Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego na Słowacji

Na tej stronie przedstawiono aktualną sytuację w zakresie wdrażania blokowania geograficznego na Słowacji oraz lokalnych punktów kontaktowych.

  Flaga Słowacji

Organ egzekucyjny 

Slovenská obchodná inšpekcia (Słowska Inspekcja Handlowa)

Adres pocztowy: Slovenská obchodná inšpekcia

Po Box 29
Bajkalská 21/A 827
99 Bratysława 27 Słowacja

Telefon: +421 2 58 27 21 60

E-mail: info@soi.sk

Pomoc dla organów konsumenckich

Európske spotrebiteľské centrum v SR (Europejskie Centrum Konsumenckie w Republice Słowackiej)

Adres pocztowy: Európske spotrebiteľské centrum v SR

Ministertvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratysława 212

Słowacja

Telefon: +421 905 528 477

E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Środki mające zastosowanie w przypadku naruszeń

 • Ustawa o nadzorze i pomocy w przypadkach nieuzasadnionej dyskryminacji geograficznej klientów na rynku wewnętrznym oraz o zmianie ustawy nr 128/2002 Dz.U. o kontroli państwa rynku wewnętrznego w sprawach ochrony konsumentów oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw
  • § 2 (organ egzekucyjny)
  • § 3 (kary w przypadku naruszenia Rozporządzenia)

 • Ustawa o kontroli rynku wewnętrznego w dziedzinie ochrony konsumentów
  • Kompetencje i procedury organu egzekucyjnego w sprawach B2C: § 6 i 9 (kary w przypadku naruszeń)
 • Ustawa o ochronie konsumentów
  • Ochrona i naruszenia tylko w sprawach B2C: § 20a, 21 i 24 (sankcje i kary w przypadku naruszenia przepisów)
 • Usługi w ramach Aktu o rynku wewnętrznym
  • § 10 (zakaz dyskryminacji geograficznej w sprawach B2C i B2B),
  • § 17 (organ egzekucyjny również w odniesieniu do § 10)
  • § 18 (w przypadku naruszenia § 10) 

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym zasadom blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy przez internet i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też