Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Tugann rialacha an Aontais maidir le glaonna laistigh den Aontas cosaint éifeachtach do shaoránaigh ar phraghsanna iomarcacha

Léirítear i dtuarascáil mheasúnaithe an Choimisiúin agus i dtorthaí suirbhé Eorabharaiméadair maidir le tionchar na rialacha lena n-áirithítear cumarsáid inacmhainne laistigh den Aontas go bhfuil sé cruthaithe go bhfuil rialacha an Aontais éifeachtach: ó 2019 i leith, tá praghsanna miondíola níos ísle ag muintir na hEorpa ar ghlaonna de thionscnamh Ballstáit amháin agus ar ghlaonna iad a chríochnaíonn i mBallstáit eile.

photo of a young woman using a mobile with a city background

iStock photo Getty images plus

Cabhraíonn na bearta, atá i bhfeidhm ó mhí na Bealtaine 2019, le saoránaigh AE fanacht níos éasca i dteagmháil lena muintir agus lena gcairde atá thar lear san Aontas, rud a chuidíonn le margadh aonair Eorpach éifeachtach a bhaint amach.  De réir an tsuirbhé, baineann tomhaltóirí tairbhe as praghsanna níos ísle ná 60 % ar an meán. Ina theannta sin, déanann 27 % de thomhaltóirí an Aontais cumarsáid le daoine i dtíortha eile san Aontas roinnt uaireanta sa mhí ar a laghad trí ghlaonna, teachtaireachtaí téacs nó an t-idirlíon a úsáid, agus dá mbeadh na rialacha fós ina gcosaint ar phraghsanna iomarcacha

Rinne an Coimisiún measúnú ar thionchar na mbeart ar ghlaonna laistigh den Aontas ar bhonn faireachán leanúnach ar chur chun feidhme na rialacha agus ar mhalartuithe le geallsealbhóirí, chomh maith le tuairim BEREC maidir le rialáil cumarsáide laistigh den Aontas a mheas. Leanfaidh an Coimisiún d’fhaisnéis a bhailiú chun anailís a dhéanamh ar úsáid agus ar fhorbairt na mbeart.

Déanfar measúnú breise tar éis na hanailíse ar thorthaí an chomhairliúcháin thaiscéalaíoch maidir le “Todhchaí na hearnála cumarsáide leictreonaí agus a bonneagar”, a bheidh oscailte go dtí an 19 Bealtaine 2023. Cuideoidh an measúnú foriomlán le cinneadh a dhéanamh maidir leis na chéad chéimeanna eile.