Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Retlige og lovgivningsmæssige rammer for blockchain

Europa-Kommissionen anerkender betydningen af retssikkerhed og en klar reguleringsordning på områder, der vedrører blockchain-baserede applikationer.

    Visuel repræsentation af blockchain

© iStock by Getty Images - 1153383523 phive2015

EU støtter kraftigt EU-regler for blockchain for at undgå juridisk og lovgivningsmæssig fragmentering. Kommissionen vedtog en omfattende pakke af lovgivningsforslag til regulering af kryptoaktiver med henblik på at øge investeringerne og sikre forbruger- og investorbeskyttelse. 

Denne pakke ajourfører visse finansielle markedsregler for kryptoaktiver og skaber en retlig ramme for reguleringsmæssige sandkasser for finansielle tilsynsmyndigheder i EU til brug af blockchains i forbindelse med handel med og efterhandel med værdipapirer.

En digital euro

Den Europæiske Centralbank (ECB) og Europa-Kommissionens tjenestegrene gennemgår i fællesskab en bred vifte af politiske, juridiske og tekniske spørgsmål i forbindelse med en eventuel indførelse af en digital euro. De overvejer dette inden for rammerne af deres respektive mandater og uafhængighed, der er fastsat i traktaterne.

En fælles erklæring fra Europa-Kommissionen og ECB skitserede deres samarbejde om en digital euro.

Forslag til ny EU-lovgivning om kryptoaktiver

Kryptoaktiver, der kvalificeres som "finansielle instrumenter" i henhold til direktivet om markeder for finansielle instrumenter, har tidligere været omfattet af EU's lovgivning om værdipapirmarkeder.

Men disse regler gik forud for fremkomsten af kryptoaktiver og DLT. Det kan hæmme innovationen. Kommissionen foreslog derfor en pilotordning for markedsinfrastrukturer, der ønsker at forsøge at handle og afvikle transaktioner med finansielle instrumenter i form af kryptoaktiver. Pilotordningen giver mulighed for undtagelser fra eksisterende regler og giver lovgivere og virksomheder mulighed for at teste innovative løsninger ved hjælp af blockchain.

For kryptoaktiver, der ikke kan betegnes som "finansielle instrumenter", såsom nyttetokens eller betalingstokens, foreslog Kommissionen en specifik ny ramme. Denne ramme vil erstatte alle andre EU-regler og nationale regler, der i øjeblikket regulerer udstedelse, handel og lagring af sådanne kryptoaktiver.

Forordningen om markeder for kryptoaktiver (MiCA) vil støtte innovation og samtidig beskytte forbrugerne og integriteten af kryptovalutabørser. Dette omfatter regler såsom ingen insiderhandel eller frontløb. Den foreslåede forordning omfatter enheder, der udsteder kryptoaktiver, virksomheder, der leverer tjenester omkring disse kryptoaktiver, virksomheder, der driver digitale tegnebøger, og cryptocurrency-børser.

Yderligere oplysninger findes i Kommissionens pressemeddelelse og det ledsagende pressememorandum.

Paneuropæisk reguleringssandkasse for blockchain

En sandkasse er en facilitet, der samler regulatorer, virksomheder og tekniske eksperter til at teste innovative løsninger og identificere forhindringer, der opstår i forbindelse med implementeringen af dem.

Det europæiske blockchainpartnerskab planlægger en paneuropæisk reguleringsmæssig sandkasse i samarbejde med Europa-Kommissionen til brugssager i EBSI og uden for EBSI, herunder til dataportabilitet, business-to-business dataområder, intelligente kontrakter og digital identitet. Dette vil omfatte sektorer som sundhed, miljø, mobilitet, energi og meget mere. Sandkassen forventes at blive operationel i 2021/22.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Kommissionen lancerer europæisk regelsæt for blockchain

Kommissionen lancerede i dag den europæiske reguleringsmæssige værktøjskasse for blockchain. Sandkasser er kontrollerede miljøer, hvor virksomheder kan teste deres produkter og tjenester og samtidig samarbejde med de relevante tilsynsmyndigheder.

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

Se også

Det store billede

Blockchain strategi

EU ønsker at være førende inden for blockchainteknologi og blive en innovator inden for blockchain og hjemsted for vigtige platforme, applikationer og virksomheder.

Se også

Blockchain til klimaindsats

Europa-Kommissionen sigter mod at bruge innovationer inden for blockchain-teknologier til at hjælpe med at bekæmpe klimaændringer.

Blockchain standarder

Europa-Kommissionen spiller en aktiv rolle i blockchain-standardsamfundet og arbejder tæt sammen med alle relevante organer rundt om i verden.

Det europæiske blockchainpartnerskab

Det europæiske blockchainpartnerskab (EBP) er et initiativ til udvikling af en EU-strategi for blockchain og opbygning af en blockchain-infrastruktur for offentlige tjenester.