Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Najnowsze zmiany w standardzie dostępności

Zapoznaj się z najnowszymi zmianami w normie dostępności EN 301 549 i ich uzasadnieniem.

Wprowadzenie

Opracowanie norm może zająć dużo czasu, ponieważ wymagają one zgody wielu różnych stron. Jeżeli chodzi o dokument roboczy, to dopiero po ujednoliceniu zmienionej normy poprzez odniesienie w Dzienniku Urzędowym ma ona znaczenie prawne. Tak więc nowe wersje WCAG lub EN 301 549 nie zmieniają automatycznie zobowiązań prawnych państw członkowskich w odniesieniu do dokumentu roboczego.

Aby zmiany miały wpływ na WAD, najpierw należy zaktualizować normę, a następnie odwoływać się do niej w Dzienniku Urzędowym.  Ostatnia zmiana nastąpiła w sierpniu 2021 r. W tym przypadku norma EN 301 549 v2.1.2, o której mowa w Dzienniku Urzędowym w 2018 r., została zastąpiona v3.2.1. W prawodawstwie przewidziano nakładanie się na siebie kilku miesięcy do lutego 2022 r.

Listy referencyjne na tej stronie:

Zmiany w v3.2.1

W poniższej tabeli wymieniono zmiany między v2.1.2 a v3.2.1 normy EN 301 549. Obie wersje w dużej mierze opierają się na WCAG 2.1. Ponieważ WCAG 2.1 nie zmienił się w tym okresie, zmiany w nowej wersji są dość małe. Jedną z ważnych zmian w v3.2.1, z powodu nadzoru redakcyjnego w v2.1.2, jest to, że WCAG 2.1 ma teraz zastosowanie do dokumentów pobranych z sieci.

Punkty dodane w v3.2.1

Należy zauważyć, że numer wiersza w pierwszej kolumnie odnosi się do wiersza w tabeli A.1 załącznika do normy EN 301 549, v3.2.1.

Rzędy Wymagania Uzasadnienie
20 6.5.4 Synchronizacja między dźwiękiem a wideo Został uaktualniony z zalecenia do wymogu w wersji 3.2.1
21 6.5.5 Wskaźnik wizualny audio z wideo Nowy wymóg w wersji 3.2.1
22 6.5.6 Identyfikacja głośnika za pomocą komunikacji wideo (język migowy) Nowy wymóg w wersji 3.2.1
26 7.1.4 Charakterystyka podpisów Nowy wymóg w wersji 3.2.1
27 7.1.5 Wymawiane napisy Nowy wymóg w wersji 3.2.1
81 9.6 Wymagania zgodności WCAG Było to w wersji 2.1.2 (jako 9.5), ale błędnie pominięte w tabeli A.1
82 do 126 Wymagania dotyczące dokumentów do pobrania (wszystkie oparte na WCAG 2.0) Nowo dodane do tabeli A.1 w wersji 3.2.1 z powodu opisanego powyżej w pkt 2.

Powrót do wstępu

Punkty usunięte w v3.2.1

Należy zauważyć, że numer wiersza w pierwszej kolumnie odnosi się do wiersza w tabeli A.1 załącznika do normy EN 301 549, v2.1.2.

Rzędy Wymagania Uzasadnienie
4 5.5.1 Środki działania Zostanie automatycznie spełniony, jeśli wszystkie WCAG 2.1 SC są spełnione
5 5.5.2 Rozpoznawalność części eksploatacyjnych Zostanie automatycznie spełniony, jeśli wszystkie WCAG 2.1 SC są spełnione
6 5.6.1 Status dotykowy lub słuchowy Zostanie automatycznie spełniony, jeśli wszystkie WCAG 2.1 SC są spełnione
7 5.6.2 Status wizualny Zostanie automatycznie spełniony, jeśli wszystkie WCAG 2.1 SC są spełnione
8 5.7 Powtórka klucza Zostanie automatycznie spełniony, jeśli wszystkie WCAG 2.1 SC są spełnione
9 5.8 Akceptacja klucza podwójnego uderzenia Zostanie automatycznie spełniony, jeśli wszystkie WCAG 2.1 SC są spełnione
10 5.9 Jednoczesne działania użytkowników Zostanie automatycznie spełniony, jeśli wszystkie WCAG 2.1 SC są spełnione
30 9.1.2.4 Podpisy (na żywo) WAD „nie dotyczy mediów opartych na czasie rzeczywistym”.

Powrót do wstępu

Wymagania określone w normie EN 301 549 i odnoszące się do WAD, ale nie w WCAG 2.1

W tabelach tych wymieniono wymogi normy EN 301 549, które wykraczają poza WCAG 2.1, na podstawie tabeli A.1 (obejmującej strony internetowe) załącznika A w normie EN 301 549 v3.2.1. 

Do zapamiętania: Tabela A.2 (obejmująca aplikacje mobilne) nie jest w ogóle objęta WCAG, mimo że wykorzystuje wymagania WCAG. Wynika to z faktu, że WCAG nie ma zastosowania do aplikacji mobilnych.

Należy zauważyć, że numer wiersza w pierwszej kolumnie odnosi się do wiersza tabeli A.1 załącznika do normy EN 301 549, v3.2.1.

Rzędy Punkt w v3.2.1 normy Stan
1 5.2 Aktywacja funkcji dostępności Gdzie zawartość strony internetowej ma udokumentowane funkcje dostępności
2 5.3 Biometria W przypadku gdy treści internetowe wykorzystują cechy biologiczne
3 5.4 Zachowanie informacji o dostępności podczas konwersji Gdzie treści internetowe przekształcają informacje lub komunikację
4 6.1 Przestrzeń audio dla mowy Gdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową
5 6.2.1.1 Komunikacja RTT Gdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową
6 6.2.1.2 Jednoczesny głos i tekst W przypadku gdy strony internetowe umożliwiają dwukierunkową komunikację głosową, a użytkownicy komunikują się za pomocą RTT
7 6.2.2.1 Wyświetlacz rozpoznawalny wizualnie Gdzie strony internetowe mają możliwości wysyłania i odbierania RTT
8 6.2.2.2 Programowo określony kierunek wysyłania i odbierania Gdzie strony internetowe mają możliwości wysyłania i odbierania RTT
9 6.2.2.3 Identyfikacja głośników Gdzie strony internetowe mają możliwości RTT i zapewniają identyfikację głośników głosowych
10 6.2.2.4 Wskaźnik wizualny dźwięku z RTT Gdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową i mają możliwości RTT
11 6.2.3 Pozycja interoperacyjności a) W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1)
12 6.2.3 Pozycja interoperacyjności b) W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1)
13 6.2.3 Pozycja interoperacyjności c) W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1)
14 6.2.3 Pozycja d) W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1)
15 6.2.4 Responsywność RTT Gdzie strony internetowe wykorzystują wejście RTT
16 6.3 Identyfikator rozmówcy W przypadku gdy strony internetowe zapewniają identyfikację rozmówcy lub podobne funkcje telekomunikacyjne
17 6.4 Alternatywy dla usług głosowych Gdzie strony internetowe zapewniają komunikację głosową w czasie rzeczywistym, a także zapewniają pocztę głosową, automatyczne uczestnictwo lub interaktywną obsługę odpowiedzi głosowej
18 6.5.2 Uchwała pkt a) Strony internetowe zapewniające dwukierunkową komunikację głosową obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistym
19 6.5.3 Klawiatura punkt a) Strony internetowe zapewniające dwukierunkową komunikację głosową obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistym
20 6.5.4 Synchronizacja między dźwiękiem a wideo Gdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową, obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistym
21 6.5.5 Wskaźnik wizualny audio z wideo Gdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową i obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistym
22 6.5.6 Identyfikacja głośnika za pomocą komunikacji wideo (język migowy) Gdzie strony internetowe zapewniają identyfikację mówców dla użytkowników głosowych
23 7.1.1 Odtwarzanie podpisów Gdzie zawartość internetowa wyświetla wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem
24 7.1.2 Synchronizacja podpisów Gdzie treści internetowe wyświetlają podpisy
25 7.1.3 Zachowanie podpisów Gdzie strony internetowe przesyłają, konwertują lub nagrywają wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem
26 7.1.4 Charakterystyka podpisów Gdzie treści internetowe wyświetlają podpisy
27 7.1.5 Wymawiane napisy Gdzie zawartość internetowa wyświetla wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem
28 7.2.1 Odtwarzanie opisu audio Gdzie zawartość internetowa wyświetla wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem
29 7.2.2 Synchronizacja opisu audio Gdzie zawartość internetowa ma mechanizm odtwarzania opisu audio
30 7.2.3 Zachowanie audio opisu Gdzie strony internetowe przesyłają, konwertują lub nagrywają wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem
31 7.3 Sterowanie użytkownika dla podpisów i opisu audio Gdzie strony internetowe wyświetlają głównie materiały zawierające wideo z powiązanymi treściami audio
82 do 126   Zasadniczo części WCAG, które można zastosować do pobranych dokumentów. Należy pamiętać, że sama WCAG nie ma zastosowania do pobranych dokumentów. Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej
127 11.7 Preferencje użytkownika Bezwarunkowy
128 11.8.1 Technologia treści Gdzie treści internetowe są narzędziem do tworzenia
129 11.8.2 Tworzenie treści dostępnych Gdzie treści internetowe są narzędziem do tworzenia
130 11.8.3 Zachowanie informacji o dostępności w transformacji Gdzie treści internetowe są narzędziem do tworzenia
131 11.8.4 Pomoc naprawcza Gdzie treści internetowe są narzędziem do tworzenia
132 11.8.5 Szablony Gdzie treści internetowe są narzędziem do tworzenia
133 12.1.1 Funkcje dostępności i kompatybilności Bezwarunkowy
134 12.1.2 Dostępna dokumentacja Bezwarunkowy
135 12.2.2 Informacje o dostępności i kompatybilności Bezwarunkowy
136 12.2.3 Skuteczna komunikacja Bezwarunkowy
137 12.2.4 Dokumentacja dostępna Bezwarunkowy

Powrót do wstępu

Wymagania określone w normie EN 301 549, ale nieistotne dla dokumentu roboczego

Poniżej wymieniono wymagania normy EN 301 549, które nie są wymienione w tabeli A.1 (obejmujące strony internetowe) ani w tabeli A.2 (obejmującej aplikacje mobilne) w załączniku A w normie EN 301 549 v3.2.1.  Stanowią one zatem część normy, ale nie stanowią części domniemania zgodności z WAD. 

Wymogi nie mają znaczenia, ponieważ WAD nie ma zastosowania do sprzętu:

  • 5.1 Zamknięta funkcjonalność
  • 6.5.2 Uchwała pkt b)
  • 6.5.3 Ramowa pozycja b)
  • 6.6 Alternatywy dla usług wideo
  • 8 Sprzęt (w całości)

Wymogi nie mają znaczenia, ponieważ dyrektywa WAD nie ma zastosowania do mediów opartych na czasie rzeczywistym:

  • 9.1.2.4 Podpisy (na żywo)
  • 10.1.2.4 Podpisy (na żywo)
  • 11.1.2.4 Podpisy (na żywo)

Powrót do wstępu

Podsumowanie wszystkich wymagań normy EN 301 549, które mają zastosowanie do WAD

Skrót POUR oznacza postrzegalny, działający, zrozumiały i solidny. Są one uważane za cztery główne zasady wymogów dostępności cyfrowej. Trzecia kolumna w poniższej tabeli wskazuje, które z tych zasad mają być spełnione. Ostatnia kolumna wskazuje, czy klauzula jest oparta na WCAG. Zawiera on link do definicji klauzuli, zarówno w WCAG, jak i w EN 301 549, jeżeli klauzula ta nie znajduje się w WCAG.

Nie ma sprawy. Punkt w v3.2.1 normy WLEJ Stan Poziom WCAG
1 5.2 Aktywacja funkcji dostępności WLEJ Gdzie zawartość strony internetowej ma udokumentowane funkcje dostępności Nie WCAG
2 5.3 Biometria /– O... W przypadku gdy treści internetowe wykorzystują cechy biologiczne Nie WCAG
3 5.4 Zachowanie informacji o dostępności podczas konwersji P-UR Gdzie treści internetowe przekształcają informacje lub komunikację Nie WCAG
4 6.1 Przestrzeń audio dla mowy P— Gdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową Nie WCAG
5 6.2.1.1 Komunikacja RTT PO... Gdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową Nie WCAG
6 6.2.1.2 Jednoczesny głos i tekst PO... W przypadku gdy strony internetowe umożliwiają dwukierunkową komunikację głosową, a użytkownicy komunikują się za pomocą RTT Nie WCAG
7 6.2.2.1 Wyświetlacz rozpoznawalny wizualnie P— Gdzie strony internetowe mają możliwości wysyłania i odbierania RTT Nie WCAG
8 6.2.2.2 Programowo określony kierunek wysyłania i odbierania P— Gdzie strony internetowe mają możliwości wysyłania i odbierania RTT Nie WCAG
9 6.2.2.3 Identyfikacja głośników P— Gdzie strony internetowe mają możliwości RTT i zapewniają identyfikację głośników głosowych Nie WCAG
10 6.2.2.4 Wskaźnik wizualny dźwięku z RTT P— Gdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową i mają możliwości RTT Nie WCAG
11 6.2.3 Pozycja interoperacyjności a) P— W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1) Nie WCAG
12 6.2.3 Pozycja interoperacyjności b) P— W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1) Nie WCAG
13 6.2.3 Pozycja interoperacyjności c) P— W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1) Nie WCAG
14 6.2.3 Pozycja d) P— W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1) Nie WCAG
15 6.2.4 Responsywność RTT P— Gdzie strony internetowe wykorzystują wejście RTT Nie WCAG
16 6.3 Identyfikator rozmówcy WLEJ W przypadku gdy strony internetowe zapewniają identyfikację rozmówcy lub podobne funkcje telekomunikacyjne Nie WCAG
17 6.4 Alternatywy dla usług głosowych POU... Gdzie strony internetowe zapewniają komunikację głosową w czasie rzeczywistym, a także zapewniają pocztę głosową, automatyczne uczestnictwo lub interaktywną obsługę odpowiedzi głosowej Nie WCAG
18 6.5.2 Uchwała pkt a) P-U— Strony internetowe zapewniające dwukierunkową komunikację głosową obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistym Nie WCAG
19 6.5.3 Klawiatura punkt a) P-U— Strony internetowe zapewniające dwukierunkową komunikację głosową obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistym Nie WCAG
20 6.5.4 Synchronizacja między dźwiękiem a wideo P-U— Gdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową, obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistym Nie WCAG
21 6.5.5 Wskaźnik wizualny audio z wideo P-U— Gdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową i obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistym Nie WCAG
22 6.5.6 Identyfikacja głośnika za pomocą komunikacji wideo (język migowy) P-U— Gdzie strony internetowe zapewniają identyfikację mówców dla użytkowników głosowych Nie WCAG
23 7.1.1 Odtwarzanie podpisów P-U— Gdzie zawartość internetowa wyświetla wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem Nie WCAG
24 7.1.2 Synchronizacja podpisów P— Gdzie treści internetowe wyświetlają podpisy Nie WCAG
25 7.1.3 Zachowanie podpisów P-U— Gdzie strony internetowe przesyłają, konwertują lub nagrywają wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem Nie WCAG
26 7.1.4 Charakterystyka podpisów P— Gdzie treści internetowe wyświetlają podpisy Nie WCAG
27 7.1.5 Wymawiane napisy P-U— Gdzie zawartość internetowa wyświetla wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem Nie WCAG
28 7.2.1 Odtwarzanie opisu audio P-U— Gdzie zawartość internetowa wyświetla wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem Nie WCAG
29 7.2.2 Synchronizacja opisu audio P— Gdzie zawartość internetowa ma mechanizm odtwarzania opisu audio Nie WCAG
30 7.2.3 Zachowanie audio opisu P-U— Gdzie strony internetowe przesyłają, konwertują lub nagrywają wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem Nie WCAG
31 7.3 Sterowanie użytkownika dla podpisów i opisu audio PO... Gdzie strony internetowe wyświetlają głównie materiały zawierające wideo z powiązanymi treściami audio Nie WCAG
32 9.1.1.1 Zawartość nietekstowa P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
33 9.1.2.1 Tylko audio i wideo (wcześniej nagrane) P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
34 9.1.2.2 Podpisy (wcześniej nagrane) P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
35 9.1.2.3 Opis audio lub alternatywa multimedialna (wcześniej nagrane) P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
36 9.1.2.5 Opis audio (wstępnie nagrany) P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
37 9.1.3.1 Informacje i relacje P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
38 9.1.3.2 Sekwencja znacząca P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
39 9.1.3.3 Charakterystyka sensoryczna P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
40 9.1.3.4 Orientacja PO... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
41 9.1.3.5 Zidentyfikuj cel wejściowy PO... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
42 9.1.4.1 Korzystanie z koloru P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
43 9.1.4.2 Kontrola dźwięku P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
44 9.1.4.3 Kontrast (minimum) P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
45 9.1.4.4 Zwiększanie tekstu P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
46 9.1.4.5 Obrazy tekstu P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
47 9.1.4.10 Reflow P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
48 9.1.4.11 Kontrast nietekstowy P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
49 9.1.4.12 Odstępy między tekstami P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
50 9.1.4.13 Zawartość na najechaniu lub fokusie P— Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
51 9.2.1.1 Klawiatura /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
52 9.2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
53 9.2.1.4 Skróty klawiszowe znaków /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
54 9.2.2.1 Regulowany czas /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
55 9.2.2.2 Pauza, stop, ukryj /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
56 9.2.3.1 Trzy błyski lub poniżej progu /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
57 9.2.4.1 bloki obwodnicy /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
58 9.2.4.2 Strona tytułowana /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
59 9.2.4.3 Zamówienie ostrości /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
60 9.2.4.4 Cel połączenia (w kontekście) /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
61 9.2.4.5 Wiele sposobów /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
62 9.2.4.6 Nagłówki i etykiety /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
63 9.2.4.7 Widoczny ostrość /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
64 9.2.5.1 gesty wskazujące /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
65 9.2.5.2 Rezygnacja ze wskaźnika /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
66 9.2.5.3 Etykieta w nazwie /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
67 9.2.5.4 Uruchomienie ruchu /– O... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
68 9.3.1.1 Język strony /– NIE... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
69 9.3.1.2 Język części /– NIE... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
70 9.3.2.1 Koncentracja /– NIE... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
71 9.3.2.2 Na wejściu /– NIE... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
72 9.3.2.3 Spójna nawigacja /– NIE... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
73 9.3.2.4 Spójna identyfikacja /– NIE... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
74 9.3.3.1 Identyfikacja błędów /– NIE... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
75 9.3.3.2 Etykiety lub instrukcje /– NIE... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
76 9.3.3.3 Sugestia błędu /– NIE... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
77 9.3.3.4 Zapobieganie błędom (prawne, finansowe, dane) /– NIE... Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
78 9.4.1.1 Parsowanie Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
79 9.4.1.2 Nazwa, rola, wartość Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 A
80 9.4.1.3 Wiadomości o statusie WLEJ Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 AA
81 9.6 Wymagania zgodności WCAG WLEJ Gdzie ICT jest stroną internetową WCAG 2.1 Powiązane
82 10.1.1.1 Zawartość nietekstowa P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
83 10.1.2.1 Tylko audio i wideo (wcześniej nagrane) P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
84 10.1.2.2 Podpisy (wcześniej nagrane) P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
85 10.1.2.3 Opis audio lub alternatywa multimedialna (wcześniej nagrane) P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
86 10.1.2.5 Opis audio (wstępnie nagrany) P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
87 10.1.3.1 Informacje i relacje P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
88 10.1.3.2 Sekwencja znacząca P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
89 10.1.3.3 Charakterystyka sensoryczna P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
90 10.1.3.4 Orientacja PO... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
91 10.1.3.5 Zidentyfikuj cel wejściowy PO... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
92 10.1.4.1 Korzystanie z koloru P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
93 10.1.4.2 Kontrola dźwięku P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
94 10.1.4.3 Kontrast (minimum) P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
95 10.1.4.4 Zwiększanie tekstu P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
96 10.1.4.5 Obrazy tekstu P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
97 10.1.4.10 Reflow P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
98 10.1.4.11 Kontrast nietekstowy P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
99 10.1.4.12 Odstępy między tekstami P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
100 10.1.4.13 Zawartość na najechaniu lub fokusie P— Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
101 10.2.1.1 Klawiatura /– O... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
102 10.2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę /– O... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
103 10.2.1.4 Skróty klawiszowe znaków /– O... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
104 10.2.2.1 Regulowany czas /– O... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
105 10.2.2.2 Pauza, stop, ukryj /– O... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
106 10.2.3.1 Trzy błyski lub poniżej progu /– O... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
107 10.2.4.2 Dokument zatytułowany /– O... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
108 10.2.4.3 Zamówienie ostrości /– O... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
109 10.2.4.4 Cel połączenia (w kontekście) /– O... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
110 10.2.4.6 Nagłówki i etykiety /– O... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
11 10.2.4.7 Widoczny ostrość /– O... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
112 10.2.5.1 gesty wskazujące /– O... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
113 10.2.5.2 Rezygnacja ze wskaźnika /– O... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
114 10.2.5.3 Etykieta w nazwie /– O... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
115 10.2.5.4 Uruchomienie ruchu /– O... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
116 10.3.1.1 Język dokumentu /– NIE... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
117 10.3.1.2 Język części /– NIE... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
118 10.3.2.1 On focus /– NIE... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
119 10.3.2.2 Na wejściu /– NIE... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
120 10.3.3.1 Identyfikacja błędów /– NIE... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
121 10.3.3.2 Etykiety lub instrukcje /– NIE... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
122 10.3.3.3 Sugestia błędu /– NIE... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
123 10.3.3.4 Zapobieganie błędom (prawne, finansowe, dane) /– NIE... Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
124 10.4.1.1 Parsowanie Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
125 10.4.1.2 Nazwa, rola, wartość Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 A
126 10.4.1.3 Wiadomości o statusie WLEJ Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej WCAG 2.1 AA
127 11.7 Preferencje użytkownika WLEJ Bezwarunkowy Nie WCAG
128 11.8.1 Technologia treści WLEJ Gdzie treści internetowe są narzędziem do tworzenia Nie WCAG
129 11.8.2 Tworzenie treści dostępnych WLEJ Gdzie treści internetowe są narzędziem do tworzenia Nie WCAG
130 11.8.3 Zachowanie informacji o dostępności w transformacji WLEJ Gdzie treści internetowe są narzędziem do tworzenia Nie WCAG
131 11.8.4 Pomoc naprawcza WLEJ Gdzie treści internetowe są narzędziem do tworzenia Nie WCAG
132 11.8.5 Szablony WLEJ Gdzie treści internetowe są narzędziem do tworzenia Nie WCAG
133 12.1.1 Funkcje dostępności i kompatybilności WLEJ Bezwarunkowy Nie WCAG
134 12.1.2 Dostępna dokumentacja WLEJ Bezwarunkowy Nie WCAG
135 12.2.2 Informacje o dostępności i kompatybilności WLEJ Bezwarunkowy Nie WCAG
136 12.2.3 Skuteczna komunikacja P-U— Bezwarunkowy Nie WCAG
137 12.2.4 Dokumentacja dostępna WLEJ Bezwarunkowy Nie WCAG

Powrót do wstępu

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Dostęp do Internetu

Czym jest dostępność stron internetowych? Dostępność sieci umożliwia wszystkim, w tym osobom niepełnosprawnym, postrzeganie, rozumienie, nawigowanie i interakcję z Internetem.

Zobacz też