Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Inițiativa privind infrastructura europeană de comunicații cuantice (EuroQCI)

Inițiativa EuroQCI își propune să construiască o infrastructură de comunicații cuantice securizată care să acopere întreaga UE, inclusiv teritoriile sale de peste mări.

    „”

Începând cu iunie 2019, toate cele 27 de state membre ale UE au semnat Declarația privind infrastructura europeană cuantică de comunicații (EuroQCI), semnalându-și angajamentul față de inițiativa EuroQCI.

Țările participante colaborează cu Comisia Europeană și cu Agenția Spațială Europeană (ESA) pentru a proiecta, dezvolta și implementa EuroQCI. Obiectivul este ca acesta să fie pe deplin operațional până în 2027.

    Map showing which countries have signed the declaration -- all EU countries highlighted

EuroQCI va proteja datele sensibile și infrastructurile critice prin integrarea sistemelor cuantice în infrastructurile de comunicații existente, oferind un nivel suplimentar de securitate bazat pe fizica cuantică. Aceasta va consolida protecția instituțiilor guvernamentale europene, a centrelor de date ale acestora, a spitalelor, a rețelelor energetice și multe altele, devenind unul dintre pilonii principali ai noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru deceniile următoare.

Dezvoltarea tehnologiilor necesare pentru ca EuroQCI să devină realitate va contribui la stimularea capacităților științifice și tehnologice ale Europei în materie de securitate cibernetică și tehnologii cuantice. De asemenea, aceasta va îmbunătăți suveranitatea digitală și competitivitatea industrială a Europei.

EuroQCI va include un segment terestru bazat pe rețele de comunicații prin fibră optică care leagă siturile strategice la nivel național și transfrontalier și un segment spațial bazat pe sateliți. Acesta va conecta rețelele naționale de comunicații cuantice din întreaga UE și va oferi o acoperire globală.

Către un EuroQCI operațional

Lucrările la EuroQCI sunt deja în desfășurare, coordonate de Comisie în cazul segmentului terestru, iar ESA în cazul segmentului spațial. Aceasta include primii pași către serviciile operaționale de distribuție a cheilor cuantice (QKD), o formă foarte sigură de criptare, pe baza activităților proiectului OPENQKD din cadrul programului Orizont 2020.

În paralel, țările participante încep să proiecteze și să construiască rețele naționale de comunicații cuantice. De asemenea, acestea încep să planifice legături transfrontaliere cu alte rețele care vor funcționa la nivelul solului și în spațiu.

EuroQCI va utiliza tehnologiile inovatoare de comunicare cuantică dezvoltate de cercetătorii inițiativei emblematice „Tehnologii cuantice” finanțate de UE. Implicarea partenerilor industriali europeni și a IMM-urilor este, de asemenea, esențială pentru a se asigura că componentele critice ale EuroQCI se bazează pe tehnologii europene.

Se preconizează că inițiativa EuroQCI va contribui la crearea unui ecosistem cuantic cu adevărat european, bazându-se pe realizările cercetătorilor în acest domeniu și consolidând competitivitatea tehnologică a UE.

Finanțarea pentru EuroQCI este asigurată de programul Europa digitală și de Mecanismul pentru interconectarea Europei, precum și de Orizont Europa, ESA și fondurile naționale, inclusiv Mecanismul de redresare și reziliență.

În perioada 2021-2022, programul Europa digitală va finanța sprijin pentru:

  • dezvoltarea dispozitivelor și sistemelor QKD europene
  • dezvoltarea și implementarea rețelelor naționale de comunicații cuantice
  • o infrastructură de testare și certificare pentru dispozitivele, tehnologiile și sistemele QKD care vor fi utilizate în cele din urmă în EuroQCI.

În perioada 2022-2023, Mecanismul pentru interconectarea Europei va finanța sprijin pentru legăturile transfrontaliere dintre rețelele naționale de comunicații cuantice, precum și pentru legăturile dintre segmentele terestre și spațiale ale EuroQCI.

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
New world-class European supercomputer inaugurated in Italy

The Commission, together with the European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), the Italian Ministry of Universities and Research and the CINECA consortium have inaugurated Europe's latest supercomputer: LEONARDO, located at the Bologna Technopole, in Italy.

Related Content

Big Picture

Cuantum

Pentru a debloca puterea transformatoare a cuanticului, UE ar trebui să dezvolte o bază industrială solidă care să se bazeze pe tradiția sa de excelență în cercetarea cuantică.

See Also

Tehnologie cuantică emblematică

Inițiativa emblematică a tehnologiilor cuantice este o inițiativă de cercetare și inovare pe termen lung care își propune să plaseze Europa în fruntea celei de-a doua revoluții cuantice.