Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicație

Legea privind datele: Propunere de regulament privind norme armonizate referitoare la accesul echitabil la date și utilizarea acestora

Legea privind datele urmărește să maximizeze valoarea datelor în economie, asigurând faptul că o gamă mai largă de părți interesate dobândesc controlul asupra datelor lor și că sunt disponibile mai multe date pentru o utilizare inovatoare, menținând, în același timp, stimulentele pentru a investi în generarea de date.

evocation of the concept of data

GettyImages

Legea privind datele completează Regulamentul privind guvernanța datelor propus în noiembrie 2020, primul rezultat al strategiei europene privind datele

Related content