Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

Datasäädös: Ehdotus asetukseksi datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaistetuista säännöistä

Datasäädöksen tavoitteena on maksimoida datan arvo taloudessa varmistamalla, että laajempi joukko sidosryhmiä voi hallita dataansa ja että dataa on saatavilla enemmän innovatiiviseen käyttöön, samalla kun säilytetään kannustimet investoida datan tuottamiseen.

Data Act: Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data

GettyImages

Datasäädös täydentää marraskuussa 2020 ehdotettua datahallintoasetusta, joka on ensimmäinen Euroopan datastrategian mukainen tuotos. 

Related content