Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Правилата на ЕС за повикванията в рамките на ЕС ефективно защитават гражданите от прекомерни цени

Както докладът за оценка на Комисията, така и резултатите от проучване на Евробарометър относно въздействието на правилата за гарантиране на достъпни комуникации в рамките на ЕС показват, че правилата на ЕС са доказали своята ефективност: от 2019 г. насам европейците се радват на по-ниски цени на дребно за повиквания, които произхождат от една държава членка и завършват в други държави членки.

photo of a young woman using a mobile with a city background

iStock photo Getty images plus

Мерките, които са в сила от май 2019 г., помагат на гражданите на ЕС да поддържат по-лесен контакт със своите семейства и приятели, които са в чужбина в ЕС, като по този начин допринасят за изграждането на ефективен единен европейски пазар.  Според проучването потребителите се възползват средно от по-ниските цени с повече от 60 %. Освен това 27 % от потребителите в ЕС комуникират с хора в други страни от ЕС поне няколко пъти месечно, като използват обаждания, текстови съобщения или интернет, и за които правилата ще продължат да служат като защита срещу прекомерни цени.

Комисията оцени въздействието на мерките върху призивите в рамките на ЕС въз основа на текущия мониторинг на прилагането на правилата и на обмена със заинтересованите страни, както и въз основа на становището на ОЕРЕС относно регулирането на съобщенията в рамките на ЕС. Комисията ще продължи да събира информация, за да анализира използването и развитието на мерките.

По-нататъшната оценка ще последва анализа на резултатите от проучвателната консултация относно „Бъдещето на сектора на електронните съобщения и неговата инфраструктура“, която ще продължи до 19 май 2023 г. Цялостната оценка ще допринесе за вземането на решение относно следващите стъпки.