Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicatie

Datawet: Voorstel voor een verordening betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van gegevens

De dataverordening heeft tot doel de waarde van gegevens in de economie te maximaliseren door ervoor te zorgen dat een breder scala aan belanghebbenden controle krijgt over hun gegevens en dat er meer gegevens beschikbaar zijn voor innovatief gebruik, met behoud van prikkels om te investeren in het genereren van gegevens.

Data Act: Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data

GettyImages

De dataverordening vormt een aanvulling op de datagovernanceverordening die in november 2020 is voorgesteld, het eerste resultaat in het kader van de Europese datastrategie

Related content