Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego na Słowacji

Niniejsza strona przedstawia stan realizacji geoblokowania na Słowacji oraz lokalne punkty kontaktowe.

  flaga Słowacji

Organ egzekucyjny 

Slovenská obchodná inšpekcia (Słowańska Inspekcja Handlowa)

Adres pocztowy: Slovenská obchodná inšpekcia

Po Box 29 Bajkalská 21/A 827 99 Bratysława 27 Słowacja

Telefon komórkowy: +421 2 58 27 21 60

Adres e-mail: info@soi.sk

Pomoc dla organów konsumenckich

Európske Spotrebiteľské centrum v SR (Europejskie Centrum Konsumenckie w Republice Słowackiej)

Adres pocztowy: Európske Spotrebiteľské centrum v SR

Ministertvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratysława 212

Słowacja

Telefon komórkowy: +421 905 528 477

Adres e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Środki mające zastosowanie do naruszeń

 • Ustawa o nadzorze i pomocy w przypadkach nieuzasadnionej dyskryminacji geograficznej klientów na rynku wewnętrznym oraz o zmianie ustawy nr 128/2002 Coll. o kontroli państwa rynku wewnętrznego w sprawach ochrony konsumentów oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw • § 2 (organ egzekucyjny) • § 3 (kary w przypadku naruszenia rozporządzenia)

 • Ustawa o kontroli rynku wewnętrznego w sprawach ochrony konsumentów
  • Kompetencje i procedury organu egzekwowania prawa w sprawach B2C: § 6 i 9 (kary w przypadku naruszeń)
 • Ustawa o ochronie konsumentów
  • Ochrona i naruszenia wyłącznie w sprawach B2C: § 20a, § 21 i 24 (sankcje i kary w przypadku naruszeń
 • Usługi w ustawie o rynku wewnętrznym
  • § 10 (zakaz dyskryminacji geograficznej w sprawach B2C i B2B),
  • § 17 (organ egzekucyjny również dla § 10)
  • § 18 (grzywny w przypadku naruszenia § 10) 

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym przepisom dotyczącym blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy online i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też