Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Kiadvány

Az adatokról szóló törvény: Az adatokhoz való méltányos hozzáférésre és azok felhasználására vonatkozó harmonizált szabályokról szóló rendeletre irányuló javaslat

Az adatmegosztási jogszabály célja, hogy maximalizálja az adatok értékét a gazdaságban azáltal, hogy biztosítja, hogy az érdekelt felek szélesebb köre ellenőrzést szerezzen adataik felett, és hogy több adat álljon rendelkezésre innovatív felhasználás céljából, miközben megőrzi az adatgenerálásba való beruházásra irányuló ösztönzőket.

evocation of the concept of data

GettyImages

Az adatmegosztási jogszabály kiegészíti a 2020 novemberében javasolt adatkormányzási rendeletet, amely az európai adatstratégia keretében az első eredmény. 

Related content