Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eurooppalainen tekoälyallianssi

Eurooppalainen tekoälyallianssi on Euroopan komission aloite tekoälyä koskevan avoimen poliittisen vuoropuhelun käynnistämiseksi. Tekoälyallianssi on käynnistänyt vuonna 2018 noin 6000 sidosryhmää järjestämällä säännöllisiä tapahtumia, julkisia kuulemisia ja verkkofoorumien vaihtoa.

    Ihmisen ja robotin käsi tavoittaa toisiaan

Mikä on AI Alliance

Kesäkuusta 2018 lähtien Euroopan komissio on käynyt avointa vuoropuhelua kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan, yritys- ja kuluttajajärjestöjen, ammattiliittojen, tiedemaailman, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa tekoälystrategiansa puitteissa. Strategialla pyritään hyödyntämään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia ja vastaamaan sen tuomiin uusiin haasteisiin. Tekoälyallianssi on alkanut verkkofoorumina keskusteluille, ja siitä on tullut elinvoimainen yhteisö, joka on viime vuosina edistänyt joitakin tärkeimpiä tekoälyn alalla käynnistettyjä poliittisia aloitteita.

Luotettavan tekoälyn edistäminen

Tekoälyallianssi perustettiin alun perin ohjaamaan tekoälyä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän ( AI HLEG) työtä. Ryhmän eettiset suuntaviivat sekä sen politiikka- ja investointisuositukset olivat tärkeitä asiakirjoja, jotka muovasivat luotettavan tekoälyn käsitettä ja myötävaikuttivat komission lähestymistapaan tekoälyyn. Tämä työ perustui asiantuntijapanosten ja yhteisölähtöisen palautteen yhdistelmään.

Tekoälyalan HLEG:n toimeksiannon päätyttyä tekoälyallianssin yhteisö jatkaa luotettavan tekoälyn edistämistä jakamalla parhaita käytäntöjä jäsenten kesken ja auttamalla tekoälyn kehittäjiä ja muita sidosryhmiä soveltamaan keskeisiä vaatimuksia ALTAI-työkalulla, joka on luotettavan tekoälyn käytännön arviointilista.

Tekoälyn huippuosaamisen ja luottamuksen rakentaminen Euroopassa

Komissio julkaisi helmikuussa 2020 valkoisen kirjan esittääkseen lähestymistapansa tekoälyyn liittyvään huippuosaamiseen ja luottamukseen. Asiakirjasta, joka oli pitkälti AI HLEG:n työn innoittamana, järjestettiin avoin julkinen kuuleminen. Tekoälyallianssin verkkokyselyn ja viestintäkanavien kautta saatiin yli 1215 vastausta ( mukaan lukien 400 kannanottoa).  Tekoälyasiantuntijoiden kanssa järjestettiin kokouksia ja pyöreän pöydän keskusteluja, joiden tarkoituksena oli rikastuttaa tätä visiota kaikilla yhteiskunnallisilla, taloudellisilla ja tieteellisillä näkökulmilla. Tämän seurauksena Euroopan komissio esitti huhtikuussa 2021 ehdotuksensa asetukseksi tekoälyä koskevien yhdenmukaistettujen sääntöjen ja tarkistetun koordinoidun suunnitelman vahvistamisesta.

Yhteisökokoukset ja tekoälytapahtumat

Eurooppalaisen tekoälyallianssin jäsenet tapaavat säännöllisesti Ai-alan asiantuntijoita, sidosryhmiä ja kansainvälisiä toimijoita. Foorumin käynnistämisen jälkeen näihin tapahtumiin osallistui vuosittain keskimäärin 500 osallistujaa (henkilökohtaisesti) 1000:een (virtuaaliseen) osallistujaan.

European Excellence and Trust in the world” ja ”Bringing AI Regulation Forward”olivat kaksi muuta tapahtumaa, jotka järjestettiin maalis- ja kesäkuussa 2022. Tapahtumassa keskusteltiin luotettavan tekoälyn näkökohdista EU:n kansainvälisen tiedotustoiminnan ja jäsenvaltioiden välisen koordinoinnin puitteissa.

Tekoälyallianssin neljäs kokous ja muut tapahtumat, jotka liittyvät tarkistetun tekoälyn koordinoidun suunnitelman ja tulevan tekoälysäädöksen tiettyihin politiikanaloihin, on tarkoitus järjestää vuonna 2023.

Mitä siinä on minulle?

Koska se on avoin verkkoyhteisö, tekoälyallianssi tarjoaa kaikille ilmaisen pääsyn tekoälyn eri politiikan osa-alueisiin liittyviin asiakirjoihin ja resursseihin.

Uutisia ja tapahtumia käsittelevä osio pitää jäsenet ajan tasalla tulevista kokouksista ja tapahtumista, joita komissio järjestää tai joihin komissio osallistuu. Jäsenet voivat myös jakaa omia tapahtumiaan alustalla.

Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja AI Alliance -yhteisöstä. 

Miten rekisteröityä AI Allianceen?

Eurooppalainen tekoälyallianssi isännöi EU:n Futurium-alustaa, ja se on vapaasti kaikkien saatavilla. Jotta voit liittyä eurooppalaiseen tekoälyallianssiin, voit seurata seuraavia vaiheita:

  1. Luo EU-kirjautumistili
  2. Täytä lomake liittyäksesi eurooppalaiseen tekoälyallianssiin 

Huomaa, että tämä prosessi voi kestää jonkin aikaa. Kun rekisteröitymisesi on vahvistettu, saat sähköposti-ilmoituksen. Tämän jälkeen pääset käsiksi eurooppalaiseen tekoälyallianssiin ja aloitat osallistumisen.

Jos sinulla on vaikeuksia rekisteröitymisessä, ota yhteyttä Futurium-tiimiin.

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tekoälyä koskeva eurooppalainen lähestymistapa

EU:n lähestymistapa tekoälyyn keskittyy huippuosaamiseen ja luottamukseen ja pyrkii lisäämään tutkimus- ja teollisuuskapasiteettia samalla kun varmistetaan turvallisuus ja perusoikeudet.

Katso myös

Tekoälyä koskeva sääntelykehysehdotus

Komissio ehdottaa kaikkien aikojen ensimmäistä tekoälyä koskevaa oikeudellista kehystä, jossa käsitellään tekoälyn riskejä ja asetetaan Euroopalle johtava asema maailmanlaajuisesti.