Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

Andmete õigusakt: Ettepanek: määrus ühtlustatud eeskirjade kohta, mis käsitlevad õiglast juurdepääsu andmetele ja nende kasutamist

Andmemääruse eesmärk on maksimeerida andmete väärtust majanduses, tagades, et suurem hulk sidusrühmi saab oma andmete üle kontrolli ja et uuenduslikuks kasutamiseks on saadaval rohkem andmeid, säilitades samal ajal stiimulid andmete loomisse investeerimiseks.

evocation of the concept of data

GettyImages

Andmemäärus täiendab 2020. aasta novembris esitatud andmehalduse määrust, mis on Euroopa andmestrateegia esimene tulemus. 

Related content