Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Webbtillgänglighet i medlemsstaterna

Medlemsstaterna måste främja webbtillgänglighet genom utbildningsprogram, medvetandehöjande åtgärder och åtgärder för att underlätta tillgängligheten.

    Ett tangentbord med enter-knappen ersatt av en blå knapp som läser ”tillgänglighet” och en handikappikon bredvid den.

© iStock by Getty Images -1149465351 GOCMEN

Utöver att behöva anta nationella lagar och andra författningar för att införliva skyldigheterna i direktivet om webbtillgänglighet i nationell lagstiftning måste medlemsstaterna vidta åtgärder för att ytterligare förbättra webbtillgängligheten.

Enligt direktivet måste medlemsstaterna

  • främja och underlätta utbildningsprogram för relevanta intressenter och anställda vid offentliga myndigheter,
  • öka medvetenheten om tillgänglighetskraven och om deras fördelar för användare och ägare av webbplatser och mobila applikationer,
  • informera användarna om möjligheten att ge återkoppling om de stöter på otillgängligt innehåll,
  • vidta åtgärder för att underlätta tillämpningen av tillgänglighetskraven på andra typer av webbplatser eller mobila applikationer, med undantag för offentliga myndigheters.

Denna webbplats innehåller en samling länkar till medlemsstaternas resurser om webbtillgänglighet, såsom allmän information, förklaringar, riktlinjer, vägledning, relevant lagstiftning och administration, från medlemsstaternas sida. Förteckningen kommer att uppdateras regelbundet med ny information eftersom Europeiska kommissionen får ytterligare resurser från medlemsstaterna. Publicering på webbplatsen innebär inte att Europeiska kommissionen godkänner eller samtycker till innehållet.

Denna sida kan innehålla hänvisningar till nationella åtgärder som införlivar direktivet. För hänvisningar till alla nationella åtgärder, se EUR-Lex webbplats.

Medlemsstaterna förtecknas i den officiella protokollordningen (alfabetisk ordning på medlemsstaternas egna språk).

Om du har ytterligare länkar att rekommendera, skriv till CNECT-WAD@ec.europa.eu.

Spanien

Frankrike

Kroatien

Sverige

Läs mer

Översikt

Webbtillgänglighet

Vad är webbtillgänglighet? Webbtillgänglighet gör det möjligt för alla, även personer med funktionsnedsättning, att uppfatta, förstå, navigera och interagera med Internet.

Se också