Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Leidinys

Duomenų aktas: Pasiūlymas dėl reglamento dėl suderintų sąžiningos prieigos prie duomenų ir jų naudojimo taisyklių

Duomenų aktu siekiama kuo labiau padidinti duomenų vertę ekonomikoje užtikrinant, kad įvairesnės suinteresuotosios šalys galėtų kontroliuoti savo duomenis ir kad būtų galima novatoriškai naudoti daugiau duomenų, kartu išsaugant paskatas investuoti į duomenų generavimą.

evocation of the concept of data

GettyImages

Duomenų aktu papildomas 2020 m. lapkričio mėn. pasiūlytas Duomenų valdymo reglamentas – pirmasis Europos duomenų strategijos rezultatas. 

Related content