Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Verkkosisällön saavutettavuus jäsenvaltioissa

Jäsenvaltioiden on edistettävä verkkosisällön saavutettavuutta koulutusohjelmien, tietoisuuden lisäämisen ja esteettömyyden helpottamiseksi toteutettavien toimenpiteiden avulla.

    Näppäimistö, jossa on enter-painike, korvataan sinisellä painikkeella, jossa lukee ”saavutettavuus”, ja sen vieressä olevalla vammaisuuskuvakkeella.

© iStock by Getty Images -1149465351 GOCMEN

Sen lisäksi, että jäsenvaltioiden on annettava kansallisia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia toimenpiteitä verkkosisällön saavutettavuutta koskevan direktiivin velvoitteiden saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä, jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä verkkosisällön saavutettavuuden parantamiseksi.

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on

  • edistää ja helpottaa asiaankuuluvien sidosryhmien ja julkisen sektorin elinten henkilöstön koulutusohjelmia;
  • lisätä tietoisuutta saavutettavuusvaatimuksista ja niiden hyödyistä käyttäjille ja verkkosivustojen ja mobiilisovellusten omistajille;
  • tiedotettava käyttäjille mahdollisuudesta antaa palautetta, jos he kohtaavat sisältöä, joka ei ole saavutettavissa;
  • toteuttaa toimenpiteitä, joilla helpotetaan saavutettavuusvaatimusten soveltamista muuntyyppisiin verkkosivustoihin tai mobiilisovelluksiin lukuun ottamatta julkisen sektorin elimiä.

Tällä verkkosivustolla on linkki jäsenvaltioiden verkkosisällön saavutettavuutta koskeviin resursseihin, kuten yleisiä tietoja, selityksiä, ohjeita, ohjeita, asiaankuuluvaa lainsäädäntöä ja hallintoa, jotka on saatu jäsenvaltioilta. Luetteloa päivitetään säännöllisesti uusilla tiedoilla, kun Euroopan komissio saa jäsenvaltioilta lisäresursseja. Julkaiseminen verkkosivulla ei tarkoita, että Euroopan komissio hyväksyisi tai hyväksyisi sisällön.

Tällä sivulla voi olla viittauksia kansallisiin toimenpiteisiin, joilla direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Viittaus kaikkiin kansallisiin toimenpiteisiin on EUR-Lex-verkkosivustolla.

Jäsenvaltiot on lueteltu virallisessa protokollamääräyksessä (alfabeettinen järjestys jäsenvaltioiden omilla kielillä).

Jos sinulla on lisää linkkejä suosittelemaan, kirjoita osoitteeseen CNECT-WAD@ec.europa.eu.

Espanja

Ranska

Kroatia

Ruotsi

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Web saavutettavuus

Mikä on web-sisällön saavutettavuus? Internetin saavutettavuus antaa kaikille, myös vammaisille, mahdollisuuden havaita, ymmärtää, navigoida ja olla vuorovaikutuksessa Internetin kanssa.

Katso myös