Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Δημοσίευση

Πράξη για τα δεδομένα: Πρόταση κανονισμού για εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα και τη δίκαιη χρήση τους

Η πράξη για τα δεδομένα αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της αξίας των δεδομένων στην οικονομία, διασφαλίζοντας ότι ένα ευρύτερο φάσμα ενδιαφερόμενων μερών αποκτά τον έλεγχο των δεδομένων τους και ότι διατίθενται περισσότερα δεδομένα για καινοτόμο χρήση, διατηρώντας παράλληλα τα κίνητρα για επενδύσεις στην παραγωγή δεδομένων.

Data Act: Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data

GettyImages

Η πράξη για τα δεδομένα συμπληρώνει τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση δεδομένων που προτάθηκε τον Νοέμβριο του 2020, το πρώτο παραδοτέο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα

Related content

Έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων και υποστηρικτικές μελέτες που συνοδεύουν την πρόταση πράξης για τα δεδομένα

Policy and legislation | 23 Φεβρουάριος 2022

Η παρούσα εκτίμηση επιπτώσεων συνοδεύει την πρόταση κανονισμού σχετικά με εναρμονισμένους κανόνες για τη δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα και τη δίκαιη χρήση τους («πράξη για τα δεδομένα»).