Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Az Európai Kvantumkommunikációs Infrastruktúra (EuroQCI) kezdeményezés

Az EuroQCI biztonságos kvantumkommunikációs infrastruktúra lesz, amely az egész EU-t lefedi, beleértve annak tengerentúli területeit is.

    „”

Az Európai Bizottság mind a 27 uniós tagállammal és az Európai Űrügynökséggel (ESA) együtt dolgozik az EuroQCI tervezésén, fejlesztésén és bevezetésén, amely egy olyan földfelszíni szegmensből fog állni, amely nemzeti és határokon átnyúló stratégiai helyszíneket összekötő optikai kommunikációs hálózatokon alapul, valamint egy műholdakon alapuló űrszegmensből. Szerves részét képezi majd az IRIS²-nek,az EU új, űralapú biztonságos kommunikációs rendszerének.

Az EuroQCI védi az érzékeny adatokat és a kritikus infrastruktúrákat azáltal, hogy kvantumalapú rendszereket integrál a meglévő kommunikációs infrastruktúrákba, és a kvantumfizikán alapuló további biztonsági réteget biztosít. Megerősíti Európa kormányzati intézményeinek, adatközpontjainak, kórházainak, energiahálózatainak és egyebeknek a védelmét, és az elkövetkező évtizedekben az EU kiberbiztonsági stratégiájánakegyik fő pillérévé válik.

Az EuroQCI olyan innovatív kvantumkommunikációs technológiákat fog használni, mint amilyeneket az uniós finanszírozású Quantum Technologies kiemelt kezdeményezés kutatóifejlesztettek ki, és különösen aHorizont 2020 OPENQKD projekt tevékenységeireépítve . Az európai ipari partnerek és a kkv-k bevonása szintén alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy az EuroQCI kritikus elemei az európai technológiákon alapuljanak, és végső soron Európa tudományos, technológiai és ipari képességeinek a kiberbiztonság és a kvantumtechnológiák terénvaló fellendítéséhez. A kezdeményezés így hozzá fog járulni az európai digitális szuverenitáshoz és ipari versenyképességhez, és hozzá fog járulni Európa digitális évtizedének azon célkitűzéséhez, hogy 2030-ra a kvantumképességek élvonalába kerüljön.

Egy működőképes EuroQCI felé

Az EuroQCI 2019-ben indult az EuroQCI nyilatkozattal, amelyet eredetileg hét tagállam írt alá: ezt követően valamennyi tagállam csatlakozott a kezdeményezéshez. Azóta a Bizottság felügyelete alatt folytatódott a munka, amelyet a földfelszíni szegmens esetében a tagállamok, az űrszegmens esetében pedig az ESA hajtott végre.

A földfelszíni szegmens tekintetében a Bizottság először két ágazati konzorciumot finanszírozott az EuroQCI architektúráját meghatározó rendszertervezési tanulmányok elvégzésére. E tanulmányok eredményei most előkészítik az utat az EuroQCI kiépítésének elindításához.

Az EuroQCI első végrehajtási szakasza 2023 januárjában kezdődött a BizottságDigitális Európa programjánaktámogatásával , a következő területekre összpontosítva:

  • Az EuroQCI kulcsfontosságú technológiai építőelemeinek fejlesztésére és fejlesztésére irányuló ipari projektek sorozata, amelyek célja Európa kvantumkommunikációs ökoszisztémájának és iparának fejlesztése.
  • Nemzeti projektek, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy megtervezzék és kiépítsék a földfelszíni szegmens alapját képező nemzeti kvantumkommunikációs hálózatokat, tesztelve a különböző technológiákat és protokollokat, és hozzáigazítva azokat az egyes országok sajátos igényeihez.
  • A PETRUS koordinációs és támogatási fellépése, amely összekötő szerepet tölt be az összes projekt között, elősegíti az együttműködést és azonosítja a szabványosítási igényeket.

Ezek az első Digitális Európa projektek együttesen lehetővé teszik az első lépések megtételét az operatív kvantumkulcs-elosztást (QKD) kínáló szolgáltatások felé, amely a titkosítási kulcsanyagok szállításának rendkívül biztonságos módja. A projektekkel kapcsolatos további információk hamarosan elérhetők lesznek.

Emellett az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) finanszírozást biztosít a nemzeti hálózatok közötti határokon átnyúló összeköttetések, valamint az EuroQCI űrkomponensével való összeköttetések fejlesztésére irányuló projektekhez.

Emellett a Digitális Európa program támogatásával a Bizottság 2023-ban egy tesztelési és tanúsítási létesítményt is be kíván szerezni, amely lehetővé teszi a QKD-alapú technológiák és szolgáltatások értékelését és tanúsítását annak érdekében, hogy a felhasználók biztosak lehessenek abban, hogy nem lesznek kitéve a támadásoknak.

Az űrszegmens tekintetében a Bizottság jelenleg együttműködik az ESA-val az EuroQCI műholdak első generációs konstellációjának meghatározásán. Ez azESA és egy iparikonzorciumáltal kifejlesztett első Eagle1 műhold prototípusraépül, amelyet 2024 végén fognak elindítani.

A jövőbeli tevékenységek tervezésére és finanszírozására az IRIS² téralapú biztonságos kommunikációs rendszer keretében kerül sor.

Legfrissebb hírek

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Kvantum

A kvantumtranszformatív erő felszabadítása érdekében az EU-nak szilárd ipari bázist kell kialakítania, amely a kvantumkutatás terén szerzett kiválósági hagyományaira épít.

Lásd még

A kvantumtechnológiák zászlóshajója

A Quantum Technologies kiemelt kezdeményezés egy hosszú távú kutatási és innovációs kezdeményezés, amelynek célja, hogy Európa a második kvantumforradalom élvonalába kerüljön.