Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Az Európai Kvantumkommunikációs Infrastruktúra (EuroQCI) kezdeményezés

Az EuroQCI kezdeményezés célja egy biztonságos kvantumkommunikációs infrastruktúra kiépítése, amely az egész EU-t lefedi, beleértve annak tengerentúli területeit is.

    „”

2019 júniusa óta mind a 27 uniós tagállam aláírta az európai kvantumkommunikációs infrastruktúráról (EuroQCI) szóló nyilatkozatot, jelezve az EuroQCI kezdeményezés iránti elkötelezettségét.

A részt vevő országok az Európai Bizottsággal és az Európai Űrügynökséggel (ESA) együttműködve tervezik, fejlesztik és telepítik az EuroQCI-t. A cél az, hogy 2027-re teljes mértékben működőképes legyen.

    Map showing which countries have signed the declaration -- all EU countries highlighted

Az EuroQCI védi az érzékeny adatokat és a kritikus infrastruktúrákat azáltal, hogy kvantumalapú rendszereket integrál a meglévő kommunikációs infrastruktúrákba, és a kvantumfizikán alapuló további biztonsági réteget biztosít. Megerősíti Európa kormányzati intézményeinek, adatközpontjainak, kórházainak, energiahálózatainak és egyebeknek a védelmét, és az elkövetkező évtizedekre az EU új kiberbiztonsági stratégiájának egyik fő pillérévé válik.

Az EuroQCI megvalósításának megvalósításához szükséges technológiák fejlesztése hozzájárul Európa kiberbiztonsággal és kvantumtechnológiákkal kapcsolatos tudományos és technológiai képességeinek fellendítéséhez. Emellett javítani fogja Európa digitális szuverenitását és ipari versenyképességét is.

Az EuroQCI magában foglal egy olyan földfelszíni szegmenst, amely a stratégiai helyszíneket nemzeti és határokon átnyúló szinten összekötő optikai kommunikációs hálózatokon alapul, valamint egy műholdakon alapuló űrszegmenst. Összekapcsolja a nemzeti kvantumkommunikációs hálózatokat az EU-ban, és globális lefedettséget biztosít.

Egy működőképes EuroQCI felé

Az EuroQCI-vel kapcsolatos munka már folyamatban van, amelyet a földfelszíni szegmens esetében a Bizottság, az űrszegmens esetében pedig az ESA koordinál. Ez magában foglalja az operatív kvantumkulcs-elosztási (QKD) szolgáltatások felé tett első lépéseket, amely a „Horizont 2020” OPENQKD projekt tevékenységeire épülő, rendkívül biztonságos titkosítási forma.

Ezzel párhuzamosan a részt vevő országok megkezdik a nemzeti kvantumkommunikációs hálózatok tervezését és kiépítését. Elkezdenek továbbá határokon átnyúló összeköttetéseket tervezni más olyan hálózatokkal, amelyek földi szinten és az űrben fognak működni.

Az EuroQCI az uniós finanszírozású Quantum Technologies kiemelt kezdeményezés kutatói által kifejlesztett innovatív kvantumkommunikációs technológiákat fogja használni. Az európai ipari partnerek és kkv-k bevonása szintén elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az EuroQCI kritikus elemei európai technológiákon alapuljanak.

Az EuroQCI kezdeményezés várhatóan hozzájárul egy valóban európai kvantumökoszisztéma létrehozásához, amely a kutatók e területen elért eredményeire épül, és megerősíti az EU technológiai versenyképességét.

Az EuroQCI finanszírozását a Digitális Európa program és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, valamint az Európai horizont, az ESA és a nemzeti alapok, köztük a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz biztosítja.

2021–2022-ben a Digitális Európa program a következőket finanszírozza:

  • az európai QKD eszközök és rendszerek fejlesztése
  • a nemzeti kvantumkommunikációs hálózatok fejlesztése és kiépítése
  • a QKD eszközök, technológiák és rendszerek tesztelési és tanúsítási infrastruktúrája, amelyet végső soron az EuroQCI-ben fognak használni.

2022–2023-ban az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz finanszírozni fogja a nemzeti kvantumkommunikációs hálózatok közötti határokon átnyúló kapcsolatok, valamint az EuroQCI földi és űrszegmensei közötti kapcsolatok támogatását.

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
New world-class European supercomputer inaugurated in Italy

The Commission, together with the European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), the Italian Ministry of Universities and Research and the CINECA consortium have inaugurated Europe's latest supercomputer: LEONARDO, located at the Bologna Technopole, in Italy.

Related Content

Big Picture

Kvantum

A kvantumtranszformatív erő felszabadítása érdekében az EU-nak szilárd ipari bázist kell kialakítania, amely a kvantumkutatás terén szerzett kiválósági hagyományaira épít.

See Also

A kvantumtechnológiák zászlóshajója

A Quantum Technologies kiemelt kezdeményezés egy hosszú távú kutatási és innovációs kezdeményezés, amelynek célja, hogy Európa a második kvantumforradalom élvonalába kerüljön.