Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropsko zavezništvo za umetno inteligenco

Evropska zveza za umetno inteligenco je pobuda Evropske komisije za vzpostavitev odprtega političnega dialoga o umetni inteligenci. Zavezništvo za umetno inteligenco je od svoje ustanovitve leta 2018 prek rednih dogodkov, javnih posvetovanj in spletnih forumov vključilo približno 6000 deležnikov.

    Človeška in robotska roka, ki segata drug za drugega

Kaj je zavezništvo AI

Evropska komisija od junija 2018 v okviru strategije za umetno inteligenco sodeluje v odprtem dialogu z državljani, civilno družbo, poslovnimi in potrošniškimi organizacijami, sindikati, akademskimi krogi, javnimi organi in strokovnjaki. Cilj te strategije je čim bolje izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja umetna inteligenca, in obravnavati nove izzive, ki jih prinaša. Zavezništvo za umetno inteligenco, ki se je začelo kot spletni forum za razprave, se je spremenilo v živahno skupnost, ki je v zadnjih letih prispevala k nekaterim najpomembnejšim političnim pobudam na področju umetne inteligence.

Spodbujanje zaupanja vredne umetne inteligence

Zavezništvo za umetno inteligenco je bilo prvotno ustanovljeno za usmerjanje dela strokovne skupine na visoki ravni za umetno inteligenco (AI HLEG). Smernice skupine za etiko ter njena priporočila za politiko in naložbe so bili pomembni dokumenti, ki so oblikovali koncept zaupanja vredne umetne inteligence in prispevali k pristopu Komisije k umetni inteligenci. To delo je temeljilo na mešanici prispevkov strokovnjakov in povratnih informacij, ki jih je usmerjala skupnost.

Po zaključku mandata skupine na visoki ravni za umetno inteligenco skupnost zavezništva za umetno inteligenco še naprej spodbuja zaupanja vredno umetno inteligenco z izmenjavo najboljših praks med člani ter s pomočjo razvijalcem umetne inteligence in drugim deležnikom pri uporabi ključnih zahtev prek orodja ALTAI – praktičnega ocenjevalnega seznama za zaupanja vredno umetno inteligenco.

Krepitev odličnosti in zaupanja na področju umetne inteligence v Evropi

Komisija je februarja 2020 objavila belo knjigo, v kateri je predstavila svoj pristop k ekosistemu odličnosti in zaupanja v umetno inteligenco. Dokument, ki se je v veliki meri zgledoval po delu skupine AI HLEG, je postal predmet odprtega javnega posvetovanja. Prek spletnega vprašalnika in komunikacijskih kanalov zavezništva za umetno inteligenco je bilo prejetih več kot 1215 prispevkov (vključno s 400 dokumenti o stališčih).  Organizirana je bila vrsta srečanj in okroglih miz s strokovnjaki za umetno inteligenco, da bi to vizijo obogatili z vsemi družbenimi, gospodarskimi in znanstvenimi stališči. Evropska komisija je zato aprila 2021 predstavila predlog uredbe o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci in pregledanega usklajenega načrta za umetno inteligenco.

Zbori skupnosti in dogodki na področju umetne inteligence

Člani Evropske zveze za umetno inteligenco se na rednih dogodkih srečujejo s strokovnjaki, zainteresiranimi stranmi in mednarodnimi akterji na področju Ai. Od začetka delovanja foruma se je vsako leto v povprečju zbralo 500 (osebno) do 1000 (virtualnih) udeležencev.

Marcain junija 2022 sta bila organizirana še dva dogodka„Evropska odličnost in zaupanje v svet“ in „Prinašati uredbo o umetni inteligenci“. Z dogodki je skupnost umetne inteligence razpravljala o vidikih zaupanja vredne umetne inteligence v okviru mednarodnega ozaveščanja EU oziroma usklajevanja med državami članicami.

4. skupščina zavezništva za umetno inteligenco in drugi dogodki, namenjeni posebnim področjem pregledanega usklajenega načrta za umetno inteligenco in prihodnjemu aktu o umetni inteligenci, so načrtovani za leto 2023.

Kaj je v njem zame?

Ker je zveza za umetno inteligenco odprta spletna skupnost, zagotavlja vsakomur prost dostop do dokumentov in virov, ki so pomembni za različne vidike politike umetne inteligence.

Strokovna skupina, namenjena novicam in dogodkom, člane obvešča o prihodnjih sejah in dogodkih, ki jih Komisija organizira ali sodeluje. Člani lahko na platformi delijo tudi svoje dogodke.

Kliknite tukaj za več informacij o skupnosti AI Alliance. 

Kako se registrirati za zavezništvo AI?

Evropsko zavezništvo za umetno inteligenco gosti na platformi Futurium EU in je prosto dostopno vsem. Če želite postati član Evropske zveze za umetno inteligenco, lahko sledite naslednjim korakom:

  1. Ustvarite račun EU Login
  2. Izpolnite obrazec za članstvo v Evropski zvezi za umetno inteligenco 

Upoštevajte, da lahko ta postopek traja nekaj časa. Ko bo vaša registracija potrjena, boste prejeli e-poštno obvestilo. Nato boste lahko dostopali do Evropske zveze za umetno inteligenco in začeli prispevati.

Če pri registraciji naletite na težave, se obrnite na ekipo Futurium.

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Evropski pristop k umetni inteligenci

Pristop EU k umetni inteligenci je osredotočen na odličnost in zaupanje, njegov cilj pa je povečati raziskovalne in industrijske zmogljivosti ob hkratnem zagotavljanju varnosti in temeljnih pravic.

Glej tudi

Usklajen načrt za umetno inteligenco

Cilj usklajenega načrta za umetno inteligenco je pospešiti naložbe v umetno inteligenco, ukrepati v zvezi s strategijami in programi umetne inteligence ter uskladiti politiko umetne inteligence, da bi preprečili razdrobljenost v Evropi.