Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Европейска квантова комуникационна инфраструктура (EuroQCI)

Инициативата EuroQCI има за цел да изгради сигурна квантова комуникационна инфраструктура, която ще обхваща целия ЕС, включително неговите отвъдморски територии.

    ""

От юни 2019 г. всички 27 държави — членки на ЕС, подписаха Декларацията за европейската квантова комуникационна инфраструктура (EuroQCI), в която заявяват ангажимента си към инициативата EuroQCI.

Участващите държави работят с Европейската комисия и Европейската космическа агенция (ЕКА) за проектирането, разработването и разгръщането на EuroQCI. Целта е тя да започне да функционира пълноценно до 2027 г.

    Map showing which countries have signed the declaration -- all EU countries highlighted

EuroQCI ще защити чувствителните данни и критичните инфраструктури чрез интегриране на квантови системи в съществуващите комуникационни инфраструктури, осигурявайки допълнителен слой на сигурност, основан на квантовата физика. Тя ще засили защитата на европейските правителствени институции, техните центрове за данни, болници, енергийни мрежи и др., като се превърне в един от основните стълбове на новата стратегия на ЕС за киберсигурност през следващите десетилетия.

Разработването на технологиите, необходими за превръщането на EuroQCI в реалност, ще послужи за стимулиране на научните и технологичните възможности на Европа в областта на киберсигурността и квантовите технологии. Той също така ще подобри цифровия суверенитет на Европа и конкурентоспособността на промишлеността.

EuroQCI ще включва наземен сегмент, който разчита на оптични комуникационни мрежи, свързващи стратегически обекти на национално и трансгранично равнище, и космически сегмент, базиран на спътници. Тя ще свърже националните квантови комуникационни мрежи в целия ЕС и ще осигури глобално покритие.

Към действащ EuroQCI

Работата по EuroQCI вече е в ход, координирана от Комисията по отношение на наземния сегмент, а ЕКА — за космическия сегмент. Това включва първите стъпки към оперативни услуги за разпространение на квантови ключове (QKD), високо сигурна форма на криптиране, основаваща се на дейностите по проекта OPENQKD по „Хоризонт 2020“.

Успоредно с това участващите страни започват да проектират и изграждат национални квантови комуникационни мрежи. Те също така започват да планират трансгранични връзки с други мрежи, които ще работят на наземно равнище и в космоса.

EuroQCI ще използва иновативни квантови комуникационни технологии, разработени от изследователите на финансираната от ЕС водеща роля в областта на квантовите технологии. Участието на европейските промишлени партньори и МСП също е от решаващо значение, за да се гарантира, че критичните компоненти на EuroQCI се основават на европейските технологии.

Очаква се инициативата EuroQCI да допринесе за създаването на истинска европейска квантова екосистема, основавайки се на постиженията на изследователите в тази област и укрепвайки технологичната конкурентоспособност на ЕС.

Финансирането за EuroQCI се предоставя от програмата „Цифрова Европа„ и Механизма за свързване на Европа, както и от „Хоризонт Европа“, ЕКА и националните фондове, включително Механизма за възстановяване и устойчивост.

През 2021—2022 г. програмата „Цифрова Европа“ ще финансира подкрепа за:

  • разработване на европейски QKD устройства и системи
  • разработване и внедряване на национални квантови комуникационни мрежи
  • инфраструктура за изпитване и сертифициране на QKD устройства, технологии и системи, които в крайна сметка ще бъдат използвани в EuroQCI.

През 2022—2023 г. Механизмът за свързване на Европа ще финансира подкрепа за трансгранични връзки между националните квантови комуникационни мрежи, както и връзки между земния и космическия сегмент на EuroQCI.

Последни новини

PRESS RELEASE |
Съвместно изявление на председателя Фон дер Лайен и президента Йун относно цифровото партньорство между ЕС и Република Корея

Приветстваме стартирането на ново партньорство в областта на цифровите технологии между ЕС и Република Корея. В един все по-нестабилен свят необходимостта да се работи с партньори, които споделят демократични ценности, е по-важна от всякога за справяне с общите предизвикателства.

PRESS RELEASE |
Нов европейски суперкомпютър от световна класа, открит в Италия

Комисията, заедно със съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC), италианското министерство на университетите и научните изследвания и консорциума CINECA, откриха последния суперкомпютър на Европа: Леонардо, намиращ се в Болонския технологичен пол, Италия.

PRESS RELEASE |
Комисията приветства политическото споразумение за стартиране на IRIS² — програмата на Съюза за сигурна свързаност

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато на 17 ноември между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, относно програмата на Съюза за сигурна свързаност за периода 2023—2027 г. с бюджет от 2.4 милиарда евро.

Related Content

Big Picture

Квантови

За да отключи трансформиращата сила на квантовите технологии, ЕС следва да разработи солидна промишлена база, която да се основава на традицията му за високи постижения в квантовите научни изследвания.

See Also