Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Viimeisimmät muutokset saavutettavuusstandardiin

Tutustu saavutettavuusstandardin EN 301 549 viimeisimpiin muutoksiin ja niiden taustalla oleviin perusteluihin.

    Sokea henkilö käyttää näytönlukija ohjelmistoa käyttää älypuhelinta

© iStock by Getty Images -1267390670 Chansom Pantip

Esittely

Standardien kehittäminen voi kestää kauan, sillä ne edellyttävät monien eri osapuolten suostumusta. WAD-direktiivillä on oikeudellinen merkitys vasta sitten, kun muutettu standardi on yhdenmukaistettu Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla viittauksella. WCAG:n tai EN 301 549:n uudet versiot eivät siis automaattisesti muuta jäsenvaltioiden oikeudellisia velvoitteita WAD:n osalta.

Jotta muutokset vaikuttaisivat WAD-direktiiviin, ensin standardi on saatettava ajan tasalle, minkä jälkeen siihen on viitattava virallisessa lehdessä.  Viimeisin muutos tapahtui elokuussa 2021. Tässä tapauksessa EN 301 549 v2.1.2, johon viitattiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä vuonna 2018, korvattiin numerolla v3.2.1. Lainsäädännössä säädettiin useiden kuukausien päällekkäisyydestä helmikuuhun 2022 asti.

Viiteluettelot tällä sivulla:

Muutokset v3.2.1

Seuraavassa taulukossa esitetään muutokset standardin EN 301 549 v2.1.2 ja v3.2.1 välillä. Molemmat versiot perustuvat WCAG 2.1:een. Koska WCAG 2.1 ei ole muuttunut tänä aikana, muutokset uuteen versioon ovat melko pieniä. Yksi tärkeä muutos v3.2.1:ssä, joka johtuu v2.1.2:n toimituksellisesta valvonnasta, on se, että WCAG 2.1 koskee nyt verkosta ladattuja asiakirjoja.

Kohtaan v3.2.1 lisätyt lausekkeet

Huomaa, että ensimmäisen sarakkeen rivinumero viittaa standardin EN 301 549, v3.2.1 liitteen taulukon A.1 riviin.

Rivi Vaatimus Perustelut
20 6.5.4 Äänen ja videon synkronointi Päivitettiin suosituksesta versiossa 3.2.1 esitettyyn vaatimukseen.
21 6.5.5 Audion visuaalinen indikaattori videolla Uusi vaatimus versiossa 3.2.1
22 6.5.6 Kaiuttelijan tunnistautuminen videoviestintään (vihjekieli) Uusi vaatimus versiossa 3.2.1
26 7.1.4 Tekstiilien ominaisuudet Uusi vaatimus versiossa 3.2.1
27 7.1.5 Puhutut tekstitykset Uusi vaatimus versiossa 3.2.1
81 9.6 WCAG-vaatimustenmukaisuusvaatimukset Tämä oli versiossa 2.1.2 (ns. 9.5), mutta se jätettiin virheellisesti pois taulukosta A.1.
82–126 Ladattavat asiakirjavaatimukset (kaikki WCAG 2.0:een perustuen) Lisätty versiossa 3.2.1 olevaan taulukkoon A.1 edellä 2 kohdassa kuvatusta syystä.

Palaa esittelyyn

Kohdassa v3.2.1 poistetut lausekkeet

Huomaa, että ensimmäisen sarakkeen rivinumero viittaa standardin EN 301 549 liitteessä olevan taulukon A.1 riviin, v2.1.2.

Rivi Vaatimus Perustelut
4 5.5.1 Toimenpiteet Täytetään automaattisesti, jos kaikki WCAG 2.1 SC:t täyttyvät
5 5.5.2 Käytettävät osat erottuvuus Täytetään automaattisesti, jos kaikki WCAG 2.1 SC:t täyttyvät
6 5.6.1 Tactiili- tai äänitila Täytetään automaattisesti, jos kaikki WCAG 2.1 SC:t täyttyvät
7 5.6.2 Visuaalinen tila Täytetään automaattisesti, jos kaikki WCAG 2.1 SC:t täyttyvät
8 5.7 Avaimen toisto Täytetään automaattisesti, jos kaikki WCAG 2.1 SC:t täyttyvät
9 5.8 Kaksoisisku avainten hyväksyminen Täytetään automaattisesti, jos kaikki WCAG 2.1 SC:t täyttyvät
10 5.9 Samanaikaiset käyttäjän toimet Täytetään automaattisesti, jos kaikki WCAG 2.1 SC:t täyttyvät
30 9.1.2.4 Tekstiilit (live) WAD ”ei koske live-aikaan perustuvaa mediaa”.

Palaa esittelyyn

Standardin EN 301 549 vaatimukset, jotka liittyvät WAD-direktiiviin mutta eivät WCAG 2.1:een

Näissä taulukoissa luetellaan standardin EN 301 549 vaatimukset, jotka ylittävät WCAG 2.1:n vaatimukset, jotka perustuvat standardin EN 301 549 v3.2.1 liitteen A taulukkoon A.1 (joka kattaa verkkosivustot). 

Huomaathan: Taulukko A.2 (joka kattaa mobiilisovellukset) ei kuulu lainkaan WCAG:n piiriin, vaikka se hyödyntää WCAG:n vaatimuksia. Tämä johtuu siitä, että WCAG ei itse asiassa koske mobiilisovelluksia.

On huomattava, että ensimmäisen sarakkeen rivinumero viittaa standardin EN 301 549, v3.2.1 liitteen taulukon A.1 riviin.

Rivi Standardin v3.2.1 kohdan lauseke Kunto
1 5.2 Esteettömyysominaisuuksien aktivointi Missä web-sisällössä on dokumentoitu saavutettavuusominaisuuksia
2 5.3 Biometriikka Web-sisältö käyttää biologisia ominaisuuksia
3 5.4 Esteettömyystietojen säilyttäminen muuntamisen aikana Missä verkkosisältö muuntaa informaatiota tai viestintää
4 6.1 Äänikaistanleveys puhetta varten Missä verkkosivut tarjoavat kaksisuuntaista puheviestintää
5 6.2.1.1 RTT-viestintä Missä verkkosivut tarjoavat kaksisuuntaista puheviestintää
6 6.2.1.2 Vastaava ääni ja teksti Jossa verkkosivut tarjoavat keinon kaksisuuntaiseen puheviestintään ja käyttäjien viestintään RTT:n avulla
7 6.2.2.1 Näytön erottuva näyttö Missä verkkosivut ovat RTT lähettää ja vastaanottaa ominaisuuksia
8 6.2.2.2 Ohjelmallisesti määriteltävissä oleva lähetys- ja vastaanottosuunta Missä verkkosivut ovat RTT lähettää ja vastaanottaa ominaisuuksia
9 6.2.2.3 Puhujan tunnistus Missä web-sivuilla on RTT-ominaisuudet, ja tarjoavat puhujan tunnistamisen äänelle
10 6.2.2.4 Audion visuaalinen ilmaisin RTT: llä Missä verkkosivut tarjoavat kaksisuuntaista puheviestintää ja joissa on RTT-ominaisuudet
11 6.2.3 Yhteentoimivuuskohta a) Kun RTT-toiminnolla varustetut verkkosivut ovat yhteentoimivia muun tieto- ja viestintätekniikan kanssa RTT-toiminnolla (kuten 6.2.1.1 lausekkeessa edellytetään)
12 6.2.3 Yhteentoimivuuden kohta b) Kun RTT-toiminnolla varustetut verkkosivut ovat yhteentoimivia muun tieto- ja viestintätekniikan kanssa RTT-toiminnolla (kuten 6.2.1.1 lausekkeessa edellytetään)
13 6.2.3 Yhteentoimivuuskohta c) Kun RTT-toiminnolla varustetut verkkosivut ovat yhteentoimivia muun tieto- ja viestintätekniikan kanssa RTT-toiminnolla (kuten 6.2.1.1 lausekkeessa edellytetään)
14 6.2.3 Yhteentoimivuuskohta d) Kun RTT-toiminnolla varustetut verkkosivut ovat yhteentoimivia muun tieto- ja viestintätekniikan kanssa RTT-toiminnolla (kuten 6.2.1.1 lausekkeessa edellytetään)
15 6.2.4 RTT reagointikyky Missä verkkosivut käyttävät RTT-tuloa
16 6.3 Soittajan tunnus Jos verkkosivut tarjoavat soittajan tunnistamista tai vastaavia televiestintätoimintoja
17 6.4 Vaihtoehdot äänipohjaisille palveluille Missä verkkosivut tarjoavat reaaliaikaista puhepohjaista viestintää ja tarjoavat myös vastaajaa, automaattista läsnäoloa tai interaktiivisia äänivastauspalveluja
18 6.5.2 Päätöslauselman kohta a) Kaksisuuntaista puheviestintää tarjoavat verkkosivut sisältävät reaaliaikaisen videotoiminnon
19 6.5.3 Kehyskurssin erä a) Kaksisuuntaista puheviestintää tarjoavat verkkosivut sisältävät reaaliaikaisen videotoiminnon
20 6.5.4 Äänen ja videon synkronointi Missä verkkosivut tarjoavat kaksisuuntaista puheviestintää, sisältävät reaaliaikaisen videon toiminnallisuuden
21 6.5.5 Audion visuaalinen indikaattori videolla Missä verkkosivut tarjoavat kaksisuuntaista puheviestintää ja sisältävät reaaliaikaisia videotoimintoja
22 6.5.6 Kaiuttelijan tunnistautuminen videoviestintään (vihjekieli) Missä verkkosivut tarjoavat puhujan tunnistamisen äänikäyttäjille
23 7.1.1 Tekstitys toisto Missä web-sisältö näyttää videon synkronoidun äänen kanssa
24 7.1.2 Tekstityssynkronointi Missä web-sisältö näyttää tekstityksiä
25 7.1.3 Tekstityksen säilyttäminen Missä verkkosivut lähettävät, muuntavat tai tallentavat videota synkronoidun äänen kanssa
26 7.1.4 Tekstiilien ominaisuudet Missä web-sisältö näyttää tekstityksiä
27 7.1.5 Puhutut tekstitykset Missä web-sisältö näyttää videon synkronoidun äänen kanssa
28 7.2.1 Äänikuvaus toisto Missä web-sisältö näyttää videon synkronoidun äänen kanssa
29 7.2.2 Äänikuvaus synkronointi Missä verkkosisällöllä on mekanismi äänen kuvauksen toistamiseen
30 7.2.3 Äänikuvauksen säilyttäminen Missä verkkosivut lähettävät, muuntavat tai tallentavat videota synkronoidun äänen kanssa
31 7.3 Tekstitysten ja äänikuvausten käyttäjän ohjaimet Jossa verkkosivut näyttävät ensisijaisesti materiaalia, joka sisältää videota, johon liittyy äänisisältöä
82–126   Olennaisilta osin WCAG: n osat, joita voidaan soveltaa ladattaviin asiakirjoihin. Huomaa, että WCAG itsessään ei koske ladattuja asiakirjoja. Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta
127 11.7 Käyttäjäasetukset Ehdoton
128 11.8.1 Sisältötekniikka Missä web-sisältö on tekijän työkalu
129 11.8.2 Esteetön sisällön luominen Missä web-sisältö on tekijän työkalu
130 11.8.3 Esteettömyystietojen säilyttäminen muutoksissa Missä web-sisältö on tekijän työkalu
131 11.8.4 Korjausapu Missä web-sisältö on tekijän työkalu
132 11.8.5 Mallit Missä web-sisältö on tekijän työkalu
133 12.1.1 Saatavuus- ja yhteensopivuusominaisuudet Ehdoton
134 12.1.2 Käytettävissä olevat asiakirjat Ehdoton
135 12.2.2 Tiedot esteettömyydestä ja yhteensopivuuden ominaisuuksista Ehdoton
136 12.2.3 Tehokas viestintä Ehdoton
137 12.2.4 Käytettävissä olevat asiakirjat Ehdoton

Palaa esittelyyn

Standardin EN 301 549 vaatimukset, mutta ne eivät ole merkityksellisiä WAD-direktiivin kannalta

Seuraavassa luetellaan standardin EN 301 549 vaatimukset, joita ei ole lueteltu standardin EN 301 549 v3.2.1 liitteessä A olevassa taulukossa A.1 (joka kattaa verkkosivustot) tai taulukossa A.2 (mobiilisovellukset).  Ne ovat siis osa standardia, mutta ne eivät kuulu WAD:n vaatimustenmukaisuusolettamaan. 

Vaatimukset eivät ole merkityksellisiä, koska WAD-direktiiviä ei sovelleta laitteisiin:

  • 5.1 Suljettu toiminnallisuus
  • 6.5.2 Päätöslauselman b kohta)
  • 6.5.3 Kehyskurssi b)
  • 6.6 Vaihtoehdot videopohjaisille palveluille
  • 8 Laitteisto (kokonaan)

Vaatimukset eivät ole merkityksellisiä, koska WAD-direktiiviä ei sovelleta eläviin aikaperusteisiin tiedotusvälineisiin:

  • 9.1.2.4 Tekstiilit (live)
  • 10.1.2.4 Tekstiilit (live)
  • 11.1.2.4 Tekstiilit (live)

Palaa esittelyyn

Yhteenveto kaikista standardin EN 301 549 vaatimuksista, joita sovelletaan WAD-direktiiviin

POUR on lyhenne sanoista Perceivable, Operable, Constandable ja Robust. Nämä ovat digitaalisten saavutettavuusvaatimusten neljä pääperiaatetta. Jäljempänä olevan taulukon kolmannesta sarakkeesta käy ilmi, mitkä näistä periaatteista kunkin lausekkeen on tarkoitus täyttää. Viimeinen sarake osoittaa, perustuuko lauseke WCAG:ään. Siinä on linkki lausekkeen määritelmään joko WCAG: ssa tai EN 301 549 -standardissa, jos lauseke ei ole WCAG: ssä.

Ei se mitään. Standardin v3.2.1 kohdan lauseke KAADA Kunto WCAG-taso
1 5.2 Esteettömyysominaisuuksien aktivointi KAADA Missä web-sisällössä on dokumentoitu saavutettavuusominaisuuksia Ei WCAG
2 5.3 Biometriikka Web-sisältö käyttää biologisia ominaisuuksia Ei WCAG
3 5.4 Esteettömyystietojen säilyttäminen muuntamisen aikana P-UR Missä verkkosisältö muuntaa informaatiota tai viestintää Ei WCAG
4 6.1 Äänikaistanleveys puhetta varten P— Missä verkkosivut tarjoavat kaksisuuntaista puheviestintää Ei WCAG
5 6.2.1.1 RTT-viestintä PO— Missä verkkosivut tarjoavat kaksisuuntaista puheviestintää Ei WCAG
6 6.2.1.2 Vastaava ääni ja teksti PO— Jossa verkkosivut tarjoavat keinon kaksisuuntaiseen puheviestintään ja käyttäjien viestintään RTT:n avulla Ei WCAG
7 6.2.2.1 Näytön erottuva näyttö P— Missä verkkosivut ovat RTT lähettää ja vastaanottaa ominaisuuksia Ei WCAG
8 6.2.2.2 Ohjelmallisesti määriteltävissä oleva lähetys- ja vastaanottosuunta P— Missä verkkosivut ovat RTT lähettää ja vastaanottaa ominaisuuksia Ei WCAG
9 6.2.2.3 Puhujan tunnistus P— Missä web-sivuilla on RTT-ominaisuudet, ja tarjoavat puhujan tunnistamisen äänelle Ei WCAG
10 6.2.2.4 Audion visuaalinen ilmaisin RTT: llä P— Missä verkkosivut tarjoavat kaksisuuntaista puheviestintää ja joissa on RTT-ominaisuudet Ei WCAG
11 6.2.3 Yhteentoimivuuskohta a) P— Kun RTT-toiminnolla varustetut verkkosivut ovat yhteentoimivia muun tieto- ja viestintätekniikan kanssa RTT-toiminnolla (kuten 6.2.1.1 lausekkeessa edellytetään) Ei WCAG
12 6.2.3 Yhteentoimivuuden kohta b) P— Kun RTT-toiminnolla varustetut verkkosivut ovat yhteentoimivia muun tieto- ja viestintätekniikan kanssa RTT-toiminnolla (kuten 6.2.1.1 lausekkeessa edellytetään) Ei WCAG
13 6.2.3 Yhteentoimivuuskohta c) P— Kun RTT-toiminnolla varustetut verkkosivut ovat yhteentoimivia muun tieto- ja viestintätekniikan kanssa RTT-toiminnolla (kuten 6.2.1.1 lausekkeessa edellytetään) Ei WCAG
14 6.2.3 Yhteentoimivuuskohta d) P— Kun RTT-toiminnolla varustetut verkkosivut ovat yhteentoimivia muun tieto- ja viestintätekniikan kanssa RTT-toiminnolla (kuten 6.2.1.1 lausekkeessa edellytetään) Ei WCAG
15 6.2.4 RTT reagointikyky P— Missä verkkosivut käyttävät RTT-tuloa Ei WCAG
16 6.3 Soittajan tunnus KAADA Jos verkkosivut tarjoavat soittajan tunnistamista tai vastaavia televiestintätoimintoja Ei WCAG
17 6.4 Vaihtoehdot äänipohjaisille palveluille POU... Missä verkkosivut tarjoavat reaaliaikaista puhepohjaista viestintää ja tarjoavat myös vastaajaa, automaattista läsnäoloa tai interaktiivisia äänivastauspalveluja Ei WCAG
18 6.5.2 Päätöslauselman kohta a) P-U— Kaksisuuntaista puheviestintää tarjoavat verkkosivut sisältävät reaaliaikaisen videotoiminnon Ei WCAG
19 6.5.3 Kehyskurssin erä a) P-U— Kaksisuuntaista puheviestintää tarjoavat verkkosivut sisältävät reaaliaikaisen videotoiminnon Ei WCAG
20 6.5.4 Äänen ja videon synkronointi P-U— Missä verkkosivut tarjoavat kaksisuuntaista puheviestintää, sisältävät reaaliaikaisen videon toiminnallisuuden Ei WCAG
21 6.5.5 Audion visuaalinen indikaattori videolla P-U— Missä verkkosivut tarjoavat kaksisuuntaista puheviestintää ja sisältävät reaaliaikaisia videotoimintoja Ei WCAG
22 6.5.6 Kaiuttelijan tunnistautuminen videoviestintään (vihjekieli) P-U— Missä verkkosivut tarjoavat puhujan tunnistamisen äänikäyttäjille Ei WCAG
23 7.1.1 Tekstitys toisto P-U— Missä web-sisältö näyttää videon synkronoidun äänen kanssa Ei WCAG
24 7.1.2 Tekstityssynkronointi P— Missä web-sisältö näyttää tekstityksiä Ei WCAG
25 7.1.3 Tekstityksen säilyttäminen P-U— Missä verkkosivut lähettävät, muuntavat tai tallentavat videota synkronoidun äänen kanssa Ei WCAG
26 7.1.4 Tekstiilien ominaisuudet P— Missä web-sisältö näyttää tekstityksiä Ei WCAG
27 7.1.5 Puhutut tekstitykset P-U— Missä web-sisältö näyttää videon synkronoidun äänen kanssa Ei WCAG
28 7.2.1 Äänikuvaus toisto P-U— Missä web-sisältö näyttää videon synkronoidun äänen kanssa Ei WCAG
29 7.2.2 Äänikuvaus synkronointi P— Missä verkkosisällöllä on mekanismi äänen kuvauksen toistamiseen Ei WCAG
30 7.2.3 Äänikuvauksen säilyttäminen P-U— Missä verkkosivut lähettävät, muuntavat tai tallentavat videota synkronoidun äänen kanssa Ei WCAG
31 7.3 Tekstitysten ja äänikuvausten käyttäjän ohjaimet PO— Jossa verkkosivut näyttävät ensisijaisesti materiaalia, joka sisältää videota, johon liittyy äänisisältöä Ei WCAG
32 9.1.1.1 Ei-tekstisisältö P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
33 9.1.2.1 Vain äänentoisto ja vain video (ennakkotallennettu) P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
34 9.1.2.2 Tekstiilit (ennakkotallennettu) P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
35 9.1.2.3 Audiokuvaus tai mediavaihtoehto (esitallennettu) P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
36 9.1.2.5 Äänikuvaus (esitallennettu) P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
37 9.1.3.1 Tiedot ja suhteet P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
38 9.1.3.2 Merkittävä sekvenssi P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
39 9.1.3.3 Aistinvaraiset ominaisuudet P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
40 9.1.3.4 Suunta PO— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
41 9.1.3.5 Tunnista syöttötarkoitus PO— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
42 9.1.4.1 Värin käyttö P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
43 9.1.4.2 Audio-ohjaus P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
44 9.1.4.3 Kontrasti (vähintään) P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
45 9.1.4.4 Tekstin koon muuttaminen P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
46 9.1.4.5 Tekstikuvat P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
47 9.1.4.10 Uudelleenvirtaus P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
48 9.1.4.11 Ei-tekstikontrasti P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
49 9.1.4.12 Tekstiväli P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
50 9.1.4.13 Leikkaus- tai kohdistussisältö P— Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
51 9.2.1.1 Näppäimistö Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
52 9.2.1.2 Ei näppäimistön ansaa Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
53 9.2.1.4 Merkin avainnäppäimet Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
54 9.2.2.1 Ajoitus säädettävissä Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
55 9.2.2.2 Keskeytä, pysähdy, piilota Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
56 9.2.3.1 Kolme välähdystä tai kynnysarvon alapuolella Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
57 9.2.4.1 ohituslohkot Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
58 9.2.4.2 Sivu otsikoitu Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
59 9.2.4.3 Tarkennusjärjestys Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
60 9.2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
61 9.2.4.5 Useita tapoja Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
62 9.2.4.6 Otsikot ja etiketit Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
63 9.2.4.7 Tarkennus näkyvissä Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
64 9.2.5.1 Osoitineleet Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
65 9.2.5.2 Osoittajan peruutus Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
66 9.2.5.3 Nimellinen etiketti Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
67 9.2.5.4 Liikkeen käynnistys Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
68 9.3.1.1 Sivun kieli Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
69 9.3.1.2 Osan kieli Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
70 9.3.2.1 Kohdista Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
71 9.3.2.2 Sisääntulossa Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
72 9.3.2.3 Johdonmukainen navigointi Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
73 9.3.2.4 Johdonmukainen tunnistaminen Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
74 9.3.3.1 Virheiden tunnistaminen Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
75 9.3.3.2 Merkit tai ohjeet Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
76 9.3.3.3 Virheehdotus Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
77 9.3.3.4 Virheiden ehkäisy (oikeudelliset, taloudelliset, tiedot) Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
78 9.4.1.1 Parsing Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
79 9.4.1.2 Nimi, rooli, arvo Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 A
80 9.4.1.3 Tilaviestit KAADA Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 AA
81 9.6 WCAG-vaatimustenmukaisuusvaatimukset KAADA Missä tieto- ja viestintätekniikka on verkkosivu WCAG 2.1 Liittyvät
82 10.1.1.1 Ei-tekstisisältö P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
83 10.1.2.1 Vain äänentoisto ja vain video (esitallennettu) P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
84 10.1.2.2 Tekstiilit (ennakkotallennettu) P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
85 10.1.2.3 Audiokuvaus tai mediavaihtoehto (esitallennettu) P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
86 10.1.2.5 Äänikuvaus (esitallennettu) P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
87 10.1.3.1 Tiedot ja suhteet P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
88 10.1.3.2 Merkittävä sekvenssi P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
89 10.1.3.3 Aistinvaraiset ominaisuudet P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
90 10.1.3.4 Suunta PO— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
91 10.1.3.5 Tunnista syöttötarkoitus PO— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
92 10.1.4.1 Värin käyttö P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
93 10.1.4.2 Audio-ohjaus P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
94 10.1.4.3 Kontrasti (vähintään) P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
95 10.1.4.4 Tekstin koon muuttaminen P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
96 10.1.4.5 Tekstikuvat P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
97 10.1.4.10 Uudelleenvirtaus P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
98 10.1.4.11 Ei-tekstikontrasti P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
99 10.1.4.12 Tekstiväli P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
100 10.1.4.13 Sisältö leijumiseen tai kohdistukseen P— Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
101 10.2.1.1 Näppäimistö Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
102 10.2.1.2 Ei näppäimistön ansaa Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
103 10.2.1.4 Merkki-näppäimet pikanäppäimet Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
104 10.2.2.1 Ajoitus säädettävissä Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
105 10.2.2.2 Keskeytä, pysähdy, piilota Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
106 10.2.3.1 Kolme välähdystä tai kynnysarvon alapuolella Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
107 10.2.4.2 Asiakirja, jonka otsikko on Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
108 10.2.4.3 Tarkennusjärjestys Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
109 10.2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
110 10.2.4.6 Otsikot ja etiketit Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
11 10.2.4.7 Tarkennus näkyvä Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
112 10.2.5.1 Osoitineleet Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
113 10.2.5.2 Osoittajan peruutus Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
114 10.2.5.3 Nimellinen etiketti Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
115 10.2.5.4 Liikkeen aktivointi Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
116 10.3.1.1 Asiakirjan kieli Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
117 10.3.1.2 Osan kieli Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
118 10.3.2.1 Kohdistaminen Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
119 10.3.2.2 Sisääntulossa Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
120 10.3.3.1 Virheiden tunnistaminen Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
121 10.3.3.2 Merkit tai ohjeet Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
122 10.3.3.3 Virheehdotus Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
123 10.3.3.4 Virheiden ehkäisy (oikeudelliset, taloudelliset, tiedot) Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
124 10.4.1.1 Parsing Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
125 10.4.1.2 Nimi, rooli, arvo Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 A
126 10.4.1.3 Tilaviestit KAADA Missä asiakirjat ja lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivulta WCAG 2.1 AA
127 11.7 Käyttäjäasetukset KAADA Ehdoton Ei WCAG
128 11.8.1 Sisältötekniikka KAADA Missä web-sisältö on tekijän työkalu Ei WCAG
129 11.8.2 Esteetön sisällön luominen KAADA Missä web-sisältö on tekijän työkalu Ei WCAG
130 11.8.3 Esteettömyystietojen säilyttäminen muutoksissa KAADA Missä web-sisältö on tekijän työkalu Ei WCAG
131 11.8.4 Korjausapu KAADA Missä web-sisältö on tekijän työkalu Ei WCAG
132 11.8.5 Mallit KAADA Missä web-sisältö on tekijän työkalu Ei WCAG
133 12.1.1 Saatavuus- ja yhteensopivuusominaisuudet KAADA Ehdoton Ei WCAG
134 12.1.2 Käytettävissä olevat asiakirjat KAADA Ehdoton Ei WCAG
135 12.2.2 Tiedot esteettömyydestä ja yhteensopivuuden ominaisuuksista KAADA Ehdoton Ei WCAG
136 12.2.3 Tehokas viestintä P-U— Ehdoton Ei WCAG
137 12.2.4 Käytettävissä olevat asiakirjat KAADA Ehdoton Ei WCAG

Palaa esittelyyn

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Web saavutettavuus

Mikä on web-sisällön saavutettavuus? Internetin saavutettavuus antaa kaikille, myös vammaisille, mahdollisuuden havaita, ymmärtää, navigoida ja olla vuorovaikutuksessa Internetin kanssa.

Katso myös