Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Qafas legali u regolatorju għall-blockchain

Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi l-importanza taċ-ċertezza legali u reġim regolatorju ċar f’oqsma li jappartjenu għall-applikazzjonijiet ibbażati fuq il-blockchain.

    Rappreżentazzjoni viżwali tal-blockchain

© iStock by Getty Images - 1153383523 phive2015

L-UE tappoġġa bis-sħiħ regoli għall-UE kollha għall-blockchain biex tiġi evitata l-frammentazzjoni legali u regolatorja. Il-Kummissjoni adottat pakkett komprensiv ta’ proposti leġiżlattivi għar-regolamentazzjoni tal-kriptoassi sabiex iżżid l-investimenti u tiżgura l-protezzjoni tal-konsumatur u tal-investitur. 

Dan il-pakkett jaġġorna ċerti regoli tas-suq finanzjarju għall-kriptoassi, u joħloq qafas legali għal sandboxes regolatorji ta’ superviżuri finanzjarji fl-UE għall-użu tal-blockchains fin-negozjar u wara n-negozjar tat-titoli.

Ewro diġitali

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u s-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea qed jirrevedu b’mod konġunt firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet politiċi, legali u tekniċi relatati mal-introduzzjoni possibbli ta’ Euro diġitali. Huma qed jikkunsidraw dan fil-kuntest tal-mandati u l-indipendenza rispettivi tagħhom previsti fit-Trattati.

Stqarrija konġunta mill-Kummissjoni Ewropea u l-BĊE ddeskriviet il-kooperazzjoni tagħhom dwar Euro diġitali.

Proposta għal liġi ġdida tal-UE dwar il-kriptoassi

Il-kriptoassi li jikkwalifikaw bħala “strumenti finanzjarji” skont id- Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji preċedentement kienu soġġetti għal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-swieq tat-titoli.

Madankollu, dawn ir-regoli ppreċedew il-ħolqien ta’ kriptoassi u tad-DLT. Dan jista’ jxekkel l-innovazzjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni pproponiet reġim pilota għall-infrastrutturi tas-suq li jixtiequ jippruvaw jinnegozjaw u jsaldaw tranżazzjonijiet fi strumenti finanzjarji f’forma ta’ kriptoassi. Ir-reġim pilota jippermetti eżenzjonijiet mir-regoli eżistenti u jippermetti lir-regolaturi u lill-kumpaniji jittestjaw soluzzjonijiet innovattivi bl-użu tal-blockchain.

Għall-kriptoassi li ma jikkwalifikawx bħala “strumenti finanzjarji” bħal tokens ta’ utilità jew tokens ta’ pagament, il-Kummissjoni pproponiet qafas ġdid speċifiku. Dan il-qafas jissostitwixxi r-regoli l-oħra kollha tal-UE u nazzjonali li attwalment jirregolaw il-ħruġ, in-negozjar u l-ħżin ta’ tali assi kriptografiċi.

Ir- Regolament dwar is-Swieq fil-Kriptoassi (MiCA) se jappoġġa l-innovazzjoni filwaqt li jipproteġi lill-konsumaturi u l-integrità tal-iskambji bejn il-kriptomuniti. Dan jinkludi regoli bħall-ebda negozjar b’informazzjoni privileġġata jew front running. Ir-Regolament propost ikopri entitajiet li joħorġu kriptoassi, ditti li jipprovdu servizzi madwar dawn il-kriptoassi, ditti li joperaw kartieri diġitali, u skambji tal-kriptoassi.

Aktar informazzjoni tista’ tinstab fl-istqarrija għall- istampa tal-Kummissjoni u l- memorandum għall-istampa li jakkumpanjaha.

Sandbox regolatorja pan-Ewropea tal-blockchain

Sandbox hija faċilità li tlaqqa’ flimkien ir-regolaturi, il-kumpaniji, u l-esperti tat-teknoloġija biex jittestjaw soluzzjonijiet innovattivi u jidentifikaw l-ostakli li jinqalgħu fl-użu tagħhom.

Is-Sħubija Ewropea tal-Blockchain qed tippjana sandbox regolatorja pan-Ewropea f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea għall-każijiet ta’ użu fl-EBSI u barra mill-EBSI, inkluż għall-portabbiltà tad-data, l-ispazji tad-data bejn in-negozji, il-kuntratti intelliġenti, u l-identità diġitali. Dan se jkopri setturi li jinkludu s-saħħa, l-ambjent, il-mobilità, l-enerġija u aktar. Is-sandbox hija mistennija li ssir operattiva fl-2021/22.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Strateġija tal-blockchain

l-UE trid tkun minn ta’ quddiem fit-teknoloġija blockchain, u ssir innovatur fil-blockchain u dar għal pjattaformi, applikazzjonijiet u kumpaniji sinifikanti.

Ara Wkoll

Blockchain għall-azzjoni klimatika

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tuża l-innovazzjonijiet fit-teknoloġiji blockchain biex tgħin fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Standards tal-blockchain

Il-Kummissjoni Ewropea tieħu rwol attiv fil-komunità tal-istandards tal-blockchain, billi tinvolvi ruħha u taħdem mill-qrib mal-korpi rilevanti kollha madwar id-dinja.

Sħubija Ewropea tal-Blockchain

Is-Sħubija Ewropea tal-Blockchain (EBP) hija inizjattiva biex tiġi żviluppata strateġija tal-UE dwar il-blockchain u tinbena infrastruttura blockchain għas-servizzi pubbliċi.