Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Datalag: Förslag till förordning om harmoniserade regler för rättvis tillgång till och användning av data

Dataakten syftar till att maximera värdet av data i ekonomin genom att säkerställa att ett bredare spektrum av berörda parter får kontroll över sina data och att fler data finns tillgängliga för innovativ användning, samtidigt som incitamenten att investera i datagenerering bevaras.

evocation of the concept of data

GettyImages

Dataakten kompletterar den dataförvaltningsförordning som föreslogs i november 2020, som är det första resultatet inom ramen för EU-strategin för data

Related content