Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Na hathruithe is déanaí ar an gcaighdeán inrochtaineachta

Faigh amach faoi na hathruithe is déanaí ar chaighdeán inrochtaineachta EN 301 549 agus an réasúnaíocht atá taobh thiar díobh.

    Duine dall ag baint úsáide as bogearraí léitheora scáileáin chun fón cliste a úsáid

© iStock by Getty Images -1267390670 Chansom Pantip

Réamhrá

D’fhéadfadh sé go dtógfadh sé tamall fada na caighdeáin a fhorbairt, ós rud é go dteastaíonn comhaontú ó go leor páirtithe éagsúla uathu. A mhéid a bhaineann leis an WAD, ní bhaineann sé le tábhacht dhlíthiúil ach amháin nuair a dhéantar caighdeán modhnaithe a chomhchuibhiú trí thagairt san Iris Oifigiúil. Dá bhrí sin, ní athraíonn leaganacha nua den WCAG ná de EN 301 549 oibleagáidí dlíthiúla na mBallstát go huathoibríoch maidir leis an WAD.

Chun go mbeidh tionchar ag athruithe ar WAD, ar an gcéad dul síos, ní mór an caighdeán a nuashonrú, agus ansin ní mór tagairt a dhéanamh dó san Iris Oifigiúil.  Tharla an t-athrú deireanach i mí Lúnasa 2021. Sa chás seo, cuireadh v3.2.1. in ionad EN 301 549 v2.1.2, a ndearnadh tagairt dó san Iris Oifigiúil in 2018. Rinneadh foráil sa reachtaíocht maidir le forluí roinnt míonna go dtí mí Feabhra 2022.

Liostaí tagartha ar an leathanach seo:

Athruithe i v3.2.1

Liostaítear sa tábla seo a leanas na hathruithe idir v2.1.2 agus v3.2.1 de EN 301 549. Tógann an dá leagan go mór ar WCAG 2.1. Ós rud é nach bhfuil WCAG 2.1 athrú sa tréimhse seo, tá na hathruithe ar an leagan nua sách beag. Athrú tábhachtach amháin ar v3.2.1, mar gheall ar fhormhaoirseacht eagarthóireachta in v2.1.2, ná go mbaineann WCAG 2.1 anois le doiciméid a íoslódáiltear ón ngréasán.

Clásail a cuireadh isteach i v3.2.1

Tabhair faoi deara go dtagraíonn an uimhir ró sa chéad cholún don ró i dTábla A.1 d’Iarscríbhinn EN 301 549, v3.2.1.

RiachtanasRéasúnaíocht
206.5.4 Sioncrónú idir fuaime agus físeáinRinneadh uasghrádú air ó mholadh go riachtanas i leagan 3.2.1
216.5.5 Táscaire amhairc fuaime le físeánCeanglas nua i leagan 3.2.1
226.5.6 Sainaithint cainteoir le cumarsáid físe (teanga chomharthaíochta)Ceanglas nua i leagan 3.2.1
267.1.4 Fotheidil saintréitheCeanglas nua i leagan 3.2.1
277.1.5 Fotheidil LabharthaCeanglas nua i leagan 3.2.1
819.6 Ceanglais comhlíonta WCAGBhí sé seo i leagan 2.1.2 (mar 9.5) ach fágadh ar lár go mícheart é as Tábla A.1
82 go 126Riachtanais doiciméad in-íoslódáilte (ar fad bunaithe ar WCAG 2.0A cuireadh le Tábla A.1 nua i leagan 3.2.1 ar an gcúis a thuairiscítear thuas in 2.

Filleadh ar réamhrá

Clásail bainte i v3.2.1

Tabhair faoi deara go dtagraíonn an uimhir ró sa chéad cholún don ró i dTábla A.1 d’Iarscríbhinn EN 301 549, v2.1.2.

RiachtanasRéasúnaíocht
45.5.1 Modhanna oibríochtaBeidh siad le chéile go huathoibríoch má chomhlíontar gach ceann de na WCAG 2.1 SC
55.5.2 Inbhraiteacht páirteanna oibritheBeidh siad le chéile go huathoibríoch má chomhlíontar gach ceann de na WCAG 2.1 SC
65.6.1 Stádas tadhlach nó mallachar cloisteálaBeidh siad le chéile go huathoibríoch má chomhlíontar gach ceann de na WCAG 2.1 SC
75.6.2 Stádas amhaircBeidh siad le chéile go huathoibríoch má chomhlíontar gach ceann de na WCAG 2.1 SC
85.7 Athdhéanamh eochairBeidh siad le chéile go huathoibríoch má chomhlíontar gach ceann de na WCAG 2.1 SC
95.8 Double-srian eochair glacadhBeidh siad le chéile go huathoibríoch má chomhlíontar gach ceann de na WCAG 2.1 SC
105.9 Gníomhartha comhuaineacha úsáideoraBeidh siad le chéile go huathoibríoch má chomhlíontar gach ceann de na WCAG 2.1 SC
309.1.2.4 Fotheidil (beo)Ní bhaineann an WAD le meáin bheo ambhunaithe.

Filleadh ar réamhrá

Ceanglais in EN 301 549 agus atá ábhartha don WAD, ach nach bhfuil ábhartha in WCAG 2.1

Liostaítear sna táblaí seo ceanglais EN 301 549 a théann thar WCAG 2.1, bunaithe ar Thábla A.1 (lena gcumhdaítear suíomhanna gréasáin) d’Iarscríbhinn A in EN 301 549 v3.2.1. 

Le tabhairt faoi deara: Tábla A.2 (a chlúdaíonn feidhmchláir soghluaiste) nach bhfuil clúdaithe ag WCAG ar chor ar bith, cé go ndéanann sé úsáid a bhaint as ceanglais ó WCAG. Tá sé seo toisc nach mbaineann an WCAG le feidhmchláir mhóibíleacha i ndáiríre.

Tabhair do d’aire go dtagraíonn an uimhir ró sa chéad cholún do ró Thábla A.1 d’Iarscríbhinn EN 301 549, v3.2.1.

Clásal i v3.2.1 den chaighdeánCoinníoll
15.2 Gnéithe inrochtaineachta a ghníomhachtúI gcás ina bhfuil gnéithe inrochtaineachta doiciméadaithe ag ábhar gréasáin
25.3 BithmhéadrachtI gcás ina n-úsáideann inneachar gréasáin saintréithe bitheolaíocha
35.4 Faisnéis inrochtaineachta a chaomhnú le linn an tiontaitheI gcás ina ndéanann ábhar gréasáin faisnéis nó cumarsáid a thiontú
46.1 Bandaleithead fuaime le haghaidh cainteI gcás ina soláthraíonn leathanaigh ghréasáin cumarsáid gutha dhá threo
56.2.1.1 Cumarsáid RTTI gcás ina soláthraíonn leathanaigh ghréasáin cumarsáid gutha dhá threo
66.2.1.2 Glór agus téacs comhthráthachI gcás ina dtugann leathanaigh ghréasáin modh cumarsáide gutha dhá threo agus d’úsáideoirí cumarsáid a dhéanamh trí RTT
76.2.2.1 Taispeáint amhairc inaitheantaI gcás ina bhfuil RTT ag leathanaigh ghréasáin cumais a sheoladh agus a fháil
86.2.2.2 Ríomhchláraithe determinable sheoladh agus a fháil treoI gcás ina bhfuil RTT ag leathanaigh ghréasáin cumais a sheoladh agus a fháil
96.2.2.3 Aitheantas cainteoirI gcás ina bhfuil cumais RTT ag leathanaigh ghréasáin, agus aitheantas cainteoir a chur ar fáil le haghaidh gutha
106.2.2.4 Táscaire amhairc ar Fuaime le RTTI gcás ina soláthraíonn leathanaigh ghréasáin cumarsáid gutha dhá threo, agus go bhfuil cumais RTT acu
116.2.3 Ítim idir-inoibritheachta a)I gcás ina n-idiroibríonn leathanaigh ghréasáin a bhfuil feidhmiúlacht RTT acu le TFC eile le feidhmiúlacht RTT (mar a cheanglaítear le clásal 6.2.1.1)
126.2.3 Ítim idir-inoibritheachta b)I gcás ina n-idiroibríonn leathanaigh ghréasáin a bhfuil feidhmiúlacht RTT acu le TFC eile le feidhmiúlacht RTT (mar a cheanglaítear le clásal 6.2.1.1)
136.2.3 Ítim idir-inoibritheachta c)I gcás ina n-idiroibríonn leathanaigh ghréasáin a bhfuil feidhmiúlacht RTT acu le TFC eile le feidhmiúlacht RTT (mar a cheanglaítear le clásal 6.2.1.1)
146.2.3 Ítim idir-inoibritheachta d)I gcás ina n-idiroibríonn leathanaigh ghréasáin a bhfuil feidhmiúlacht RTT acu le TFC eile le feidhmiúlacht RTT (mar a cheanglaítear le clásal 6.2.1.1)
156.2.4 freagrúlacht RTTI gcás ina n-úsáideann leathanaigh ghréasáin ionchur RTT
166.3 Aitheantas glaoiteoraNuair a sholáthraíonn leathanaigh ghréasáin aitheantas glaoiteora nó feidhmeanna teileachumarsáide comhchosúla
176.4 Roghanna malartacha ar sheirbhísí guthbhunaitheI gcás ina soláthraíonn leathanaigh ghréasáin cumarsáid guthbhunaithe fíor-ama agus go soláthraíonn siad áiseanna glórphoist, uathfhreastalaí, nó idirghníomhacha freagartha gutha freisin
186.5.2 ítim réitigh a)I gcás ina n-áirítear ar leathanaigh ghréasáin a sholáthraíonn cumarsáid gutha dhá bhealach feidhmiúlacht físe fíor-ama
196.5.3 Mír ráta fráma a)I gcás ina n-áirítear ar leathanaigh ghréasáin a sholáthraíonn cumarsáid gutha dhá bhealach feidhmiúlacht físe fíor-ama
206.5.4 Sioncrónú idir fuaime agus físeáinI gcás ina soláthraíonn leathanaigh ghréasáin cumarsáid gutha dhá bhealach áirítear feidhmiúlacht físe fíor-ama
216.5.5 Táscaire amhairc fuaime le físeánI gcás ina soláthraíonn leathanaigh ghréasáin cumarsáid gutha dhá bhealach, agus ina n-áirítear feidhmiúlacht físe fíor-ama
226.5.6 Sainaithint cainteoir le cumarsáid físe (teanga chomharthaíochta)I gcás ina dtugann leathanaigh ghréasáin aitheantas cainteoir d’úsáideoirí gutha
237.1.1 Athsheinm CaptioningI gcás ina léiríonn ábhar gréasáin físeán le fuaim sioncrónaithe
247.1.2 Sioncrónú CaptioningI gcás ina dtaispeántar fotheidil ar inneachar gréasáin
257.1.3 Caomhnú fotheidilNuair a tharchur leathanaigh ghréasáin, thiontú nó físeán a thaifeadadh le fuaime sioncrónaithe
267.1.4 Fotheidil saintréitheI gcás ina dtaispeántar fotheidil ar inneachar gréasáin
277.1.5 Fotheidil LabharthaI gcás ina léiríonn ábhar gréasáin físeán le fuaim sioncrónaithe
287.2.1 Athsheinm cur síos fuaimeI gcás ina léiríonn ábhar gréasáin físeán le fuaim sioncrónaithe
297.2.2 Sioncrónú cur síos fuaimeI gcás ina bhfuil meicníocht ag ábhar gréasáin chun cur síos fuaime a imirt
307.2.3 Cur síos fuaime a chaomhnúNuair a tharchur leathanaigh ghréasáin, thiontú, nó físeán a thaifeadadh le fuaime sioncrónaithe
317.3 Rialuithe úsáideora le haghaidh fotheidil agus cur síos fuaimeI gcás ina dtaispeánann leathanaigh ghréasáin go príomha ábhair ina bhfuil físeán ina bhfuil an t-inneachar fuaime gaolmhar
82 go 126  Go bunúsach na codanna de WCAG is féidir a chur i bhfeidhm ar dhoiciméid íoslódáilte. Tabhair faoi deara nach bhfuil feidhm ag WCAG féin maidir le doiciméid a íoslódáladh.I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáin
12711.7 Sainroghanna úsáideoraNeamhchoinníollach
12811.8.1 Teicneolaíocht ábhairI gcás inar uirlis údar é an t-ábhar gréasáin
12911.8.2 Ábhar inrochtana a chruthúI gcás inar uirlis údar é an t-ábhar gréasáin
13011.8.3 Faisnéis inrochtaineachta i gclaochluithe a chaomhnúI gcás inar uirlis údar é an t-ábhar gréasáin
13111.8.4 Cúnamh deisitheI gcás inar uirlis údar é an t-ábhar gréasáin
13211.8.5 TeimpléidI gcás inar uirlis údar é an t-ábhar gréasáin
13312.1.1 Gnéithe Inrochtaineachta agus ComhoiriúnachtaNeamhchoinníollach
13412.1.2 Doiciméadacht inrochtanaNeamhchoinníollach
13512.2.2 Faisnéis faoi ghnéithe inrochtaineachta agus comhoiriúnachtaNeamhchoinníollach
13612.2.3 Cumarsáid éifeachtachNeamhchoinníollach
13712.2.4 Doiciméadacht inrochtanaNeamhchoinníollach

Filleadh ar réamhrá

Ceanglais in EN 301 549 ach nach bhfuil ábhartha don WAD

Liostaítear thíos ceanglais EN 301 549 nach liostaítear i dTábla A.1 (suíomhanna gréasáin cumhdaigh) ná i dTábla A.2 (lena gcumhdaítear feidhmchláir mhóibíleacha) d’Iarscríbhinn A in EN 301 549 v3.2.1.  Dá bhrí sin, is cuid den chaighdeán iad, ach ní cuid iad den toimhde comhréireachta leis an WAD. 

Ceanglais nach bhfuil ábhartha toisc nach bhfuil feidhm ag an WAD maidir le crua-earraí:

  • 5.1 Dúnta feidhmiúlacht
  • 6.5.2 Ítim taifigh b)
  • 6.5.3 Mír ráta fráma b)
  • 6.6 Roghanna eile ar sheirbhísí físeáin-bhunaithe
  • 8 Crua-earraí (ina iomláine)

Níl ceanglais ábhartha toisc nach bhfuil feidhm ag an WAD maidir le meáin bheo-bhunaithe:

  • 9.1.2.4 Fotheidil (beo)
  • 10.1.2.4 Fotheidil (beo)
  • 11.1.2.4 Fotheidil (beo)

Filleadh ar réamhrá

Achoimre ar na ceanglais uile in EN 301 549 a bhfuil feidhm acu maidir leis an WAD

Seasann an t-acrainm POUR do Perceivable, Oibrí, Understandable agus Robust. Meastar gurb iad sin 4 phríomhphrionsabal na gceanglas inrochtaineachta digití. Léirítear sa tríú colún sa tábla thíos cé acu de na prionsabail sin a bhfuil sé d’aidhm ag gach clásal iad a chomhlíonadh. Léirítear sa cholún deireanach an bhfuil clásal bunaithe ar WCAG. Soláthraíonn sé nasc chuig sainmhíniú an chlásail, in WCAG nó in EN 301 549 mura bhfuil an clásal in WCAG.

Uimh.Clásal i v3.2.1 den chaighdeánDOIRTCoinníollLeibhéal WCAG
15.2 Gnéithe inrochtaineachta a ghníomhachtúDOIRTI gcás ina bhfuil gnéithe inrochtaineachta doiciméadaithe ag ábhar gréasáinNíl an Tweet seo ar fáil
25.3 Bithmhéadracht—O—I gcás ina n-úsáideann inneachar gréasáin saintréithe bitheolaíochaNíl an Tweet seo ar fáil
35.4 Faisnéis inrochtaineachta a chaomhnú le linn an tiontaitheP-URI gcás ina ndéanann ábhar gréasáin faisnéis nó cumarsáid a thiontúNíl an Tweet seo ar fáil
46.1 Bandaleithead fuaime le haghaidh cainteP—I gcás ina soláthraíonn leathanaigh ghréasáin cumarsáid gutha dhá threoNíl an Tweet seo ar fáil
56.2.1.1 Cumarsáid RTTÁ CHUR IN IÚLI gcás ina soláthraíonn leathanaigh ghréasáin cumarsáid gutha dhá threoNíl an Tweet seo ar fáil
66.2.1.2 Glór agus téacs comhthráthachÁ CHUR IN IÚLI gcás ina dtugann leathanaigh ghréasáin modh cumarsáide gutha dhá threo agus d’úsáideoirí cumarsáid a dhéanamh trí RTTNíl an Tweet seo ar fáil
76.2.2.1 Taispeáint amhairc inaitheantaP—I gcás ina bhfuil RTT ag leathanaigh ghréasáin cumais a sheoladh agus a fháilNíl an Tweet seo ar fáil
86.2.2.2 Ríomhchláraithe determinable sheoladh agus a fháil treoP—I gcás ina bhfuil RTT ag leathanaigh ghréasáin cumais a sheoladh agus a fháilNíl an Tweet seo ar fáil
96.2.2.3 Aitheantas cainteoirP—I gcás ina bhfuil cumais RTT ag leathanaigh ghréasáin, agus aitheantas cainteoir a chur ar fáil le haghaidh guthaNíl an Tweet seo ar fáil
106.2.2.4 Táscaire amhairc ar Fuaime le RTTP—I gcás ina soláthraíonn leathanaigh ghréasáin cumarsáid gutha dhá threo, agus go bhfuil cumais RTT acuNíl an Tweet seo ar fáil
116.2.3 Ítim idir-inoibritheachta a)P—I gcás ina n-idiroibríonn leathanaigh ghréasáin a bhfuil feidhmiúlacht RTT acu le TFC eile le feidhmiúlacht RTT (mar a cheanglaítear le clásal 6.2.1.1)Níl an Tweet seo ar fáil
126.2.3 Ítim idir-inoibritheachta b)P—I gcás ina n-idiroibríonn leathanaigh ghréasáin a bhfuil feidhmiúlacht RTT acu le TFC eile le feidhmiúlacht RTT (mar a cheanglaítear le clásal 6.2.1.1)Níl an Tweet seo ar fáil
136.2.3 Ítim idir-inoibritheachta c)P—I gcás ina n-idiroibríonn leathanaigh ghréasáin a bhfuil feidhmiúlacht RTT acu le TFC eile le feidhmiúlacht RTT (mar a cheanglaítear le clásal 6.2.1.1)Níl an Tweet seo ar fáil
146.2.3 Ítim idir-inoibritheachta d)P—I gcás ina n-idiroibríonn leathanaigh ghréasáin a bhfuil feidhmiúlacht RTT acu le TFC eile le feidhmiúlacht RTT (mar a cheanglaítear le clásal 6.2.1.1)Níl an Tweet seo ar fáil
156.2.4 freagrúlacht RTTP—I gcás ina n-úsáideann leathanaigh ghréasáin ionchur RTTNíl an Tweet seo ar fáil
166.3 Aitheantas glaoiteoraDOIRTNuair a sholáthraíonn leathanaigh ghréasáin aitheantas glaoiteora nó feidhmeanna teileachumarsáide comhchosúlaNíl an Tweet seo ar fáil
176.4 Roghanna malartacha ar sheirbhísí guthbhunaitheCÓIPEÁIL NASC LEIS AN TWEETI gcás ina soláthraíonn leathanaigh ghréasáin cumarsáid guthbhunaithe fíor-ama agus go soláthraíonn siad áiseanna glórphoist, uathfhreastalaí, nó idirghníomhacha freagartha gutha freisinNíl an Tweet seo ar fáil
186.5.2 ítim réitigh a)P-U—I gcás ina n-áirítear ar leathanaigh ghréasáin a sholáthraíonn cumarsáid gutha dhá bhealach feidhmiúlacht físe fíor-amaNíl an Tweet seo ar fáil
196.5.3 Mír ráta fráma a)P-U—I gcás ina n-áirítear ar leathanaigh ghréasáin a sholáthraíonn cumarsáid gutha dhá bhealach feidhmiúlacht físe fíor-amaNíl an Tweet seo ar fáil
206.5.4 Sioncrónú idir fuaime agus físeáinP-U—I gcás ina soláthraíonn leathanaigh ghréasáin cumarsáid gutha dhá bhealach áirítear feidhmiúlacht físe fíor-amaNíl an Tweet seo ar fáil
216.5.5 Táscaire amhairc fuaime le físeánP-U—I gcás ina soláthraíonn leathanaigh ghréasáin cumarsáid gutha dhá bhealach, agus ina n-áirítear feidhmiúlacht físe fíor-amaNíl an Tweet seo ar fáil
226.5.6 Sainaithint cainteoir le cumarsáid físe (teanga chomharthaíochta)P-U—I gcás ina dtugann leathanaigh ghréasáin aitheantas cainteoir d’úsáideoirí guthaNíl an Tweet seo ar fáil
237.1.1 Athsheinm CaptioningP-U—I gcás ina léiríonn ábhar gréasáin físeán le fuaim sioncrónaitheNíl an Tweet seo ar fáil
247.1.2 Sioncrónú CaptioningP—I gcás ina dtaispeántar fotheidil ar inneachar gréasáinNíl an Tweet seo ar fáil
257.1.3 Caomhnú fotheidilP-U—Nuair a tharchur leathanaigh ghréasáin, thiontú nó físeán a thaifeadadh le fuaime sioncrónaitheNíl an Tweet seo ar fáil
267.1.4 Fotheidil saintréitheP—I gcás ina dtaispeántar fotheidil ar inneachar gréasáinNíl an Tweet seo ar fáil
277.1.5 Fotheidil LabharthaP-U—I gcás ina léiríonn ábhar gréasáin físeán le fuaim sioncrónaitheNíl an Tweet seo ar fáil
287.2.1 Athsheinm cur síos fuaimeP-U—I gcás ina léiríonn ábhar gréasáin físeán le fuaim sioncrónaitheNíl an Tweet seo ar fáil
297.2.2 Sioncrónú cur síos fuaimeP—I gcás ina bhfuil meicníocht ag ábhar gréasáin chun cur síos fuaime a imirtNíl an Tweet seo ar fáil
307.2.3 Cur síos fuaime a chaomhnúP-U—Nuair a tharchur leathanaigh ghréasáin, thiontú, nó físeán a thaifeadadh le fuaime sioncrónaitheNíl an Tweet seo ar fáil
317.3 Rialuithe úsáideora le haghaidh fotheidil agus cur síos fuaimeÁ CHUR IN IÚLI gcás ina dtaispeánann leathanaigh ghréasáin go príomha ábhair ina bhfuil físeán ina bhfuil an t-inneachar fuaime gaolmharNíl an Tweet seo ar fáil
329.1.1.1 Ábhar neamhthéacsP—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
339.1.2.1 Fuaime amháin agus físeáin amháin (réamhthaifeadta)P—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
349.1.2.2 Fotheidil (réamhthaifeadta)P—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
359.1.2.3 Tuairisc fuaime nó rogha eile sna meáin (réamhthaifeadta)P—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
369.1.2.5 Tuairisc fuaime (réamhthaifeadta)P—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
379.1.3.1 Eolas agus caidrimhP—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
389.1.3.2 Seicheamh meánachP—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
399.1.3.3 Saintréithe CéadfachP—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
409.1.3.4 TreoshuíomhÁ CHUR IN IÚLÁit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
419.1.3.5 Sainaithin cuspóir ionchuirÁ CHUR IN IÚLÁit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
429.1.4.1 Úsáid dathaP—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
439.1.4.2 Rialú fuaimeP—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
449.1.4.3 Coimhdeacht (íosmhéid)P—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
459.1.4.4 An téacs a athrúP—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
469.1.4.5 Íomhánna den téacsP—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
479.1.4.10 AthshreabhadhP—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
489.1.4.11 codarsnacht neamhthéacsP—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
499.1.4.12 Spásáil téacsP—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
509.1.4.13 Ábhar ar hover nó fócasP—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
519.2.1.1 Méarchlár—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
529.2.1.2 Gan gaiste méarchláir—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
539.2.1.4 Aicearraí eochair Carachtar—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
549.2.2.1 Tráthúlacht inchoigeartaithe—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
559.2.2.2 Sos, stad, folaigh—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
569.2.3.1 Trí splanc nó faoin tairseach—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
579.2.4.1 bloic sheachbhóthar—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
589.2.4.2 Leathanach dar teideal—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
599.2.4.3 Ordú Fócas—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
609.2.4.4 Cuspóir an naisc (i gcomhthéacs)—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
619.2.4.5 Ilbhealaí—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
629.2.4.6 Ceannteidil agus lipéid—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
639.2.4.7 Fócas le feiceáil—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
649.2.5.1 Gothaí pointeora—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
659.2.5.2 Cealú pointeora—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
669.2.5.3 Lipéad in ainm—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
679.2.5.4 Gníomhú Tairiscint—O—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
689.3.1.1 Teanga an leathanaighGO NDÉANFAR—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
699.3.1.2 Teanga na gcodannaGO NDÉANFAR—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
709.3.2.1 Ar fhócasGO NDÉANFAR—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
719.3.2.2 Ar ionchurGO NDÉANFAR—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
729.3.2.3 Nascleanúint chomhsheasmhachGO NDÉANFAR—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
739.3.2.4 Sainaithint thoiliúilGO NDÉANFAR—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
749.3.3.1 Sainaithint earráideGO NDÉANFAR—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
759.3.3.2 Lipéid nó treorachaGO NDÉANFAR—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
769.3.3.3 Moladh earráideGO NDÉANFAR—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
779.3.3.4 Earráid a chosc (sonraí dlíthiúla, airgeadais, sonraí)GO NDÉANFAR—Áit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
789.4.1.1 Parsáil—ARÁit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
799.4.1.2 Ainm, ról, luach—ARÁit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
809.4.1.3 Teachtaireachtaí stádaisDOIRTÁit ar leathanach gréasáin é TFCNAISC ÁBHARTHA EILE
819.6 Ceanglais comhlíonta WCAGDOIRTÁit ar leathanach gréasáin é TFC2 Jur: Réamhaithrisím (fíorais).
8210.1.1.1 Ábhar neamhthéacsP—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
8310.1.2.1 Fuaime amháin agus físeáin amháin (réamhthaifeadta)P—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
8410.1.2.2 Fotheidil (réamhthaifeadta)P—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
8510.1.2.3 Tuairisc fuaime nó rogha eile sna meáin (réamhthaifeadta)P—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
8610.1.2.5 Tuairisc fuaime (réamhthaifeadta)P—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
8710.1.3.1 Eolas agus caidrimhP—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
8810.1.3.2 Seicheamh meánachP—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
8910.1.3.3 saintréithe céadfachP—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
9010.1.3.4 TreoshuíomhÁ CHUR IN IÚLI gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
9110.1.3.5 Sainaithin cuspóir ionchuirÁ CHUR IN IÚLI gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
9210.1.4.1 Úsáid dathaP—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
9310.1.4.2 Rialú fuaimeP—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
9410.1.4.3 Srian (íosmhéid)P—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
9510.1.4.4 An téacs a athrúP—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
9610.1.4.5 Íomhánna den téacsP—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
9710.1.4.10 AthshreabhadhP—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
9810.1.4.11 codarsnacht neamhthéacsP—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
9910.1.4.12 Spásáil téacsP—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
10010.1.4.13 Ábhar ar hover nó fócasP—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
10110.2.1.1 Méarchlár—O—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
10210.2.1.2 Gan gaiste méarchláir—O—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
10310.2.1.4 Aicearraí eochair Carachtar—O—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
10410.2.2.1 Tráthúlacht inchoigeartaithe—O—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
10510.2.2.2 Sos, stad, folaigh—O—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
10610.2.3.1 Trí splanc nó faoin tairseach—O—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
10710.2.4.2 Doiciméad dar teideal—O—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
10810.2.4.3 Ordú Fócas—O—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
10910.2.4.4 Cuspóir an naisc (i gcomhthéacs)—O—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
11010.2.4.6 Ceannteidil agus lipéid—O—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
1110.2.4.7 Fócas le feiceáil—O—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
11210.2.5.1 Gothaí pointeora—O—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
11310.2.5.2 cealú pointeora—O—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
11410.2.5.3 Lipéad in ainm—O—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
11510.2.5.4 Gníomhú Tairiscint—O—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
11610.3.1.1 Teanga an doiciméidGO NDÉANFAR—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
11710.3.1.2 Teanga na gcodannaGO NDÉANFAR—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
11810.3.2.1 Ar fhócasGO NDÉANFAR—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
11910.3.2.2 Ar ionchurGO NDÉANFAR—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
12010.3.3.1 Sainaithint earráideGO NDÉANFAR—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
12110.3.3.2 Lipéid nó treorachaGO NDÉANFAR—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
12210.3.3.3 Moladh earráideGO NDÉANFAR—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
12310.3.3.4 Earráid a chosc (sonraí dlíthiúla, airgeadais, sonraí)GO NDÉANFAR—I gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
12410.4.1.1 Parsáil—ARI gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
12510.4.1.2 Ainm, ról, luach—ARI gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC GO DTÍ SUÍOMHANNA EILE
12610.4.1.3 Teachtaireachtaí stádaisDOIRTI gcás inar féidir na doiciméid agus na foirmeacha a íoslódáil ó leathanach gréasáinNAISC ÁBHARTHA EILE
12711.7 Sainroghanna úsáideoraDOIRTNeamhchoinníollachNíl an Tweet seo ar fáil
12811.8.1 Teicneolaíocht ábhairDOIRTI gcás inar uirlis údar é an t-ábhar gréasáinNíl an Tweet seo ar fáil
12911.8.2 Ábhar inrochtana a chruthúDOIRTI gcás inar uirlis údar é an t-ábhar gréasáinNíl an Tweet seo ar fáil
13011.8.3 Faisnéis inrochtaineachta i gclaochluithe a chaomhnúDOIRTI gcás inar uirlis údar é an t-ábhar gréasáinNíl an Tweet seo ar fáil
13111.8.4 Cúnamh deisitheDOIRTI gcás inar uirlis údar é an t-ábhar gréasáinNíl an Tweet seo ar fáil
13211.8.5 TeimpléidDOIRTI gcás inar uirlis údar é an t-ábhar gréasáinNíl an Tweet seo ar fáil
13312.1.1 Gnéithe Inrochtaineachta agus ComhoiriúnachtaDOIRTNeamhchoinníollachNíl an Tweet seo ar fáil
13412.1.2 Doiciméadacht inrochtanaDOIRTNeamhchoinníollachNíl an Tweet seo ar fáil
13512.2.2 Faisnéis faoi ghnéithe inrochtaineachta agus comhoiriúnachtaDOIRTNeamhchoinníollachNíl an Tweet seo ar fáil
13612.2.3 Cumarsáid éifeachtachP-U—NeamhchoinníollachNíl an Tweet seo ar fáil
13712.2.4 Doiciméadacht inrochtanaDOIRTNeamhchoinníollachNíl an Tweet seo ar fáil

Filleadh ar réamhrá

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Web Accessibility

What is web accessibility? Web accessibility allows everyone, including people with disabilities, to perceive, understand, navigate and interact with the Internet.

Féach freisin