Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Objava

Akt o podatkih: Predlog uredbe o usklajenih pravilih za pravičen dostop do podatkov in njihovo uporabo

Cilj akta o podatkih je čim bolj povečati vrednost podatkov v gospodarstvu z zagotavljanjem, da več deležnikov pridobi nadzor nad svojimi podatki in da je na voljo več podatkov za inovativno uporabo, hkrati pa se ohranijo spodbude za naložbe v ustvarjanje podatkov.

Data Act: Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data

GettyImages

Akt o podatkih dopolnjuje uredbo o upravljanju podatkov, predlagano novembra 2020, ki je prvi rezultat evropske strategije za podatke

Related content