for at sikre, at vi ikke længere står over for uberettigede hindringer såsom at blive omdirigeret tilbage til landespecifikke websteder eller at skulle betale med debet- eller kreditkort fra et bestemt land.

Disse regler vil bidrage til at sikre, at onlinesælgere behandler alle EU-forbrugere ens, uanset hvor de vælger at handle.

Få mere at vide om geoblokering ved at læse Q & A, der findes på følgende sprog: 

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

At gøre grænseoverskridende pakkeleverancer billigere

De grænseoverskridende pakkeleveringspriser er i gennemsnit 3-5 gange højere end de indenlandske leveringspriser for alle produkter. 62 procent af de virksomheder, der ønsker at sælge online, identificerer høje leveringsomkostninger som et problem. Dette er en hindring for udviklingen af grænseoverskridende e-handel.

Nye regler om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester online gør det lettere at finde den billigste måde at sende en pakke fra en medlemsstat til en anden.

Hvad ændrer de nye regler sig for?

Der er ingen loft over leveringspriser, men virksomhederne skal nu oplyse deres priser klart, så forbrugeren nemt kan sammenligne muligheder. Forbrugerne kan se priserne på pakkelevering på en særlig webside på Europa-Kommissionens websted.

De nationale myndigheder vil hvert år indsamle oplysninger fra pakkeleveringsvirksomheder. Hvis pakkelevering er omfattet af en forsyningspligt, skal de nationale forvaltningsmyndigheder vurdere, hvor taksterne er urimeligt høje.

Beskyttelse af dine rettigheder som onlineforbruger

EU-regler gør det lettere for medlemsstaterne at beskytte forbrugerne online. Disse regler gør det muligt at fjerne websteder eller sociale medier konti, hvor svindel er blevet identificeret. De gør det også muligt at anmode internettjenesteudbydere eller banker om oplysninger med henblik på at spore identiteten af slyngelske onlinehandlere.

Kommissionen har foreslået nye regler for digitale kontrakter, som vil begynde at finde anvendelse ved udgangen af 2021. Reglerne vil skabe klarere rettigheder for forbrugerne, når de får adgang til digitalt indhold og digitale tjenester.

Hvis det digitale indhold f.eks. ikke er som aftalt, eller som de med rimelighed har forventet, har de specifikke kontraktlige rettigheder. Disse rettigheder gælder også, når forbrugeren har givet personoplysninger til den erhvervsdrivende uden at betale en pris.

Kommissionen foreslog en ny aftale for forbrugerne i 2018 for yderligere at styrke forbrugernes rettigheder online. Den nye aftale tyder på, at: 

 • onlinemarkedspladser skal informere forbrugerne om, hvorvidt de køber hos en erhvervsdrivende eller en privatperson, så de er klar over deres rettigheder, hvis noget går galt.
 • når forbrugerne søger online, vil de blive informeret klart, når en erhvervsdrivende betaler et søgeresultat, og onlinemarkedspladserne skal oplyse om de vigtigste parametre for rangordningen af resultaterne
 • når forbrugerne betaler for en digital tjeneste, vil de nyde godt af visse informationsrettigheder med 14 dage til at annullere aftalen.

Yderligere oplysninger om forbrugerrettigheder og nærmere oplysninger om rettigheder som EU-borger findes på alle EU-sprog.

Lettelse af adgangen til audiovisuelle tjenester

Europæerne kan bruge deres onlineabonnementer på film, sportsbegivenheder, e-bøger, videospil eller musik, når de rejser i EU. Kommissionen arbejder på at skabe en moderne ramme for ophavsret i EU, som vil give mere grænseoverskridende adgang til onlineindhold ved at gøre det enklere at licensere onlinetransmissioner.

Der er opnået enighed om nye EU-regler for audiovisuelle medier, tilpasning af de eksisterende regler til den digitale tidsalder, fremme af europæiske produktioner og bevarelse af den kulturelle mangfoldighed. Disse regler er endnu ikke trådt i kraft.

Retsakten om digitale tjenester 

Kommissionen har vedtaget et forslag til retsakt om digitale tjenester (DSA). Sammen med en retsakt om digitale markeder vil dette forslag skabe et sikrere og mere åbent digitalt rum for alle brugere og sikre lige vilkår for virksomhederne.

DSA har tre specifikke mål: 

 • at beskytte forbrugerne og deres grundlæggende rettigheder på internettet mere effektivt
 • at etablere en stærk ramme for gennemsigtighed og ansvarlighed for onlineplatforme
 • at fremme innovation, vækst og konkurrenceevne i det indre marked.

Selv om direktivet om e-handel fortsat er hjørnestenen i den digitale regulering, har meget ændret sig, siden det blev vedtaget for 20 år siden. DSA vil tage fat på disse ændringer og de udfordringer, der er kommet med dem, især i forbindelse med onlineformidlere.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Kommissionen offentliggør en skabelon for gatekeepere i forordningen om digitale markeder for deres rapporteringsforpligtelser vedrørende forbrugerprofileringsteknikker

Kommissionen har i dag offentliggjort modellen for rapportering om teknikker til profilering af forbrugere og den uafhængige revision af sådanne rapporter. Gatekeepere er forpligtet til at indsende rapporterne til Kommissionen som led i deres forpligtelser i henhold til artikel 15 i forordningen om digitale markeder.

PRESS RELEASE |
Unionens tilstand: Kommissionen foreslår en vej mod det digitale årti, som skal bidrage til realiseringen af EU's digitale omstilling inden 2030

Kommissionen har i denne uge foreslået en vej mod det digitale årti, en konkret plan for at opnå den digitale omstilling af vores samfund og økonomi senest i 2030. Den foreslåede vej mod det digitale årti vil omsætte EU's digitale ambitioner for 2030 til en konkret gennemførelsesmekanisme. Den vil etablere en forvaltningsramme baseret på en årlig mekanisme for samarbejde med medlemsstaterne med henblik på at nå 2030-målene for det digitale årti på EU-niveau inden for digitale færdigheder og digitale infrastrukturer samt digitalisering af virksomheder og offentlige tjenester. Målet er også at

PRESS RELEASE |
European Commission and European Parliament take stock of the progress made in breaking down barriers to e-commerce in the EU

Consumers and businesses show an increasing interest in shopping and selling across the EU. Online sales of products are growing by 22% per year. However, some traders still make it difficult for customers from another EU Member State to buy online or to benefit from equally advantageous prices in comparison with local clients. Vice-President Ansip and Commissioners Bieńkowska, Jourová and Gabriel met in Strasbourg with members of the European Parliament to take stock of the progress made in breaking down the barriers to e-commerce in the EU and discuss next opportunities and challenges.

Se også

Det store billede

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Grav dybere

direktivet om e-handel

Direktivet om e-handel er den grundlæggende retlige ramme for onlinetjenester i EU. Den har til formål at fjerne hindringerne for grænseoverskridende onlinetjenester.

Se også

Online platforme

Europa-Kommissionen har til formål at fremme et miljø, hvor onlineplatforme trives, behandler brugerne retfærdigt og træffer foranstaltninger for at begrænse udbredelsen af ulovligt indhold.

Pakken om retsakten om digitale tjenester

Retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder har til formål at skabe et sikrere digitalt rum, hvor brugernes grundlæggende rettigheder beskyttes, og at skabe lige vilkår for virksomhederne.