Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Zákon o datech: Návrh nařízení o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k údajům a jejich využívání

Cílem aktu o datech je maximalizovat hodnotu dat v ekonomice zajištěním toho, aby širší spektrum zúčastněných stran získalo kontrolu nad svými daty a aby bylo k dispozici více dat pro inovativní využití, a zároveň zachovat pobídky k investicím do vytváření dat.

Data Act: Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data

GettyImages

Akt o datech doplňuje nařízení o správě dat navržené v listopadu 2020, což je první výsledek v rámci evropské strategie pro data

Related content