Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Najnowsze zmiany w standardzie dostępności

Zapoznaj się z najnowszymi zmianami w normie dostępności EN 301 549 i ich uzasadnieniem.

    Osoba niewidoma korzystająca z oprogramowania czytnika ekranu do korzystania ze smartfona

© iStock by Getty Images -1267390670 Chansom Pantip

Wprowadzenie

Opracowanie norm może zająć dużo czasu, ponieważ wymagają one zgody wielu różnych stron. Jeżeli chodzi o dokument roboczy, to dopiero po ujednoliceniu zmienionej normy poprzez odniesienie w Dzienniku Urzędowym ma ona znaczenie prawne. Tak więc nowe wersje WCAG lub EN 301 549 nie zmieniają automatycznie zobowiązań prawnych państw członkowskich w odniesieniu do dokumentu roboczego.

Aby zmiany miały wpływ na WAD, najpierw należy zaktualizować normę, a następnie odwoływać się do niej w Dzienniku Urzędowym.  Ostatnia zmiana nastąpiła w sierpniu 2021 r. W tym przypadku norma EN 301 549 v2.1.2, o której mowa w Dzienniku Urzędowym w 2018 r., została zastąpiona v3.2.1. W prawodawstwie przewidziano nakładanie się na siebie kilku miesięcy do lutego 2022 r.

Listy referencyjne na tej stronie:

Zmiany w v3.2.1

W poniższej tabeli wymieniono zmiany między v2.1.2 a v3.2.1 normy EN 301 549. Obie wersje w dużej mierze opierają się na WCAG 2.1. Ponieważ WCAG 2.1 nie zmienił się w tym okresie, zmiany w nowej wersji są dość małe. Jedną z ważnych zmian w v3.2.1, z powodu nadzoru redakcyjnego w v2.1.2, jest to, że WCAG 2.1 ma teraz zastosowanie do dokumentów pobranych z sieci.

Punkty dodane w v3.2.1

Należy zauważyć, że numer wiersza w pierwszej kolumnie odnosi się do wiersza w tabeli A.1 załącznika do normy EN 301 549, v3.2.1.

RzędyWymaganiaUzasadnienie
206.5.4 Synchronizacja między dźwiękiem a wideoZostał uaktualniony z zalecenia do wymogu w wersji 3.2.1
216.5.5 Wskaźnik wizualny audio z wideoNowy wymóg w wersji 3.2.1
226.5.6 Identyfikacja głośnika za pomocą komunikacji wideo (język migowy)Nowy wymóg w wersji 3.2.1
267.1.4 Charakterystyka podpisówNowy wymóg w wersji 3.2.1
277.1.5 Wymawiane napisyNowy wymóg w wersji 3.2.1
819.6 Wymagania zgodności WCAGByło to w wersji 2.1.2 (jako 9.5), ale błędnie pominięte w tabeli A.1
82 do 126Wymagania dotyczące dokumentów do pobrania (wszystkie oparte na WCAG 2.0)Nowo dodane do tabeli A.1 w wersji 3.2.1 z powodu opisanego powyżej w pkt 2.

Powrót do wstępu

Punkty usunięte w v3.2.1

Należy zauważyć, że numer wiersza w pierwszej kolumnie odnosi się do wiersza w tabeli A.1 załącznika do normy EN 301 549, v2.1.2.

RzędyWymaganiaUzasadnienie
45.5.1 Środki działaniaZostanie automatycznie spełniony, jeśli wszystkie WCAG 2.1 SC są spełnione
55.5.2 Rozpoznawalność części eksploatacyjnychZostanie automatycznie spełniony, jeśli wszystkie WCAG 2.1 SC są spełnione
65.6.1 Status dotykowy lub słuchowyZostanie automatycznie spełniony, jeśli wszystkie WCAG 2.1 SC są spełnione
75.6.2 Status wizualnyZostanie automatycznie spełniony, jeśli wszystkie WCAG 2.1 SC są spełnione
85.7 Powtórka kluczaZostanie automatycznie spełniony, jeśli wszystkie WCAG 2.1 SC są spełnione
95.8 Akceptacja klucza podwójnego uderzeniaZostanie automatycznie spełniony, jeśli wszystkie WCAG 2.1 SC są spełnione
105.9 Jednoczesne działania użytkownikówZostanie automatycznie spełniony, jeśli wszystkie WCAG 2.1 SC są spełnione
309.1.2.4 Podpisy (na żywo)WAD „nie dotyczy mediów opartych na czasie rzeczywistym”.

Powrót do wstępu

Wymagania określone w normie EN 301 549 i odnoszące się do WAD, ale nie w WCAG 2.1

W tabelach tych wymieniono wymogi normy EN 301 549, które wykraczają poza WCAG 2.1, na podstawie tabeli A.1 (obejmującej strony internetowe) załącznika A w normie EN 301 549 v3.2.1. 

Do zapamiętania: Tabela A.2 (obejmująca aplikacje mobilne) nie jest w ogóle objęta WCAG, mimo że wykorzystuje wymagania WCAG. Wynika to z faktu, że WCAG nie ma zastosowania do aplikacji mobilnych.

Należy zauważyć, że numer wiersza w pierwszej kolumnie odnosi się do wiersza tabeli A.1 załącznika do normy EN 301 549, v3.2.1.

RzędyPunkt w v3.2.1 normyStan
15.2 Aktywacja funkcji dostępnościGdzie zawartość strony internetowej ma udokumentowane funkcje dostępności
25.3 BiometriaW przypadku gdy treści internetowe wykorzystują cechy biologiczne
35.4 Zachowanie informacji o dostępności podczas konwersjiGdzie treści internetowe przekształcają informacje lub komunikację
46.1 Przestrzeń audio dla mowyGdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową
56.2.1.1 Komunikacja RTTGdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową
66.2.1.2 Jednoczesny głos i tekstW przypadku gdy strony internetowe umożliwiają dwukierunkową komunikację głosową, a użytkownicy komunikują się za pomocą RTT
76.2.2.1 Wyświetlacz rozpoznawalny wizualnieGdzie strony internetowe mają możliwości wysyłania i odbierania RTT
86.2.2.2 Programowo określony kierunek wysyłania i odbieraniaGdzie strony internetowe mają możliwości wysyłania i odbierania RTT
96.2.2.3 Identyfikacja głośnikówGdzie strony internetowe mają możliwości RTT i zapewniają identyfikację głośników głosowych
106.2.2.4 Wskaźnik wizualny dźwięku z RTTGdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową i mają możliwości RTT
116.2.3 Pozycja interoperacyjności a)W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1)
126.2.3 Pozycja interoperacyjności b)W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1)
136.2.3 Pozycja interoperacyjności c)W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1)
146.2.3 Pozycja d)W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1)
156.2.4 Responsywność RTTGdzie strony internetowe wykorzystują wejście RTT
166.3 Identyfikator rozmówcyW przypadku gdy strony internetowe zapewniają identyfikację rozmówcy lub podobne funkcje telekomunikacyjne
176.4 Alternatywy dla usług głosowychGdzie strony internetowe zapewniają komunikację głosową w czasie rzeczywistym, a także zapewniają pocztę głosową, automatyczne uczestnictwo lub interaktywną obsługę odpowiedzi głosowej
186.5.2 Uchwała pkt a)Strony internetowe zapewniające dwukierunkową komunikację głosową obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistym
196.5.3 Klawiatura punkt a)Strony internetowe zapewniające dwukierunkową komunikację głosową obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistym
206.5.4 Synchronizacja między dźwiękiem a wideoGdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową, obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistym
216.5.5 Wskaźnik wizualny audio z wideoGdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową i obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistym
226.5.6 Identyfikacja głośnika za pomocą komunikacji wideo (język migowy)Gdzie strony internetowe zapewniają identyfikację mówców dla użytkowników głosowych
237.1.1 Odtwarzanie podpisówGdzie zawartość internetowa wyświetla wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem
247.1.2 Synchronizacja podpisówGdzie treści internetowe wyświetlają podpisy
257.1.3 Zachowanie podpisówGdzie strony internetowe przesyłają, konwertują lub nagrywają wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem
267.1.4 Charakterystyka podpisówGdzie treści internetowe wyświetlają podpisy
277.1.5 Wymawiane napisyGdzie zawartość internetowa wyświetla wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem
287.2.1 Odtwarzanie opisu audioGdzie zawartość internetowa wyświetla wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem
297.2.2 Synchronizacja opisu audioGdzie zawartość internetowa ma mechanizm odtwarzania opisu audio
307.2.3 Zachowanie audio opisuGdzie strony internetowe przesyłają, konwertują lub nagrywają wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem
317.3 Sterowanie użytkownika dla podpisów i opisu audioGdzie strony internetowe wyświetlają głównie materiały zawierające wideo z powiązanymi treściami audio
82 do 126  Zasadniczo części WCAG, które można zastosować do pobranych dokumentów. Należy pamiętać, że sama WCAG nie ma zastosowania do pobranych dokumentów.Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowej
12711.7 Preferencje użytkownikaBezwarunkowy
12811.8.1 Technologia treściGdzie treści internetowe są narzędziem do tworzenia
12911.8.2 Tworzenie treści dostępnychGdzie treści internetowe są narzędziem do tworzenia
13011.8.3 Zachowanie informacji o dostępności w transformacjiGdzie treści internetowe są narzędziem do tworzenia
13111.8.4 Pomoc naprawczaGdzie treści internetowe są narzędziem do tworzenia
13211.8.5 SzablonyGdzie treści internetowe są narzędziem do tworzenia
13312.1.1 Funkcje dostępności i kompatybilnościBezwarunkowy
13412.1.2 Dostępna dokumentacjaBezwarunkowy
13512.2.2 Informacje o dostępności i kompatybilnościBezwarunkowy
13612.2.3 Skuteczna komunikacjaBezwarunkowy
13712.2.4 Dokumentacja dostępnaBezwarunkowy

Powrót do wstępu

Wymagania określone w normie EN 301 549, ale nieistotne dla dokumentu roboczego

Poniżej wymieniono wymagania normy EN 301 549, które nie są wymienione w tabeli A.1 (obejmujące strony internetowe) ani w tabeli A.2 (obejmującej aplikacje mobilne) w załączniku A w normie EN 301 549 v3.2.1.  Stanowią one zatem część normy, ale nie stanowią części domniemania zgodności z WAD. 

Wymogi nie mają znaczenia, ponieważ WAD nie ma zastosowania do sprzętu:

  • 5.1 Zamknięta funkcjonalność
  • 6.5.2 Uchwała pkt b)
  • 6.5.3 Ramowa pozycja b)
  • 6.6 Alternatywy dla usług wideo
  • 8 Sprzęt (w całości)

Wymogi nie mają znaczenia, ponieważ dyrektywa WAD nie ma zastosowania do mediów opartych na czasie rzeczywistym:

  • 9.1.2.4 Podpisy (na żywo)
  • 10.1.2.4 Podpisy (na żywo)
  • 11.1.2.4 Podpisy (na żywo)

Powrót do wstępu

Podsumowanie wszystkich wymagań normy EN 301 549, które mają zastosowanie do WAD

Skrót POUR oznacza postrzegalny, działający, zrozumiały i solidny. Są one uważane za cztery główne zasady wymogów dostępności cyfrowej. Trzecia kolumna w poniższej tabeli wskazuje, które z tych zasad mają być spełnione. Ostatnia kolumna wskazuje, czy klauzula jest oparta na WCAG. Zawiera on link do definicji klauzuli, zarówno w WCAG, jak i w EN 301 549, jeżeli klauzula ta nie znajduje się w WCAG.

Nie ma sprawy.Punkt w v3.2.1 normyWLEJStanPoziom WCAG
15.2 Aktywacja funkcji dostępnościWLEJGdzie zawartość strony internetowej ma udokumentowane funkcje dostępnościNie WCAG
25.3 Biometria/– O...W przypadku gdy treści internetowe wykorzystują cechy biologiczneNie WCAG
35.4 Zachowanie informacji o dostępności podczas konwersjiP-URGdzie treści internetowe przekształcają informacje lub komunikacjęNie WCAG
46.1 Przestrzeń audio dla mowyP—Gdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosowąNie WCAG
56.2.1.1 Komunikacja RTTPO...Gdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosowąNie WCAG
66.2.1.2 Jednoczesny głos i tekstPO...W przypadku gdy strony internetowe umożliwiają dwukierunkową komunikację głosową, a użytkownicy komunikują się za pomocą RTTNie WCAG
76.2.2.1 Wyświetlacz rozpoznawalny wizualnieP—Gdzie strony internetowe mają możliwości wysyłania i odbierania RTTNie WCAG
86.2.2.2 Programowo określony kierunek wysyłania i odbieraniaP—Gdzie strony internetowe mają możliwości wysyłania i odbierania RTTNie WCAG
96.2.2.3 Identyfikacja głośnikówP—Gdzie strony internetowe mają możliwości RTT i zapewniają identyfikację głośników głosowychNie WCAG
106.2.2.4 Wskaźnik wizualny dźwięku z RTTP—Gdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową i mają możliwości RTTNie WCAG
116.2.3 Pozycja interoperacyjności a)P—W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1)Nie WCAG
126.2.3 Pozycja interoperacyjności b)P—W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1)Nie WCAG
136.2.3 Pozycja interoperacyjności c)P—W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1)Nie WCAG
146.2.3 Pozycja d)P—W przypadku gdy strony internetowe z funkcjonalnością RTT współdziałają z innymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi z funkcjonalnością RTT (zgodnie z wymogami pkt 6.2.1.1)Nie WCAG
156.2.4 Responsywność RTTP—Gdzie strony internetowe wykorzystują wejście RTTNie WCAG
166.3 Identyfikator rozmówcyWLEJW przypadku gdy strony internetowe zapewniają identyfikację rozmówcy lub podobne funkcje telekomunikacyjneNie WCAG
176.4 Alternatywy dla usług głosowychPOU...Gdzie strony internetowe zapewniają komunikację głosową w czasie rzeczywistym, a także zapewniają pocztę głosową, automatyczne uczestnictwo lub interaktywną obsługę odpowiedzi głosowejNie WCAG
186.5.2 Uchwała pkt a)P-U—Strony internetowe zapewniające dwukierunkową komunikację głosową obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistymNie WCAG
196.5.3 Klawiatura punkt a)P-U—Strony internetowe zapewniające dwukierunkową komunikację głosową obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistymNie WCAG
206.5.4 Synchronizacja między dźwiękiem a wideoP-U—Gdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową, obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistymNie WCAG
216.5.5 Wskaźnik wizualny audio z wideoP-U—Gdzie strony internetowe zapewniają dwukierunkową komunikację głosową i obejmują funkcję wideo w czasie rzeczywistymNie WCAG
226.5.6 Identyfikacja głośnika za pomocą komunikacji wideo (język migowy)P-U—Gdzie strony internetowe zapewniają identyfikację mówców dla użytkowników głosowychNie WCAG
237.1.1 Odtwarzanie podpisówP-U—Gdzie zawartość internetowa wyświetla wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiemNie WCAG
247.1.2 Synchronizacja podpisówP—Gdzie treści internetowe wyświetlają podpisyNie WCAG
257.1.3 Zachowanie podpisówP-U—Gdzie strony internetowe przesyłają, konwertują lub nagrywają wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiemNie WCAG
267.1.4 Charakterystyka podpisówP—Gdzie treści internetowe wyświetlają podpisyNie WCAG
277.1.5 Wymawiane napisyP-U—Gdzie zawartość internetowa wyświetla wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiemNie WCAG
287.2.1 Odtwarzanie opisu audioP-U—Gdzie zawartość internetowa wyświetla wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiemNie WCAG
297.2.2 Synchronizacja opisu audioP—Gdzie zawartość internetowa ma mechanizm odtwarzania opisu audioNie WCAG
307.2.3 Zachowanie audio opisuP-U—Gdzie strony internetowe przesyłają, konwertują lub nagrywają wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiemNie WCAG
317.3 Sterowanie użytkownika dla podpisów i opisu audioPO...Gdzie strony internetowe wyświetlają głównie materiały zawierające wideo z powiązanymi treściami audioNie WCAG
329.1.1.1 Zawartość nietekstowaP—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
339.1.2.1 Tylko audio i wideo (wcześniej nagrane)P—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
349.1.2.2 Podpisy (wcześniej nagrane)P—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
359.1.2.3 Opis audio lub alternatywa multimedialna (wcześniej nagrane)P—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
369.1.2.5 Opis audio (wstępnie nagrany)P—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
379.1.3.1 Informacje i relacjeP—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
389.1.3.2 Sekwencja znaczącaP—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
399.1.3.3 Charakterystyka sensorycznaP—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
409.1.3.4 OrientacjaPO...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
419.1.3.5 Zidentyfikuj cel wejściowyPO...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
429.1.4.1 Korzystanie z koloruP—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
439.1.4.2 Kontrola dźwiękuP—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
449.1.4.3 Kontrast (minimum)P—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
459.1.4.4 Zwiększanie tekstuP—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
469.1.4.5 Obrazy tekstuP—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
479.1.4.10 ReflowP—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
489.1.4.11 Kontrast nietekstowyP—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
499.1.4.12 Odstępy między tekstamiP—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
509.1.4.13 Zawartość na najechaniu lub fokusieP—Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
519.2.1.1 Klawiatura/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
529.2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
539.2.1.4 Skróty klawiszowe znaków/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
549.2.2.1 Regulowany czas/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
559.2.2.2 Pauza, stop, ukryj/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
569.2.3.1 Trzy błyski lub poniżej progu/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
579.2.4.1 bloki obwodnicy/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
589.2.4.2 Strona tytułowana/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
599.2.4.3 Zamówienie ostrości/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
609.2.4.4 Cel połączenia (w kontekście)/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
619.2.4.5 Wiele sposobów/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
629.2.4.6 Nagłówki i etykiety/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
639.2.4.7 Widoczny ostrość/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
649.2.5.1 gesty wskazujące/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
659.2.5.2 Rezygnacja ze wskaźnika/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
669.2.5.3 Etykieta w nazwie/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
679.2.5.4 Uruchomienie ruchu/– O...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
689.3.1.1 Język strony/– NIE...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
699.3.1.2 Język części/– NIE...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
709.3.2.1 Koncentracja/– NIE...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
719.3.2.2 Na wejściu/– NIE...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
729.3.2.3 Spójna nawigacja/– NIE...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
739.3.2.4 Spójna identyfikacja/– NIE...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
749.3.3.1 Identyfikacja błędów/– NIE...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
759.3.3.2 Etykiety lub instrukcje/– NIE...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
769.3.3.3 Sugestia błędu/– NIE...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
779.3.3.4 Zapobieganie błędom (prawne, finansowe, dane)/– NIE...Gdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
789.4.1.1 ParsowanieGdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
799.4.1.2 Nazwa, rola, wartośćGdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 A
809.4.1.3 Wiadomości o statusieWLEJGdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 AA
819.6 Wymagania zgodności WCAGWLEJGdzie ICT jest stroną internetowąWCAG 2.1 Powiązane
8210.1.1.1 Zawartość nietekstowaP—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
8310.1.2.1 Tylko audio i wideo (wcześniej nagrane)P—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
8410.1.2.2 Podpisy (wcześniej nagrane)P—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
8510.1.2.3 Opis audio lub alternatywa multimedialna (wcześniej nagrane)P—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
8610.1.2.5 Opis audio (wstępnie nagrany)P—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
8710.1.3.1 Informacje i relacjeP—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
8810.1.3.2 Sekwencja znaczącaP—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
8910.1.3.3 Charakterystyka sensorycznaP—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
9010.1.3.4 OrientacjaPO...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
9110.1.3.5 Zidentyfikuj cel wejściowyPO...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
9210.1.4.1 Korzystanie z koloruP—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
9310.1.4.2 Kontrola dźwiękuP—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
9410.1.4.3 Kontrast (minimum)P—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
9510.1.4.4 Zwiększanie tekstuP—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
9610.1.4.5 Obrazy tekstuP—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
9710.1.4.10 ReflowP—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
9810.1.4.11 Kontrast nietekstowyP—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
9910.1.4.12 Odstępy między tekstamiP—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
10010.1.4.13 Zawartość na najechaniu lub fokusieP—Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
10110.2.1.1 Klawiatura/– O...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
10210.2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę/– O...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
10310.2.1.4 Skróty klawiszowe znaków/– O...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
10410.2.2.1 Regulowany czas/– O...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
10510.2.2.2 Pauza, stop, ukryj/– O...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
10610.2.3.1 Trzy błyski lub poniżej progu/– O...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
10710.2.4.2 Dokument zatytułowany/– O...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
10810.2.4.3 Zamówienie ostrości/– O...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
10910.2.4.4 Cel połączenia (w kontekście)/– O...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
11010.2.4.6 Nagłówki i etykiety/– O...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
1110.2.4.7 Widoczny ostrość/– O...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
11210.2.5.1 gesty wskazujące/– O...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
11310.2.5.2 Rezygnacja ze wskaźnika/– O...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
11410.2.5.3 Etykieta w nazwie/– O...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
11510.2.5.4 Uruchomienie ruchu/– O...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
11610.3.1.1 Język dokumentu/– NIE...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
11710.3.1.2 Język części/– NIE...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
11810.3.2.1 On focus/– NIE...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
11910.3.2.2 Na wejściu/– NIE...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
12010.3.3.1 Identyfikacja błędów/– NIE...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
12110.3.3.2 Etykiety lub instrukcje/– NIE...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
12210.3.3.3 Sugestia błędu/– NIE...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
12310.3.3.4 Zapobieganie błędom (prawne, finansowe, dane)/– NIE...Gdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
12410.4.1.1 ParsowanieGdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
12510.4.1.2 Nazwa, rola, wartośćGdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 A
12610.4.1.3 Wiadomości o statusieWLEJGdzie dokumenty i formularze można pobrać ze strony internetowejWCAG 2.1 AA
12711.7 Preferencje użytkownikaWLEJBezwarunkowyNie WCAG
12811.8.1 Technologia treściWLEJGdzie treści internetowe są narzędziem do tworzeniaNie WCAG
12911.8.2 Tworzenie treści dostępnychWLEJGdzie treści internetowe są narzędziem do tworzeniaNie WCAG
13011.8.3 Zachowanie informacji o dostępności w transformacjiWLEJGdzie treści internetowe są narzędziem do tworzeniaNie WCAG
13111.8.4 Pomoc naprawczaWLEJGdzie treści internetowe są narzędziem do tworzeniaNie WCAG
13211.8.5 SzablonyWLEJGdzie treści internetowe są narzędziem do tworzeniaNie WCAG
13312.1.1 Funkcje dostępności i kompatybilnościWLEJBezwarunkowyNie WCAG
13412.1.2 Dostępna dokumentacjaWLEJBezwarunkowyNie WCAG
13512.2.2 Informacje o dostępności i kompatybilnościWLEJBezwarunkowyNie WCAG
13612.2.3 Skuteczna komunikacjaP-U—BezwarunkowyNie WCAG
13712.2.4 Dokumentacja dostępnaWLEJBezwarunkowyNie WCAG

Powrót do wstępu

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Dostęp do Internetu

Czym jest dostępność stron internetowych? Dostępność sieci umożliwia wszystkim, w tym osobom niepełnosprawnym, postrzeganie, rozumienie, nawigowanie i interakcję z Internetem.

Zobacz też