Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Foilseachán

An tAcht Sonraí: Togra le haghaidh Rialachán maidir le rialacha comhchuibhithe maidir le rochtain chothrom ar shonraí agus úsáid chothrom sonraí

Tá sé mar aidhm ag an nGníomh Sonraí luach na sonraí sa gheilleagar a uasmhéadú trína chinntiú go bhfaigheann raon níos leithne páirtithe leasmhara smacht ar a gcuid sonraí agus go bhfuil tuilleadh sonraí ar fáil le haghaidh úsáid nuálach, agus dreasachtaí chun infheistíocht a dhéanamh i nginiúint sonraí á gcaomhnú ag an am céanna.

evocation of the concept of data

GettyImages

Comhlánaíonn an Gníomh Sonraí an Rialachán maidir le Rialachas Sonraí a moladh i mí na Samhna 2020, an chéad táirge insoláthartha faoin straitéis Eorpach maidir le sonraí

Related content