Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Qafas legali u regolatorju għall-blockchain

Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi l-importanza taċ-ċertezza legali u reġim regolatorju ċar f’oqsma li jappartjenu għall-applikazzjonijiet ibbażati fuq il-blockchain.

    Rappreżentazzjoni viżwali tal-blockchain

© iStock by Getty Images - 1153383523 phive2015

L-UE tappoġġa bis-sħiħ regoli għall-UE kollha għall-blockchain biex tiġi evitata l-frammentazzjoni legali u regolatorja. Il-Kummissjoni adottat pakkett komprensiv ta’ proposti leġiżlattivi għar-regolamentazzjoni tal-kriptoassi sabiex iżżid l-investimenti u tiżgura l-protezzjoni tal-konsumatur u tal-investitur. 

Dan il-pakkett jaġġorna ċerti regoli tas-suq finanzjarju għall-kriptoassi, u joħloq qafas legali għal sandboxes regolatorji ta’ superviżuri finanzjarji fl-UE għall-użu tal-blockchains fin-negozjar u wara n-negozjar tat-titoli.

Ewro diġitali

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u s-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea qed jirrevedu b’mod konġunt firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet politiċi, legali u tekniċi relatati mal-introduzzjoni possibbli ta’ Euro diġitali. Huma qed jikkunsidraw dan fil-kuntest tal-mandati u l-indipendenza rispettivi tagħhom previsti fit-Trattati.

Stqarrija konġunta mill-Kummissjoni Ewropea u l-BĊE ddeskriviet il-kooperazzjoni tagħhom dwar Euro diġitali.

Proposta għal liġi ġdida tal-UE dwar il-kriptoassi

Il-kriptoassi li jikkwalifikaw bħala “strumenti finanzjarji” skont id- Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji preċedentement kienu soġġetti għal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-swieq tat-titoli.

Madankollu, dawn ir-regoli ppreċedew il-ħolqien ta’ kriptoassi u tad-DLT. Dan jista’ jxekkel l-innovazzjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni pproponiet reġim pilota għall-infrastrutturi tas-suq li jixtiequ jippruvaw jinnegozjaw u jsaldaw tranżazzjonijiet fi strumenti finanzjarji f’forma ta’ kriptoassi. Ir-reġim pilota jippermetti eżenzjonijiet mir-regoli eżistenti u jippermetti lir-regolaturi u lill-kumpaniji jittestjaw soluzzjonijiet innovattivi bl-użu tal-blockchain.

Għall-kriptoassi li ma jikkwalifikawx bħala “strumenti finanzjarji” bħal tokens ta’ utilità jew tokens ta’ pagament, il-Kummissjoni pproponiet qafas ġdid speċifiku. Dan il-qafas jissostitwixxi r-regoli l-oħra kollha tal-UE u nazzjonali li attwalment jirregolaw il-ħruġ, in-negozjar u l-ħżin ta’ tali assi kriptografiċi.

Ir- Regolament dwar is-Swieq fil-Kriptoassi (MiCA) se jappoġġa l-innovazzjoni filwaqt li jipproteġi lill-konsumaturi u l-integrità tal-iskambji bejn il-kriptomuniti. Dan jinkludi regoli bħall-ebda negozjar b’informazzjoni privileġġata jew front running. Ir-Regolament propost ikopri entitajiet li joħorġu kriptoassi, ditti li jipprovdu servizzi madwar dawn il-kriptoassi, ditti li joperaw kartieri diġitali, u skambji tal-kriptoassi.

Aktar informazzjoni tista’ tinstab fl-istqarrija għall- istampa tal-Kummissjoni u l- memorandum għall-istampa li jakkumpanjaha.

Sandbox regolatorja pan-Ewropea tal-blockchain

Sandbox hija faċilità li tlaqqa’ flimkien ir-regolaturi, il-kumpaniji, u l-esperti tat-teknoloġija biex jittestjaw soluzzjonijiet innovattivi u jidentifikaw l-ostakli li jinqalgħu fl-użu tagħhom.

Is-Sħubija Ewropea tal-Blockchain qed tippjana sandbox regolatorja pan-Ewropea f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea għall-każijiet ta’ użu fl-EBSI u barra mill-EBSI, inkluż għall-portabbiltà tad-data, l-ispazji tad-data bejn in-negozji, il-kuntratti intelliġenti, u l-identità diġitali. Dan se jkopri setturi li jinkludu s-saħħa, l-ambjent, il-mobilità, l-enerġija u aktar. Is-sandbox hija mistennija li ssir operattiva fl-2021/22.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tniedi Sandbox Regolatorja Ewropea għall-Blockchain

Illum, il-Kummissjoni nediet is-Sandbox Regolatorja Ewropea għall-Blockchain. Is-sandboxes huma ambjenti kkontrollati fejn il-kumpaniji jistgħu jittestjaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom filwaqt li jinvolvu ruħhom mar-regolaturi rilevanti.

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Strateġija dwar il-blockchain

L-UE trid tkun minn ta’ quddiem fit-teknoloġija blockchain, u ssir innovatur fil-blockchain u dar għal pjattaformi, applikazzjonijiet u kumpaniji sinifikanti.

Ara Wkoll

Blockchain għall-azzjoni klimatika

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tuża l-innovazzjonijiet fit-teknoloġiji blockchain biex tgħin fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Standards tal-blockchain

Il-Kummissjoni Ewropea għandha rwol attiv fil-komunità tal-istandards tal-blockchain, billi tinvolvi u taħdem mill-qrib mal-korpi rilevanti kollha madwar id-dinja.

Sħubija Ewropea tal-Blockchain

Is-Sħubija Ewropea tal-Blockchain (EBP) hija inizjattiva biex tiġi żviluppata strateġija tal-UE dwar il-blockchain u tinbena infrastruttura blockchain għas-servizzi pubbliċi.