Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

Datu likums: Priekšlikums regulai par saskaņotiem noteikumiem par taisnīgu piekļuvi datiem un to izmantošanu

Datu akta mērķis ir maksimāli palielināt datu vērtību ekonomikā, nodrošinot, ka plašāks ieinteresēto personu loks iegūst kontroli pār saviem datiem un ka ir pieejams vairāk datu inovatīvai izmantošanai, vienlaikus saglabājot stimulus ieguldīt datu ģenerēšanā.

Data Act: Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data

GettyImages

Datu akts papildina 2020. gada novembrī ierosināto Datu pārvaldības regulu, kas ir pirmais rezultāts saskaņā ar Eiropas Datu stratēģiju

Related content

Dienestu darba dokuments par datu telpām

Policy and legislation | 23 -FEB- 2022

Komisija publicē pārskatu par pašreizējo stāvokli saistībā ar kopīgajām Eiropas datu telpām, kas tiek izstrādātas dažādās jomās.