Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pravni i regulatorni okvir za lanac blokova

Europska komisija prepoznaje važnost pravne sigurnosti i jasnog regulatornog režima u područjima koja se odnose na aplikacije koje se temelje na lancima blokova.

    Vizualni prikaz blockchaina

© iStock by Getty Images - 1153383523 phive2015

EU snažno podupire pravila na razini EU-a za lanac blokova kako bi se izbjegla pravna i regulatorna fragmentacija. Komisija je donijela sveobuhvatan paket zakonodavnih prijedloga za regulaciju kriptoimovine kako bi se povećala ulaganja i osigurala zaštita potrošača i ulagatelja. 

Tim se paketom ažuriraju određena pravila financijskih tržišta za kriptoimovinu i stvara pravni okvir za regulatorna sigurna okruženja financijskih nadzornih tijela u EU-u za upotrebu lanaca blokova u trgovanju vrijednosnim papirima i nakon trgovanja njima.

Digitalni euro

Europska središnja banka (ESB) i službe Europske komisije zajednički preispituju širok raspon političkih, pravnih i tehničkih pitanja koja se odnose na moguće uvođenje digitalnog eura. Razmatraju to u kontekstu svojih mandata i neovisnosti predviđenih Ugovorima.

U zajedničkoj izjavi Europske komisije i ESB-a iznesena je njihova suradnja u području digitalnog eura.

Prijedlog novog zakonodavstva EU-a o kriptoimovini

Na kriptoimovinu koja se u skladu s Direktivom o tržištima financijskih instrumenata smatra „financijskim instrumentima” prethodno se primjenjivalo zakonodavstvo EU-a o tržištima vrijednosnih papira.

Međutim, ta su pravila prethodila pojavi kriptoimovine i DLT-a. To bi moglo otežati inovacije. Stoga je Komisija predložila pilot-režim za tržišne infrastrukture koje žele trgovati i namiriti transakcije financijskim instrumentima u obliku kriptoimovine. Pilot-režim omogućuje izuzeća od postojećih pravila i omogućuje regulatornim tijelima i poduzećima da testiraju inovativna rješenja koja koriste lanac blokova.

Kad je riječ o kriptoimovini koja se ne smatra „financijskim instrumentima”, kao što su tokeni uslužnih usluga ili tokeni za plaćanje, Komisija je predložila poseban novi okvir kojim bi se zamijenila sva druga pravila EU-a i nacionalna pravila kojima se trenutačno uređuje izdavanje, trgovanje i skladištenje takve kriptoimovine.

Uredbom o tržištima kriptoimovine (MiCA) podupirat će se inovacije uz istodobnu zaštitu potrošača i integriteta razmjena kriptovaluta. To uključuje pravila kao što su zabrana trgovanja na temelju povlaštenih informacija ili pokretanje sprijeda. Predloženom Uredbom obuhvaćeni su subjekti koji izdaju kriptoimovinu, poduzeća koja pružaju usluge oko te kriptoimovine, poduzeća koja upravljaju digitalnim novčanicima i burze kriptovaluta.

Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije Komisije i priloženom memorandumu za medije.

Paneuropski regulatorni pješčanik lanaca blokova

Pješčanik je objekt koji okuplja regulatore, tvrtke i tehnološke stručnjake kako bi testirali inovativna rješenja i identificirali prepreke koje nastaju pri njihovoj primjeni.

Europsko partnerstvo za lance blokova planira paneuropski regulatorni sigurni prostor u suradnji s Europskom komisijom za slučajeve upotrebe u EBSI-ju i izvan EBSI-ja, među ostalim za prenosivost podataka, podatkovne prostore među poduzećima, pametne ugovore i digitalni identitet. Time će biti obuhvaćeni sektori, uključujući zdravstvo, okoliš, mobilnost, energetiku i još mnogo toga. Očekuje se da će pješčanik postati operativan 2021./22.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Komisija pokreće europski regulatorni prostor za lanac blokova

Komisija je pokrenula europski regulatorni okvir za lanac blokova. Izolirana okruženja kontrolirana su okruženja u kojima poduzeća mogu testirati svoje proizvode i usluge u suradnji s relevantnim regulatornim tijelima.

Povezani sadržaj

Šira slika

Strategija lanca blokova

EU želi biti predvodnik u tehnologiji lanaca blokova, postati inovator u lancima blokova i dom za važne platforme, aplikacije i poduzeća.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Financiranje lanaca blokova i ulaganja

EU osigurava financijska sredstva za istraživanje i inovacije u području lanaca blokova bespovratnim sredstvima i nagradama te podupiranjem ulaganja.

Standardi lanaca blokova

Europska komisija ima aktivnu ulogu u zajednici standarda lanaca blokova te blisko surađuje sa svim relevantnim tijelima diljem svijeta.

Europsko partnerstvo za lance blokova

Europsko partnerstvo za lance blokova (EBP) inicijativa je za razvoj strategije EU-a o lancima blokova i izgradnju infrastrukture lanaca blokova za javne usluge.