Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Den europæiske alliance for kunstig intelligens

Den europæiske alliance for kunstig intelligens er et initiativ fra Europa-Kommissionen til at etablere en åben politisk dialog om kunstig intelligens. Siden lanceringen i 2018 har AI-alliancen inddraget omkring 6000 interessenter gennem regelmæssige arrangementer, offentlige høringer og onlineforumudvekslinger.

    Menneske og robot hånd rækker efter hinanden

Hvad er AI Alliance

Siden juni 2018 har Europa-Kommissionen indledt en åben dialog med borgere, civilsamfundet, erhvervs- og forbrugerorganisationer, fagforeninger, den akademiske verden, offentlige myndigheder og eksperter inden for rammerne af sin strategi for kunstig intelligens. Denne strategi har til formål at få mest muligt ud af de muligheder, som kunstig intelligens giver, og imødegå de nye udfordringer, den medfører. Begyndende som et onlineforum for diskussioner er AI-alliancen blevet et levende fællesskab, der i de seneste år har bidraget til nogle af de vigtigste politiske initiativer, der er iværksat inden for kunstig intelligens.

Fremme af pålidelig kunstig intelligens

AI Alliance blev oprindeligt oprettet for at styre arbejdet i Ekspertgruppen på Højt Plan vedrørende Kunstig Intelligens (AI HLEG). Gruppens etiske retningslinjer samt dens politik- og investeringshenstillinger var vigtige dokumenter, der udformede begrebet pålidelig kunstig intelligens og bidrog til Kommissionens tilgang til kunstig intelligens. Dette arbejde var baseret på en blanding af ekspert input og community drevet feedback.

Efter at AI HLEG's mandat er afsluttet, fortsætter AI Alliance-fællesskabet med at fremme pålidelig kunstig intelligens ved at dele bedste praksis blandt medlemmerne og ved at hjælpe udviklere af kunstig intelligens og andre interessenter med at anvende centrale krav gennem ALTAI-værktøjet — en praktisk vurderingsliste for pålidelig kunstig intelligens.

Opbygning af AI-ekspertise og tillid i Europa

I februar 2020 offentliggjorde Kommissionen en hvidbog for at fremlægge sin tilgang til et økosystem med ekspertise og tillid til kunstig intelligens. Dokumentet, der i vid udstrækning var inspireret af AI HLEG's arbejde, blev genstand for en åben offentlig høring. Der blev modtaget over 1215 bidrag (herunder 400 positionspapirer) via onlinespørgeskemaet og kommunikationskanalerne for AI-alliancen.  Der blev afholdt en række møder og rundbordsdiskussioner med eksperter inden for kunstig intelligens for at berige denne vision med alle samfundsmæssige, økonomiske og videnskabelige synspunkter. Som følge heraf forelagde Europa-Kommissionen i april 2021 sit forslag til forordning om harmoniserede regler for kunstig intelligens og den reviderede samordnede plan for kunstig intelligens.

Fællesskabsforsamlinger og AI-begivenheder

Medlemmerne af den europæiske alliance for kunstig intelligens mødes med eksperter, interessenter og internationale aktører inden for Ai i forbindelse med regelmæssige arrangementer. Siden lanceringen af ​​forummet samlede sådanne arrangementer i gennemsnit 500 (personlige) til 1000 (virtuelle) deltagere på årsbasis.

"Europæisk ekspertise og tillid i verden" og "Bringing AI Regulation forward"var yderligere to arrangementer, der blev afholdt i marts og juni 2022. Arrangementerne involverede AI-samfundet i at drøfte aspekter af pålidelig kunstig intelligens inden for rammerne af henholdsvis EU's internationale outreachaktiviteter og koordination mellem medlemsstaterne.

Den fjerde samling i alliancen for kunstig intelligens og andre arrangementer vedrørende specifikke politikområder i den reviderede AI-koordinerede plan og den kommende retsakt om kunstig intelligens er planlagt til 2023.

Hvad er der i det for mig?

Da AI Alliance er et åbent onlinefællesskab, giver den gratis adgang til dokumenter og ressourcer, der er relevante for forskellige politiske aspekter af kunstig intelligens.

Et afsnit om nyheder og arrangementer holder medlemmerne orienteret om kommende møder og arrangementer, som Kommissionen organiserer eller deltager i. Medlemmerne kan også dele deres egne arrangementer på platformen.

Klik her for mere information om AI Alliance-fællesskabet. 

Hvordan tilmelder man sig AI Alliance?

Den europæiske alliance for kunstig intelligens er vært på EU's Futurium-platform og er frit tilgængelig for alle. For at blive medlem af den europæiske AI-alliance kan du følge disse trin:

  1. Opret en EU-loginkonto
  2. Udfyld formularen for at blive medlem af den europæiske alliance for kunstig intelligens 

Vær opmærksom på, at denne proces kan tage lidt tid. Når din registrering er valideret, vil du modtage en e-mail-meddelelse. Du vil derefter kunne få adgang til den europæiske alliance for kunstig intelligens og begynde at bidrage.

Hvis du støder på problemer, når du tilmelder dig, bedes du kontakte Futurium-teamet.

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

En europæisk tilgang til kunstig intelligens

EU's tilgang til kunstig intelligens fokuserer på topkvalitet og tillid med henblik på at styrke forskning og industriel kapacitet og samtidig sikre sikkerhed og grundlæggende rettigheder.

Se også

Koordineret plan for kunstig intelligens

Den koordinerede plan for kunstig intelligens har til formål at fremskynde investeringer i kunstig intelligens, handle på AI-strategier og -programmer og tilpasse AI-politikken for at undgå fragmentering i Europa.