Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Akt o údajoch: Návrh nariadenia o harmonizovaných pravidlách týkajúcich sa spravodlivého prístupu k údajom a ich využívania

Cieľom aktu o údajoch je maximalizovať hodnotu údajov v hospodárstve tým, že sa zabezpečí, aby širšie spektrum zainteresovaných strán získalo kontrolu nad svojimi údajmi a aby bolo k dispozícii viac údajov na inovatívne použitie, pričom sa zachovajú stimuly na investovanie do tvorby údajov.

Data Act: Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data

GettyImages

Akt o údajoch dopĺňa nariadenie o správe údajov navrhnuté v novembri 2020, ktoré je prvým výsledkom v rámci Európskej dátovej stratégie

Related content