Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provedba Uredbe o geografskom blokiranju u Slovačkoj

Ova stranica prikazuje trenutačno stanje provedbe geografskog blokiranja u Slovačkoj i lokalne kontaktne točke.

  Slovačka zastava

Provedbeno tijelo 

Slovenská obchodná inšpekcia (Slovačka trgovinska inspekcija)

Poštanska adresa: Slovenska obchodná inšpekcia

Polje 29 Bajkalská
21/A 827
99 Bratislava 27 Slovačka

Telefon: + 421 2 58 27 21 60

E-pošta: info@soi.sk

Pomoć tijelima za zaštitu potrošača

Európske spotrebiteľské centrum protiv SR (Europski potrošački centar u Slovačkoj Republici)

Poštanska adresa: Európske spotrebiteľské centrum v SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212

Slovačka

Telefon: + 421 905 528 477

E-pošta: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Mjere koje se primjenjuju na prekršaje

 • Zakon o nadzoru i pomoći u slučajevima neopravdane geografske diskriminacije kupaca na unutarnjem tržištu i o izmjeni Zakona br. 128/2002 zb. o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača i o izmjenama i dopunama određenih akata
  • § 2 (provedbeno tijelo)
  • § 3 (kazne u slučaju kršenja Uredbe)

 • Zakon o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača
  • Nadležnosti i postupci provedbenog tijela u predmetima B2C: Članci 6. i 9. (kazne u slučaju kršenja)
 • Zakon o zaštiti potrošača
  • Zaštita i kršenja samo u predmetima B2C: § 20a, § 21 i § 24 (sankcije i kazne u slučajevima kršenja
 • Zakon o uslugama na unutarnjem tržištu
  • § 10. (zabrana geodiskriminacije u predmetima B2C i B2B),
  • § 17 (provedbeno tijelo također za § 10)
  • § 18 (novčane kazne u slučaju kršenja članka 10.) 

Povezani sadržaj

Šira slika

Geografsko blokiranje

Komisija je ukinula neopravdana pravila o geografskom blokiranju, kojima se ugrožava internetska kupnja i prekogranična prodaja u EU-u.

Pogledajte i sljedeći sadržaj