Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cur chun feidhme an Rialacháin maidir le Geobhlocáil sa tSlóvaic

Tugtar ar an leathanach seo an staid mar atá maidir le cur chun feidhme na Geobhlocála sa tSlóvaic, agus na pointí teagmhála áitiúla.

  bratach na Slóvaice

An Comhlacht Forfheidhmiúcháin 

Slovenská Obchodná inšpekcia (Iniúchadh Trádála na Slóvaice)

Seoladh Poist: Slovenská Obchodná inšpekcia

Bosca PO 29 Bajkalská 21/A 827 99 an Bhratasláiv 27 An tSlóvaic

Fón: + 421 2 58 27 21 60

Ríomhphost: info@soi.sk

Cúnamh do Chomhlachtaí Tomhaltóirí

Európske spotrebiteéagmaisské centrum v SR (An Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí i bPoblacht na Slóvaice)

Seoladh Poist: Téigh go dtí na suíomhanna eile:

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 An Bhratasláiv 212

An tSlóvaic

Fón: + 421 905 528 477

Ríomhphost: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Bearta is infheidhme maidir le sáruithe

 • Gníomh maidir le faireachas agus cúnamh i gcásanna ina ndéantar idirdhealú geografach gan údar maith ar chustaiméirí sa mhargadh inmheánach agus maidir le leasú ar Acht Uimh. 128/2002 Coll. maidir le rialú stáit ar an margadh inmheánach i gcúrsaí cosanta tomhaltóirí agus maidir le gníomhartha áirithe a leasú agus a fhorlíonadh • § 2 (comhlacht forfheidhmithe) • § 3 (pionóis i gcás sárú ar an Rialachán)

 • An tAcht um Rialú Stáit ar an Margadh Inmheánach i gCúrsaí Cosanta Tomhaltóirí
  • Inniúlachtaí agus nósanna imeachta an chomhlachta forfheidhmithe i gcásanna B2C: § 6 agus § 9 (pionóis i gcásanna sáruithe)
 • An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí
  • Cosaint agus sáruithe i gcásanna B2C amháin: § 20ú, § 21 agus § 24 (smachtbhannaí agus pionóis i gcásanna sáruithe
 • Seirbhísí sa Ghníomh um an Margadh Inmheánach
  • § 10 (toirmeasc ar gheo-idirdhealú i gcásanna B2C agus B2B),
  • § 17 (comhlacht forfheidhmithe freisin do § 10)
  • § 18 (fíneálacha i gcás sárú § 10) 

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Geobhlocáil

Chuir an Coimisiún deireadh le rialacha geobhlocála gan údar, rud a bhaineann an bonn den tsiopadóireacht ar líne agus den díolachán trasteorann san Aontas.

Féach freisin