Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provedba Uredbe o geografskom blokiranju u Slovačkoj

Na ovoj se stranici navodi trenutačno stanje provedbe geografskog blokiranja u Slovačkoj i lokalne kontaktne točke.

  zastava Slovačke

Provedbeno tijelo 

Slovenská obchodná inšpekcia (Slovačka trgovinska inspekcija)

Poštanska adresa: Slovenská obchodná inšpekcia

Po Box 29 Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava 27 Slovačka

Broj telefona: + 421 2 58 27 21 60

E-mail: info@soi.sk

Pomoć tijelima za zaštitu potrošača

Európske Spotrebiteľské Centm v SR (Europski potrošački centar u Slovačkoj Republici)

Poštanska adresa: Európske Spotrebiteľské centarm v SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212

Slovačka

Broj telefona: + 421 905 528 477

E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Mjere koje se primjenjuju na povrede

 • Zakon o nadzoru i pomoći u slučajevima neopravdane geografske diskriminacije kupaca na unutarnjem tržištu i o izmjeni Zakona br. 128/2002 zb. o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača te o izmjeni i dopuni određenih akata • § 2 (provedbeno tijelo) • § 3 (kazne u slučaju povrede Uredbe)

 • Zakon o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača
  • Nadležnosti i postupci provedbenog tijela u slučajevima B2C: § 6 i § 9 (kazne u slučaju prekršaja)
 • Zakon o zaštiti potrošača
  • Zaštita i prekršaji samo u slučajevima B2C: § 20a, § 21 i § 24 (sankcije i kazne u slučajevima kršenja
 • Zakon o uslugama na unutarnjem tržištu
  • Članak 10. (zabrana geodiskriminacije u predmetima B2C i B2B),
  • § 17 (provedbeno tijelo također za članak 10.)
  • Članak 18. (kaznene kazne u slučaju povrede članka 10.) 

Povezani sadržaj

Šira slika

Geoblokiranje

Komisija je ukinula neopravdana pravila o geografskom blokiranju kojima se narušava kupnja na internetu i prekogranična prodaja u EU-u.

Pogledajte i sljedeći sadržaj