Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Geografinio blokavimo reglamento įgyvendinimas Slovakijoje

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie geografinio blokavimo sistemos įgyvendinimą Slovakijoje ir vietos kontaktinius centrus.

  Slovakijos vėliava

Vykdymo užtikrinimo įstaiga 

Slovenskį obchodnį inšpekcia (Slovakijos prekybos inspekcija)

Pašto adresas: Slovenskį obchodnį inšpekcija

29 Bajkalskį 21/A 827 99 Bratislava 27 Slovakija

El. paštas: + 421 2 58 27 21 60

El. paštas: info@soi.sk

Pagalba vartotojų įstaigoms

Európske Spotrebiteκské centrem v SR (Europos vartotojų centras Slovakijos Respublikoje)

Pašto adresas: Európske Spotrebitedské centrasm v SR

Ministerstvo hospodįrstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212

Slovakija

El. paštas: + 421 905 528 477

El. paštas: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Už pažeidimus taikomos priemonės

 • Įstatymas dėl priežiūros ir pagalbos nepagrįstos geografinės klientų diskriminacijos vidaus rinkoje atvejais ir dėl Įstatymo Nr. 128/2002 Rink. dėl vidaus rinkos valstybinės kontrolės vartotojų apsaugos klausimais ir dėl tam tikrų aktų pakeitimo ir papildymo pakeitimo • § 2 (vykdymo institucija) • § 3 (baudos reglamento pažeidimo atveju)

 • Vidaus rinkos vartotojų apsaugos srityje valstybinės kontrolės įstatymas
  • Vykdymo užtikrinimo įstaigos kompetencija ir procedūros B2C atvejais: § 6 ir 9 (baudos už pažeidimus)
 • Vartotojų apsaugos įstatymas
  • Apsauga ir pažeidimai tik B2C atvejais: § 20a, 21 ir 24 straipsniai (sankcijos ir sankcijos už pažeidimus
 • Paslaugų vidaus rinkos akte
  • § 10 (geografinio diskriminavimo draudimas B2C ir B2B atvejais),
  • § 17 (vykdymo institucija taip pat pagal 10 straipsnį)
  • § 18 (baudos 10 straipsnio pažeidimo atveju) 

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Geografinis blokavimas

Komisija panaikino nepagrįstas geografinio blokavimo taisykles, kurios kenkia apsipirkimui internetu ir tarpvalstybinei prekybai ES.

Taip pat žr.