Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Pubblikazzjoni

L-att dwar id-Data: Proposta għal Regolament dwar regoli armonizzati dwar l-aċċess ġust għad-data u l-użu tagħha

L-att dwar id-Data għandu l-għan li jimmassimizza l-valur tad-data fl-ekonomija billi jiżgura li firxa usa’ ta’ partijiet ikkonċernati jiksbu kontroll fuq id-data tagħhom u li jkun hemm aktar data disponibbli għal użu innovattiv, filwaqt li jiġu ppreservati l-inċentivi għall-investiment fil-ġenerazzjoni tad-data.

evocation of the concept of data

GettyImages

L-att dwar id-Data jikkomplementa r-Regolament dwar il-Governanza tad-Data propost f’Novembru 2020, l-ewwel riżultat skont l-istrateġija Ewropea għad-data

Related content